Citaat is niet correct

WEF-directeur woorden in de mond gelegd

26.01.2024, 20:30 (CET)

Gevoel voor ironie? Juist wanneer experts in een WEF-rapport waarschuwen tegen desinformatie, legt een nepnieuwssite een WEF-vertegenwoordiger valse woorden in de mond.

Het World Economic Forum (WEF) zou hebben verklaard dat "complotdenkers die experts in twijfel trekken gevaarlijker zijn dan terroristen". Dit wordt beweerd op Facebook, waar een artikel met die kop wordt gedeeld. Is dit echter werkelijk een verklaring van het WEF?

Beoordeling

Nee, het WEF heeft niet verklaard dat complotdenkers die experts in twijfel trekken gevaarlijker zijn dan terroristen. Wel blijkt uit het Global Risks Report 2024 van het WEF, dat ondervraagde experts op de korte termijn mis- en desinformatie als een groot risico voor veel samenlevingen beschouwen – groter dan bijvoorbeeld de dreiging van terrorisme.

Feiten

De Facebookpost bevat slechts een screenshot van een artikel, maar geen link. Wel zijn de titel van het artikel, de naam van de auteur en de datum van publicatie zichtbaar. Met die gegevens zoeken in Google leidt al snel naar het artikel, gepubliceerd op de website The People’s Voice op 13 januari.

The People’s Voice staat te boek als een website die grossiert in mis- en desinformatie. Deutsche Presse-Agentur (dpa) ontkracht met enige regelmaat valse beweringen die zich vanaf dat platform verspreiden over sociale media, zoals hier, hier en hier. Dit is natuurlijk een rode vlag, maar nog geen bewijs dat de informatie in het artikel niet klopt.

Citaten nergens te vinden

In het artikel van The People’s Voice wordt beweerd dat het bovengenoemde citaat afkomstig is van Saadia Zahidi, de algemeen directeur van het WEF. Ze zou daarbij ook hebben gezegd dat "complotdenkers moeten worden verpletterd, zodat de mondiale elite de ‘eigenaar van de waarheid’ kan blijven". Er wordt aangegeven dat ze de uitspraak deed in relatie tot het onlangs door het WEF gepubliceerde Global Risks Report 2024.

De Engelse citaten "more dangerous than terrorists," al dan niet in combinatie met "conspiracy theorists," zijn echter nergens te vinden. Noch in een interview met Zahidi, waarvan een video in het artikel van The People’s Voice is geplaatst, noch op de website van het WEF, noch op Zahidi’s X-account en ook niet in het Global Risks Report 2024.

In het interview werpt Zahidi wel de algemene vraag op wie "de eigenaar van de waarheid" wordt, wanneer "bepaalde opvattingen," die voortkomen uit "synthetische inhoud" [bedoeld wordt mis- en desinformatie] "beginnen door te werken in zeer verschillende percepties van de werkelijkheid als het gaat om gezondheid" en andere zaken. Ze heeft het echter niet over het "verpletteren" van complotdenkers, noch over een zekere elite.

Global Risks Report 2024

Het jaarlijkse Global Risks Report van het WEF analyseert de ernstigste gesignaleerde bedreigingen voor economieën en samenlevingen voor de komende twee en de komende tien jaar. Het rapport beschrijft de bevindingen van de jaarlijkse raadpleging van bijna 1.500 experts wereldwijd uit de academische wereld, het bedrijfsleven, overheden, de internationale gemeenschap en de samenleving.

Het rapport concludeert dat mis- en desinformatie de grootste bedreiging vormen voor stabiliteit in de komende twee jaar, met name gezien het feit dat in deze periode een aanzienlijk deel van de wereldbevolking naar de stembus zal gaan.

De vier van grootste dreigingen die de geraadpleegde experts waarnemen over tien jaar, hebben alle te maken met klimaatverandering. Terrorisme wordt zowel in de komende twee, als in de komende tien jaar niet gezien als één van de tien grootste bedreigingen voor samenlevingen wereldwijd.

(Stand van zaken: 26.01.2024)

Links

Facebookpost (gearchiveerd)

Artikel People’s Voice (gearchiveerd, video gearchiveerd)

Factchecks dpa I, II & III

Over Saadia Zahidi (gearchiveerd)

Global Risks Report 2024 (gearchiveerd)

Website WEF doorzocht (gearchiveerd)

X Zahidi doorzocht (gearchiveerd)

Over dpa-factchecks

Deze factcheck is geschreven in het kader van het Third Party Fact Checking-programma van Facebook/Meta. Meer informatie over dit initiatief vindt u hier.

Uitleg van Facebook/Meta over de omgang met accounts die onjuiste informatie verspreiden, vindt u hier.

Inhoudelijke aan- of opmerkingen kan u sturen naar factcheck-netherlands@dpa.com met een link naar de desbetreffende Facebookpost. Gelieve hiervoor de juiste sjablonen te gebruiken. Richtlijnen voor bezwaren vindt u hier.