EU-richtlijn verkeerd begrepen

Zonnepanelen installeren blijft eigen keuze

02.05.2024, 14:39 (CEST)

De EU wordt vaak beschuldigd van regelzucht. Zo circuleert nu het misverstand dat Brussel iedereen wil verplichten om zonnepanelen op het dak te leggen. Maar het is zonneklaar dat dat niet waar is.

Vanaf 2030 moeten alle nieuwe gebouwen in Europa klaar zijn voor zonne-installaties, zo staat in de aangepaste EU-richtlijn voor de energieprestatie van gebouwen. Dat is heel wat anders dan wat we lezen in een artikel op Frontnieuws, wat de vertaling is van een stuk dat verscheen op de Zweedse website Samnytt.nu. Zij schrijven dat ook bestaande huizen en gebouwen over vijf jaar allemaal verplicht van zonnepanelen voorzien moeten worden, en zelfs dat dakpannen en andere bedekkingen dan tot het verleden behoren. Maar dat klopt niet.

Beoordeling

Er komt geen enkele verplichting om zonnepanelen op bestaande woningen te leggen, en zeker niet tegen 2030. De richtlijn spreekt zich enkel uit over nieuwe huizen en appartementen en over niet-residentiële gebouwen.

Feiten

Vanaf 2030 moeten nieuwe gebouwen "klaar zijn voor zonne-energie", dat is wat de Europese Unie letterlijk voorschrijft in het akkoord over de energieprestatie van gebouwen. Dat wil zeggen "dat ze geschikt zijn voor de installatie van fotovoltaïsche of thermische zonnesystemen". Daarnaast worden zonnepanelen vanaf 2027 verplicht voor bestaande openbare en niet voor bewoning bestemde gebouwen, maar enkel "waar dit technisch, economisch en functioneel haalbaar is".

Van een verplichting om tegen het einde van dit decennium elk bestaand Europees dak te bedekken met zonnepanelen, is dus absoluut geen sprake.

Wel krijgt elke lidstaat de opdracht om het primaire energieverbruik van residentiële gebouwen, woonhuizen en appartementen dus, tegen 2030 met 16% te verminderen. Elk land krijgt de vrijheid om maatregelen te nemen op maat van de lokale situatie.

Green Deal

Deze maatregelen maken deel uit van de herziene regels over de energieprestatie van gebouwen in de EU, die in april 2024 goedgekeurd werden. Het originele richtlijn over de energieprestatie van gebouwen dateert al van 2010.

De herziene maatregel rond de energieprestatie van gebouwen kadert in de zogenaamde Green Deal, de ambitie van de EU om tegen 2050 klimaatneutraal te worden. Volgens een studie van het Europees Milieuagentschap (EEA) waren woningen en gebouwen in 2021 goed voor 35% van de energiegerelateerde uitstoot van broeikasgassen in Europa.

(Stand van zaken: 02.05.2024)

Links

Facebookpost (gearchiveerd)

Artikel Frontnieuws.com (gearchiveerd)

Artikel Samnytt.nu (gearchiveerd)

Persbericht akkoord over energieprestatie van gebouwen (gearchiveerd)

Goedkeuring EU-richtlijn over energieprestatie van gebouwen (gearchiveerd)

Originele EU-richtlijn 2010 (gearchiveerd)

Europees Milieuagentschap over broeikasgassen in Europa (gearchiveerd)

Dpa-factchecks over Frontnieuws I, II, III, IV & V

Over dpa-factchecks

Deze factcheck is geschreven in het kader van het Third Party Fact Checking-programma van Facebook/Meta. Meer informatie over dit initiatief vindt u hier.

Uitleg van Facebook/Meta over de omgang met accounts die onjuiste informatie verspreiden, vindt u hier.

Inhoudelijke aan- of opmerkingen kan u sturen naar factcheck-netherlands@dpa.com met een link naar de desbetreffende Facebookpost. Gelieve hiervoor de juiste sjablonen te gebruiken. Richtlijnen voor bezwaren vindt u hier.