Uitspraken verzonnen

Klaus Schwab waarschuwt voor versplintering

27.09.2023, 17:06 (CEST), laatst geüpdate: 27.09.2023, 18:01 (CEST)

De oprichter van het World Economic Forum wordt door sommige mensen zo erg gehaat, dat zelfs zijn oproep tot samenwerking door hen wordt uitgelegd als een duister plan voor wereldoverheersing.

Het World Economic Forum (WEF) zou hebben opgeroepen om concentratiekampen in te richten voor "terroristen van het eerste amendement." Iedereen die het niet eens is met de "agenda van de globalisten" zou gevangen moeten worden gezet en worden heropgevoed. Dit valt te lezen in een Facebookpost en een artikel dat gedeeld wordt in die post. Wil het WEF dit echt?

Beoordeling

Nee, het WEF heeft niets gezegd over het inrichten van concentratiekampen. De bewering is gebaseerd op een fragment van een toespraak van WEF-oprichter Klaus Schwab, dat uit de context is gehaald en is aangevuld met verzinsels door een beruchte nepnieuwssite.

Feiten

Volgens de Facebookpost heeft het WEF opgeroepen tot "concentratiekampen voor vrije meningsuiting om 'Terroristen van het eerste amendement' op te sluiten." Hierbij wordt waarschijnlijk gezinspeeld op het eerste amendement van de grondwet van de Verenigde Staten, waarin onder andere de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid worden gewaarborgd.

De Facebookpost verwijst naar een artikel van Frontnieuws, een beruchte verspreider van desinformatie. Zoals vaak het geval bij Frontnieuws, blijkt het verhaal ook nu weer een vertaling van een artikel van een andere beruchte nepnieuwssite: The People’s Voice. Deutsche Presse-Agentur (dpa) heeft al vele valse één-tweetjes van deze websites ontkracht, zoals hier, hier en hier.

Woorden Schwab uit context gehaald

Uit niets blijkt dat het WEF daadwerkelijk heeft opgeroepen tot het bouwen of inrichten van concentratiekampen. Dit staat wel in de kop van het artikel van The People’s Voice, maar bewijs wordt nergens geleverd.

The People's Voice baseert de verzinsels over concentratiekampen losjes op uitspraken die WEF-oprichter Klaus Schwab zou hebben gedaan, maar die uit de context zijn gehaald - en aangevuld met meer verzinsels. Schwab zou namelijk hebben gezegd dat "iedereen die een 'negatieve, kritische of confronterende houding' aanneemt tegenover de plannen van het WEF hard moet worden aangepakt."

Als zogenaamd bewijsmateriaal voor deze bewering heeft The People’s Voice een stukje uit een toespraak van Schwab geknipt en in het artikel geplaatst. In dat filmpje heeft Schwab het inderdaad over mensen met een "negatieve, kritische en confrontatiezoekende houding," maar zonder de context is niet duidelijk wat Schwab over hen wil zeggen.

Toespraak Schwab

Het stukje blijkt te zijn geknipt uit de openingstoespraak van Schwab op de jaarlijkse bijeenkomst van het WEF in Davos in januari 2023. De toespraak is in zijn geheel terug te vinden op YouTube.

Schwab heeft het in zijn toespraak over de uitdagingen waarmee samenlevingen wereldwijd te maken hebben. Zo noemt hij onder andere economische problemen, de gevolgen van COVID-19 en de opwarming van de aarde. Deze uitdagingen "fragmenteren" samenlevingen of laten deze uit elkaar vallen.

Na 3:55 minuten zegt hij dan het volgende: "We hebben het vermogen om samen te werken aan een vreedzamere, veerkrachtigere, inclusievere en duurzamere wereld. Maar om dat te doen, moeten we de meest kritieke fragmentatie overwinnen. De meest kritieke fragmentatie is die tussen zielen die een constructieve houding aannemen en zielen die slechts toeschouwers zijn, waarnemers, en zelfs overgaan tot een negatieve, kritische en confrontatiezoekende houding."

Schwab lijkt dus vooral te spreken over het bij elkaar houden van de samenleving. Er is wat fantasie voor nodig om in deze woorden een oproep te horen om mensen die het niet met hem eens zijn het zwijgen op te leggen. Over het stichten van concentratiekampen, of het opsluiten of heropvoeden van mensen, spreekt Schwab in het geheel niet.

Reactie van het WEF

Dpa vroeg het WEF per e-mail om nader toe te lichten wat Schwab precies had bedoeld met zijn toespraak. Een woordvoerder schrijft dat de aantijgingen vals zijn. "Professor Schwab heeft nooit gezegd en is nooit van plan geweest om iemand het zwijgen op te leggen die het niet met hem eens is. Integendeel, hij heeft een platform voor dialoog gecreëerd en in zijn toespraak benadrukt hij dat het WEF staat voor wereldwijde samenwerking en zich inzet om de toestand in de wereld te verbeteren door te bouwen aan vrede en welvaart voor iedereen," aldus de woordvoerder.

Vervalst X-bericht

Ten slotte is in het filmpje bij de artikelen van Frontnieuws en The People’s Voice nog een afbeelding te zien die doet veronderstellen dat het WEF zich op X heeft uitgesproken tegen de vrijheid van meningsuiting. Op de afbeelding staat namelijk de tekst: "Woorden doden meer mensen dan bommen."

Een bericht van deze strekking is echter nergens terug te vinden op het X-account van het WEF, noch op het persoonlijke X-account van Klaus Schwab. Ook niet op gearchiveerde versies (hier en hier) van deze accounts.

(Stand van zaken: 27.09.2023)

Links

Facebookpost (gearchiveerd)

Frontnieuws artikel (gearchiveerd)

Eerste amendement (gearchiveerd)

The People’s Voice artikel (gearchiveerd) (video gearchiveerd)

Factcheck dpa I, II & III

Over Schwab (gearchiveerd)

Bijeenkomst WEF (gearchiveerd)

Toespraak Schwab YouTube (gearchiveerd)

WEF op X (gearchiveerd, eerder gearchiveerd)

Schwab op X (gearchiveerd, eerder gearchiveerd)

Over dpa-factchecks

Deze factcheck is geschreven in het kader van het Third Party Fact Checking-programma van Facebook/Meta. Meer informatie over dit initiatief vindt u hier.

Uitleg van Facebook/Meta over de omgang met accounts die onjuiste informatie verspreiden, vindt u hier.

Inhoudelijke aan- of opmerkingen kan u sturen naar factcheck-netherlands@dpa.com met een link naar de desbetreffende Facebookpost. Gelieve hiervoor de juiste sjablonen te gebruiken. Richtlijnen voor bezwaren vindt u hier.