Discriminatie

Nepnieuwssite verdraait rapport over religie en LGBTQ+

25.08.2023, 14:12 (CEST)

De LGBTQ+-gemeenschap is wel vaker het onderwerp van ongegronde verdachtmakingen en dat is online niet anders. Steeds vaker worden LGBTQ+-personen als gevaar voor de maatschappij afgeschilderd.

Ophef bij de Nederlandstalige website Frontnieuws: de VN zou christenen dwingen pedofielen te accepteren, op straffe van uitsluiting uit de maatschappij. De mosterd voor dit verhaal haalt Frontnieuws bij The People's Voice, een gekende verspreider van nepnieuws. Dat belet Facebookgebruikers niet om het bericht verder te verspreiden. Een nadere kijk op de zaak leert echter dat de zaken toch net anders zitten. 

Beoordeling

De artikels van Frontnieuws en The People's Voice verdraaien een rapport opgesteld door een onafhankelijk expert in opdracht van de VN over vrijheid van godsdienst en bescherming tegen geweld op basis van seksuele geaardheid en genderidentiteit. Nergens wordt melding gemaakt van pedofilie of sociale uitsluiting van christenen.

Feiten

Volgens de artikels zijn de uitspraken toe te schrijven aan "VN-chef" Victor Madrigal-Borloz. Die is echter helemaal niet de baas van de VN, dat is momenteel nog steeds VN-Secretaris-Generaal António Guterres is. Wel werkt Madrigal-Borloz voor de VN als onafhankelijk expert op het gebied van seksuele geaardheid en genderidentiteit. Zijn mandaat als expert is om onafhankelijk te adviseren en bewustzijn te creëren. Regels opleggen behoort niet tot zijn takenpakket. 

Madrigal-Borloz heeft deze uitspraken dan ook nooit gedaan. Wel presenteerde hij in juni 2023 op de 53e Mensenrechtenraad van de VN een rapport over de intersectie tussen seksuele geaardheid, genderidentiteit en vrijheid van religie. 

Hierin stelt hij dat vrijheid van religie en gelijke rechten voor de LGBTQ+-gemeenschap perfect samen kunnen bestaan en dat geloof nooit een rechtvaardiging voor geweld of uitsluiting mag zijn. Dat punt herhaalt hij nog eens op het netwerk X (voorheen Twitter), waarbij hij benadrukt dat spiritualiteit en geloof voor iedereen toegankelijk moeten zijn. 

Madrigal-Borloz bevestigde ook aan Deutsche Presse-Agentur (dpa) dat hij nooit de uitspraken deed die The People's Voice aan hem toeschrijft. 

Onterechte gelijkstelling LGBTQ+ en pedofilie

Wat opvalt is dat The People's Voice stelt dat de VN acceptatie van pedofilie zou vragen, om het verder in het artikel over de LGBTQ+-gemeenschap te hebben. Nergens in het VN-rapport of de communicatie errond is de term pedofilie te bespeuren.

Dat de VN vindt dat pedofielen moeten geaccepteerd, zou moeten blijken uit een ander VN-rapport, waarin zou staan dat seks tussen volwassenen en kinderen zou gedecriminaliseerd moeten worden. Dit is echter een totaal verkeerde lezing van het rapport in kwestie, zoals dpa eerder al aantoonde. Eerder vraagt het rapport dat jongeren die wettelijke seksueel minderjarig zijn met wederzijdse toestemming seksueel actief kunnen zijn met elkaar zonder dat dit automatisch moet gecriminaliseerd worden.

De gelijkstelling van de LGBTQ+-gemeenschap met pedofilie kadert binnen pogingen die al langer gaande zijn om mensen uit die gemeenschap als gevaarlijk voor te stellen voor de maatschappij. Dat merkt ook Madrigal-Borloz op aan dpa: "Deze en andere valse beweringen maken deel uit van een welbekend draaiboek dat discriminatie en geweld tegen LGBT-personen en de straffeloosheid van daders probeert te bestendigen door de sociale integratie van LGBT-personen af te schilderen als een gevaar voor de samenleving."

The People's Voice

De hele ophef is dus ontstaan vanwege compleet verzonnen claims van The People's Voice. Deze website, voorheen Newspunch, staat bekend om het verspreiden van nepnieuws dat geen enkele wortel in de realiteit heeft, maar perfect inspeelt op de gevoeligheden van complotdenkers.

Zo zijn beschuldigingen aan het adres van internationale organisaties als de VN en het WEF vaste koek, waarbij telkens weer verontwaardiging bij de lezer wordt opgewekt. Dpa heeft dan ook al regelmatig factchecks geschreven om dergelijke claims te ontkrachten

(Stand van zaken: 25.08.2023)

Links

Artikels Frontnieuws en The People's Voice (gearchiveerd hier en hier)

Facebookbericht (gearchiveerd)

António Guterres (gearchiveerd)

Victor Madrigal-Borloz (gearchiveerd)

Mandaat Madrigal-Borloz (gearchiveerd)

53e Mensenrechtenraad (gearchiveerd)

Samenvatting rapport (gearchiveerd)

Persbericht rapport (gearchiveerd)

Bericht op X (gearchiveerd)

Persbericht 8 March Principles (gearchiveerd)

Artikel VRT NWS (gearchiveerd)

Over Newspunch (gearchiveerd)

Factchecks dpa I, II, III, IV

Over dpa-factchecks

Deze factcheck is geschreven in het kader van het Third Party Fact Checking-programma van Facebook/Meta. Meer informatie over dit initiatief vindt u hier.

Uitleg van Facebook/Meta over de omgang met accounts die onjuiste informatie verspreiden, vindt u hier.

Inhoudelijke aan- of opmerkingen kan u sturen naar factcheck-netherlands@dpa.com met een link naar de desbetreffende Facebookpost. Gelieve hiervoor de juiste sjablonen te gebruiken. Richtlijnen voor bezwaren vindt u hier.