Ongegronde beschuldigingen

Nepnieuwssite verzint plannen WEF over waterrantsoenering

18.04.2023, 12:26 (CEST)

Komt water binnenkort niet meer vanzelfsprekend uit de kraan? Dat scenario zou voor de deur staan met de nieuwste plannen van het WEF. De bron die dat beweert, is echter allesbehalve betrouwbaar.

In de nabije toekomst moet je kijken wat je doet met je water; dat zou worden gerantsoeneerd op bevel van het WEF (World Economic Forum). In samenwerking met de Verenigde Naties zouden ze de toegang tot water in huizen willen rantsoeneren om de klimaatverandering te bevechten, want "water is geen mensenrecht". Zulke berichten worden alvastgedeeld op sociale media, maar is er iets van aan?

Beoordeling

Het bericht is uit de duim gezogen door een website die gekend staat om het verspreiden van desinformatie. Er is geen enkel spoor te vinden van zo'n plan noch bij het WEF, noch bij de VN.

Feiten

De sociale mediaposts zijn veelal gebaseerd op een post van Frontnieuws. Die website staat bekend vanwege het verspreiden van desinformatie en maakte al vaker het onderwerp uit van een dpa-factcheck. Zij haalden dan weer de mosterd bij The People's Voice (voorheen NewsPunch)

Die Amerikaanse website is eveneens bekend vanwege het verspreiden van desinformatie, vaak ook over het WEF. Over hen schreef dpa eveneens al een handvol keer een factcheck.

Geen basis in de realiteit

Er is geen enkele indicatie dat er enige grond van waarheid is in deze berichten. The People's Voice maakt referentie naar een artikel gepubliceerd op de website van het WEF over de waterconferentie van de VN die in maart plaatsvond. Hoofdonderwerp van deze conferentie was de toegang tot schoon water voor iedereen ter wereld.

Het artikel werd geschreven door twee waterexperts die op eigen titel schreven en niet in naam van het WEF. Daarnaast brengen zij geen enkele maatregel naar voren in dat artikel die lijkt op wat The People's Voice en Frontnieuws omschrijven. Ze schrijven enkel over wat de waterconferentie inhoudt en wat het belang ervan is.

De conferentie eindigde met een lijst van vrijwillige doelstellingen. Wat wél in dat document staat is de bevestiging dat water een fundamenteel mensenrecht is. Het rantsoeneren van de toegang tot water is dan weer nergens te vinden. Kortom, nergens is ook maar enige indicatie dat de vermeende plannen enigszins waar zijn.

(Stand van zaken: 18.04.2023)

Links

Facebookpost I, II en III, IV (hier, hier, hier en hier gearchiveerd)

Frontnieuws (gearchiveerd)

People's Voice (gearchiveerd)

VN Waterconferentie 2023 (gearchiveerd)

VN Waterconferentie 2023 brief met intenties (gearchiveerd)

Artikel experts over waterconferentie via WEF (gearchiveerd)

Dpa-factchecks over Frontnieuws I, II en III

Dpa-factchecks over People's Voice/NewsPunch I, II, III, IV, V

Over dpa-factchecks

Deze factcheck is geschreven in het kader van het Third Party Fact Checking-programma van Facebook/Meta. Meer informatie over dit initiatief vindt u hier.

Uitleg van Facebook/Meta over de omgang met accounts die onjuiste informatie verspreiden, vindt u hier.

Inhoudelijke aan- of opmerkingen kan u sturen naar factcheck-netherlands@dpa.com met een link naar de desbetreffende Facebookpost. Gelieve hiervoor de juiste sjablonen te gebruiken. Richtlijnen voor bezwaren vindt u hier.