Lege tenten bij Ter Apel

Asielzoekers hebben inmiddels een opvangplek gekregen

28.07.2022, 12:42 (CEST), laatst geüpdate: 28.07.2022, 13:19 (CEST)

Een lege tent zou moeten aantonen dat mensen die recent buiten sliepen bij het asielzoekers-aanmeldcentrum in Ter Apel slechts 'figuranten voor de media' waren. Dat blijkt toch anders te zitten.

Een video buiten het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel laat zien dat de tenten daar leeg zijn. Volgens sociale mediagebruikers hét bewijs dat de mensen die hier eerder verbleven en overnachtten, eigenlijk ‘figuranten’ waren. "Als de msm weg is ....is alles weg" en "Waar zijn ze allemaal. Het is allemaal FAKE!" klinkt het.

Beoordeling

Er slapen op dit moment geen mensen buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat is zo sinds 20 juli en daarom is het ook rustiger in de tenten buiten het centrum. Beweren dat asielzoekers daar alleen voor het beeld in de media verbleven, is onzin. Ze hebben simpelweg een echte opvangplek gekregen. Diverse media schreven daar ook over.

Feiten

Wie asiel wil aanvragen in Nederland, moet zich na aankomst melden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in het Groningse Ter Apel. Vanuit hier kunnen zij een plek in een asielzoekerscentrum of noodopvang aangewezen krijgen. De afgelopen maanden heerste chaos bij dit aanmeldcentrum. Er is plek voor 2000 mensen, maar er wachten op dit moment honderden mensen meer dan de faciliteiten aankunnen.

Deze opstopping komt door een aantal factoren. Zo nam de vluchtelingenstroom weer toe na de coronacrisis. Ook zitten mensen langer in een asielzoekerscentrum omdat zij door het woningtekort niet kunnen doorstromen naar een huurhuis. Zo stokt ook weer de doorstroom van mensen vanuit Ter Apel naar zo’n asielzoekerscentrum.

Recent sliepen meermaals mensen buiten het aanmeldcentrum in tenten. Halverwege juli waren dat in één nacht 250 tot 300 mensen.

De video van de lege tent die online rondgaat, zou zijn gemaakt op 23 juli. Het feit dat er niemand te zien is, dient voor sociale mediagebruikers als bewijs dat het in de media gaat om ‘figuranten’. Als er geen pers is, zou er ook niemand buiten te vinden zijn.

Dit klopt niet. De werkelijke reden van de lege tenten is dat er momenteel simpelweg niemand buiten het aanmeldcentrum hoeft te slapen. Dat is waarvoor de tenten waren opgezet.

Dit was ook al zo voordat deze video online circuleerde. Op 20 juli liet het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) weten dat er die nacht niemand meer buiten slaapt. Dat was ook vanwege de verwachte regen. Verschillende media, zoals het AD en Nu.nl, berichtten hier over. Het feit dat er geen asielzoekers buiten slapen, kreeg dus net zo goed media-aandacht als het feit dat ze dat eerder wel deden.

Een woordvoerder van het COA bevestigt aan Deutsche Presse-Agentur (dpa) dat de situatie sindsdien zo is gebleven. “Inmiddels slaapt ook niemand meer binnen in de wachtruimte op stoelen”, voegt hij toe. “Voor iedereen is een andere opvangplek gevonden.”

Op Twitter wijst een onderzoeksjournalist van het platform Pointer ook nog op een bezoek van VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans. Dit Kamerlid twitterde op 26 juli over zijn bezoek aan Ter Apel en vermeldde toen ook dat er momenteel geen asielzoekers buiten slapen.

Op een foto die Brekelmans deelt van de tenten is te zien dat er wel een aantal mensen onder de tenten zit te wachten. Het zal overdag per moment verschillen of er mensen bij de tenten zitten, omdat de afspraken in het aanmeldcentrum nog steeds doorgaan en daar een wachttijd voor is. Zij verblijven daar in ieder geval op dit moment niet ’s nachts.

Dat er nu geen mensen buiten hoeven te overnachten bij het aanmeldcentrum, betekent niet dat dit zo blijft. Omdat de vluchtelingenstroom groot blijft en de problemen hardnekkig zijn, is het goed mogelijk dat de situatie de komende tijd weer zal veranderen.

Grotere trend

De claim dat de asielzoekers ‘figuranten’ zouden zijn, past in een bredere trend waarbij mensen die te zien zijn in nieuwsberichten of video’s als ‘crisisacteurs’ worden bestempeld. Dpa ontkrachtte die verhalen al eerder rondom andere onderwerpen, zoals de oorlog in Oekraïne (hier , hier en hier) en de coronacrisis (hier, hier en hier).

(Stand van zaken: 28/07/2022)

Links:


Facebookpost I (gearchiveerd) (video gearchiveerd)

Facebookpost II (gearchiveerd)

Over aanmelding in Ter Apel (gearchiveerd)

Artikel chaos in Ter Apel (gearchiveerd)

Waarom chaos? (gearchiveerd)

Foto's mensen buiten (gearchiveerd)

Artikel 250 tot 300 mensen buiten (gearchiveerd)

Artikel AD (gearchiveerd)

Artikel NU.nl (gearchiveerd)

Tweet Thomas_Pointer (gearchiveerd)

Tweets Ruben Brekelmans (gearchiveerd)

Eerdere 'crisisacteur in oorlog'-factchecks over ziekenhuis, slachtoffer raketinslag, lijkenzakken

Eerdere 'crisisacteur tijdens covid' factchecks over Brit, Australische patiënten en Israëlische video

Over dpa-factchecks

Deze factcheck is geschreven in het kader van het Third Party Fact Checking-programma van Facebook/Meta. Meer informatie over dit initiatief vindt u hier.

Uitleg van Facebook/Meta over de omgang met accounts die onjuiste informatie verspreiden, vindt u hier.

Inhoudelijke aan- of opmerkingen kan u sturen naar factcheck-netherlands@dpa.com met een link naar de desbetreffende Facebookpost. Gelieve hiervoor de juiste sjablonen te gebruiken. Richtlijnen voor bezwaren vindt u hier.