Politie in Davos luistert naar de Zwitserse overheid, niet naar Klaus Schwab

25.05.2022, 14:49 (CEST)

Oppassen voor wie het World Economic Forum in Davos wil bekritiseren. Deze organisatie zou namelijk een eigen paramilitaire strijdmacht hebben. Dat beweert althans de Amerikaanse journalist Jack Posobiec en wordt ook verspreid door het Amerikaanse congreslid Marjorie Taylor Greene. Ook in het Nederlands verspreidde dit gerucht zich erg snel, in artikelen en sociale media posts (hier, hier, hier en hier). Het logo dat deze politie gebruikt zou zelfs verwijzen naar de duivel. Sterk verhaal, het is alleen niet waar.

Beoordeling

Het World Economic Forum heeft geen eigen paramilitaire strijdmacht. De foto's die dit zouden moeten bewijzen, tonen Zwitserse politieagenten die instaan voor de veiligheid op de jaarlijkse samenkomst van het World Economic Forum in Davos. Zij staan onder de bevoegdheid van de plaatselijke politiecommandant.

Feiten

Het World Economic Forum (WEF) houdt van 22 tot 26 mei haar jaarlijkse samenkomst in Davos. Deze organisatie, die politici en bedrijfsleiders van over heel de wereld met elkaar in contact brengt, is wel vaker het onderwerp van kritiek.

Sinds het uitbreken van de coronacrisis is het WEF en haar oprichter Klaus Schwab echter ook het onderwerp geworden van een stortvloed aan samenzweringstheorieën die kant noch wal raken. Deutsche Presse-Agentur (dpa) heeft meerdere van deze theorieën dan ook al ontkracht (hier, hier, hier, hier, hier, hier en hier).

De Amerikaanse journalist Jack Posobiec is dit jaar in Davos om verslag te doen van de jaarlijkse samenkomst van het WEF. Hij kwam in aanraking met de politie. Zij zouden hem ongeveer een uur vastgehouden hebben. Volgens hem zou het hier niet om gewone politie gaan, maar een speciale paramilitaire politie (0:00 tot 0:10) van het WEF. 

Politie kanton Graubünden

Om zijn punt kracht bij te zetten plaatste Posobiec een foto op Twitter van een van de politieagenten, met een wapenschild op de arm waarop "World Economic Forum Police" te lezen is. Hetzelfde logo werd ook op Twitter geplaatst door Amerikaans congreslid Marjorie Taylor Greene. Dit schild toont echter niet aan dat het hier om een privépolitiemacht van het WEF zou gaan. 

Het WEF is een particuliere organisatie, maar op haar jaarlijkse samenkomst komen veel wereldleiders af. De veiligheidsmaatregelen voor het evenement zijn dan ook enorm. Zowel de Zwitserse politie als het Zwitserse leger zijn hiervoor verantwoordelijk. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de commandant van de politie van het kanton Graubünden, waar Davos ligt. Het antwoord op de vraag die sociale mediagebruikers zich stellen, - of Zwitserse autoriteiten wel iets te zeggen hebben in Davos - is dan ook duidelijk: ja.

Op de foto die Posobiec deelt, draagt de politie boven het WEF wapenschild een ander wapenschild dat duidelijk maakt dat hij lid is van de 'ordnungsdienst' van de politie van het kanton Graubünden. Deze dienst wordt ingezet bij grote evenementen, zoals de jaarlijkse samenkomst van het WEF. Dat toonde Pointer-onderzoeksjournalist Thomas Mulder ook al aan op Twitter.  

De website Swiss Policepatches laat zien dat de politie van Graubünden elk jaar een nieuw wapenschild maakt, speciaal voor de WEF-samenkomst. Een woordvoerder van de Zwitserse politie bevestigde dit ook aan de factcheckers van Reuters. Het gaat hier dus wel degelijk om politie, onder de bevoegdheid van de Zwitserse autoriteiten. 

Duivels wapenschild

Tot slot zijn er ook sociale mediagebruikers die het logo op het wapenschild in verband brengen met de duivel, die vaak als geit wordt afgebeeld. De waarheid is echter minder spectaculair. Het wapenschild toont twee alpensteenbokken. Die komen van het wapenschild van het kanton Graubünden, niet van de duivel. 

(Stand van zaken: 25.02.2022)

Links

Tweet Jack Posobiec (gearchiveerd)

Jack Posobiec bij Turning Point USA (gearchiveerd, gearchiveerde video)

Tweet Marjorie Taylor Greene (gearchiveerd)

Artikel Nine for News (gearchiveerd)

Facebookpost I (gearchiveerd)

Facebookpost II (gearchiveerd)

Facebookpost III (gearchiveerd)

Facebookpost IV (gearchiveerd)

Facebookpost V (gearchiveerd)

WEF meeting in Davos (gearchiveerd)

NPR over het WEF (gearchiveerd)

Dpa factchecks hier, hier, hier, hier, hier, hier en hier

Over de veiligheidsmaatregelen in Davos (gearchiveerd)

Over de inzet van het leger in Davos (gearchiveerd)

Patch Ordnungsdienst (gearchiveerd)

Ordnungsdienst Politie Graubünden (gearchiveerd)

Tweet Thomas Mulder (gearchiveerd)

Swiss Policepatches (gearchiveerd)

Factcheck Reuters (gearchiveerd)

Over de duivel als geit (gearchiveerd)

Wapenschild Graubünden (gearchiveerd)

Contact met het dpa-feitencheckteam: factcheck-netherlands@dpa.com