Slechts één van deze quotes kan aan Klaus Schwab worden toegeschreven

02.12.2021, 17:15 (CET)

Een bericht op Facebook schrijft twee citaten toe aan Klaus Schwab. Het ene gaat over de kans die de coronacrisis biedt om de wereld opnieuw in te richten, het ander doet uitschijnen dat Schwab de pandemie ziet als een manier om de mensheid te kunnen controleren.

Beoordeling

Slechts één van de twee citaten is van Klaus Schwab. Hij wil wel degelijk de coronapandemie aangrijpen om de wereld te hervormen. Maar het citaat over ongeziene controle van de mensheid is echter niet van hem. 

Feiten

In de Facebookpost zijn twee foto's van Klaus Schwab, oprichter van het World Economic Forum (WEF), zichtbaar. Volgens de Facebookgebruiker zijn beide foto's te vinden op de website van het WEF en is daardoor 'het' allemaal duidelijk.

In de tweede foto is Klaus Schwab te zien met ernaast het citaat "The pandemic represents a rare but narrow window of opportunity to reflect, reimagine and reset our world." (De pandemie biedt een zeldzame, maar kleine opening om over onze wereld na te denken, ze te heroverwegen en ze te herstarten.)

Deze foto is inderdaad te vinden op de website van het WEF, in een artikel geschreven door Schwab, waar ook het citaat uit komt. In het artikel wordt deze zin nog vervolgd met "... to create a healthier, more equitable, and more prosperous future."

De eerste foto is met citaat echter niet terug te vinden op de website van het WEF. De foto van Klaus Schwab die gebruikt wordt, is wel degelijk te vinden bij zijn biografie op de website van het WEF, maar daar staat het citaat niet bij. 

Een zoektocht naar het citaat levert geen enkele geloofwaardige aanwijzing op dat dit citaat afkomstig is van Schwab. Op vraag van dpa bevestigt een woordvoerder van het WEF dat Klaus Schwab dit "klinklare onzin" is en het citaat "een compleet verzinsel". Ook factchecks van Reuters en Check Your Fact komen tot dezelfde conclusie.

The Great Reset

Het authentieke citaat van Schwab komt uit een artikel dat hij heeft geschreven naar aanleiding van the great reset. Dit is een initiatief van Schwab om de coronacrisis aan te grijpen als mogelijkheid om de manier waarop de wereld werkt te heroverwegen. 

Dit initiatief en Klaus Schwab zelf zijn het onderwerp geworden van talloze samenzweringstheorieën die The Great Reset zien als het bewijs dat de coronacrisis vooropgezet is door een elite die de wereld wil domineren (waar 'het' in de Facebookpost ook naar verwijst). Dpa heeft meerdere factchecks gepubliceerd waarin dit soort theorieën worden ontkracht. (hier, hier, hier en hier)

(Stand van zaken: 02.12.2021)

Links

Facebookpost (gearchiveerd)

Over Klaus Schwab (gearchiveerd)

Foto 2 (gearchiveerd)

Artikel tweede foto (gearchiveerd)

Foto 1 (gearchiveerd)

Factcheck Reuters (gearchiveerd)

Factcheck Check Your Fact (gearchiveerd)

Artikel BBC (gearchiveerd)

Factchecks dpa hier, hier, hier en hier

Contact met het dpa-feitencheckteam: factcheck-netherlands@dpa.com