Duurzaam delen

WEF moedigt gebruik van deelauto’s aan

09.01.2023, 16:50 (CET)

Mogen mensen geen eigen auto meer hebben van het World Economic Forum? Dat is zwaar overdreven: het WEF schrijft slechts dat auto's delen een goed idee is, uit duurzaamheidsoverwegingen.

Het World Economic Forum (WEF) zou verklaard hebben dat mensen niet het recht hebben om een eigen auto te bezitten. Dit wordt beweerd in verschillende posts (hier, hier) die veel gedeeld worden op Facebook. In plaats van een auto te bezitten, moeten mensen maar "lopen of delen" zou het WEF hebben laten weten.

Beoordeling

De bewering is onwaar. De Facebookpost verwijst naar een artikel waarin het WEF aangeeft dat platforms voor deelauto’s een goed voorbeeld zijn van manieren om de vraag naar bepaalde metalen te temperen. Nergens betwist het WEF het recht van mensen om een auto te bezitten.

Feiten

De bewering die nu rondgaat op Facebook is niet nieuw. Een soortgelijke claim ging in juli 2022 al rond in het Duits. Destijds werd geschreven dat het WEF het privébezit van auto’s zelfs wilde verbieden. Deutsche Presse-Agentur (dpa) schreef in een factcheck toen al dat het WEF die bevoegdheid niet heeft en dat het ook nooit heeft gezegd een dergelijk verbod te willen.

De bewering verspreidt zich nu ook in Nederland op Facebook, ditmaal voorzien van een filmpje. Op 6 januari 2023 plaatste The People’s Voice een filmpje op diens Rumble-kanaal, waarin het de al eerder ontkrachte bewering opvoert als een nieuw kwaad plan van het WEF.

The People’s Voice is een online televisiekanaal dat in het verleden desinformatie heeft verspreid over het WEF. Dpa heeft met deze factcheck al eerder een filmpje van het kanaal ontmaskerd als desinformatie.

In het filmpje wordt, net als in de eerdere Duitse claim, verwezen naar een artikel van het WEF. In dat artikel zou het WEF dus schrijven dat mensen geen recht hebben een eigen auto te bezitten. Ook zou het WEF schrijven dat privéauto’s "uit de markt weggeconcurreerd" moeten worden en dat mensen maar moeten "lopen of delen." Niets van deze strekking staat echter in het artikel. 

Efficiënt materiaalgebruik

Het artikel van het WEF, van 18 juli 2022, gaat over manieren om de vraag naar bepaalde metalen terug te dringen. De transitie van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen, is namelijk niet mogelijk zonder grote hoeveelheden kobalt, lithium en nikkel, dat in batterijen wordt gebruikt. Het delven van die metalen brengt echter nieuwe - ecologische, sociale en geopolitieke - uitdagingen met zich mee.

Om die reden speculeert het WEF in dit artikel over drie veranderingen van "mindset" die kunnen helpen de vraag naar metalen te verminderen. Zo moedigt het WEF onder andere aan dat mensen hun focus verleggen van het bezit van spullen, naar het gebruik van spullen.

Het artikel stelt dat de gemiddelde auto in Engeland maar 4 procent van de tijd wordt gebruikt. Dat is geen efficiënte omgang met materialen. Het WEF noemt enkele platforms die het delen van auto’s faciliteren als goede voorbeelden die leiden tot efficiënter materiaalgebruik en dus lagere vraag naar metalen.

Nergens noemt het artikel dat mensen geen recht hebben op een eigen auto, dat privéauto’s uit de markt weggeconcurreerd moeten worden of dat mensen maar moeten gaan lopen.

Het WEF moedigt dus wel het delen van auto’s aan. Dat is overigens geen nieuw idee. De zogenaamde deeleconomie is ook in Nederland al vele jaren met een opmars bezig.

(Stand van zaken: 09/01/2023)

Links

Facebookpost I (gearchiveerd) (video gearchiveerd)

Facebookpost II (gearchiveerd)

Facebookpost III (gearchiveerd)

Factcheck I dpa

Rumble TPV (gearchiveerd)

Factcheck II dpa

WEF artikel (gearchiveerd)

IMU (gearchiveerd)

De Correspondent (gearchiveerd)

Over dpa-factchecks

Deze factcheck is geschreven in het kader van het Third Party Fact Checking-programma van Facebook/Meta. Meer informatie over dit initiatief vindt u hier.

Uitleg van Facebook/Meta over de omgang met accounts die onjuiste informatie verspreiden, vindt u hier.

Inhoudelijke aan- of opmerkingen kan u sturen naar factcheck-netherlands@dpa.com met een link naar de desbetreffende Facebookpost. Gelieve hiervoor de juiste sjablonen te gebruiken. Richtlijnen voor bezwaren vindt u hier.