Iedereen kan verzoek indienen bij Internationaal Strafhof, niet iedereen krijgt een rechtszaak

18.01.2022, 17:07 (CET)

Meerdere Facebookgebruikers (hier, hier, hier, hier en hier) delen een screenshot van dezelfde tweet, waaruit moet blijken dat het Internationaal Strafhof in Den Haag een aanklacht van Advocaat Fulmich (sic) aanvaard heeft en Bill Gates, George Soros, Anthony Fauci en anderen wegens genocide gedagvaard worden. Wat is hier van aan?

Beoordeling

De informatie is misleidend. Er is een document ingediend bij de aanklager van het ICC, maar er is nog niet beslist of er verder iets met deze informatie gebeurt. Reiner Fuellmich heeft hier niets mee te maken en George Soros is niet één van de beschuldigden. 

Feiten

De advocaat wiens aanklacht aanvaard zou zijn volgens de tweet is Reiner Fuellmich. Hij is een Duitse advocaat die sterk gekant is tegen de coronamaatregelen en al vaker betrapt werd op het verspreiden van onwaarheden rond de coronapandemie. 

Fuellmich wil een tweede proces van Neurenberg starten, naar analogie met het proces dat na de Tweede Wereldoorlog tegen nazikopstukken werd gehouden. Hij is er namelijk van overtuigd dat de pandemie in scène is gezet en de mensen die erachter zouden zitten, verantwoordelijk moeten gehouden worden.

Echter, Fuellmich heeft met dit verhaal niets te maken. In het begeleidende artikel wordt duidelijk dat het hier gaat om een aantal Britse burgers, die een document hebben ingediend bij het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. Dat is een internationale rechtbank, gelinkt aan de VN, die zich onder andere bezighoudt met zaken als genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.

De "aanklacht"

Volgens de procedure van het ICC kan eenieder informatie aanbieden aan de aanklager. Die beslist dan of op basis van deze info verder onderzoek wordt verricht. Op de website van de juridische vertegenwoordiger van de Britse burgers wordt het document omschreven als een vraag aan de aanklager om "Proprio Motu" - eigenhandig - een onderzoek te starten. In het document zelf wordt het als "complaint" (aanklacht) omschreven.

Onder de Britse burgers die het document indienden, bevinden zich mensen als Mike Yeadon, Piers Corbyn, Mark Sexton en John O'Looney, die allen in het verleden onderwerp waren van een factcheck naar aanleiding van misleidende uitspraken over de coronapandemie. Ze worden juridisch vertegenwoordigd door een zekere Hannah Rose, die de aanklacht specifiek voor het Verenigd Koninkrijk schreef, maar hoopt dat mensen in andere landen een gelijkaardige aanklacht indienen.

Zij beschuldigen mensen als Boris Johnson, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Anthony Fauci, Bill Gates en Klaus Scwab (sic) van misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en het schenden van de Code Neurenberg in het Verenigd Koninkrijk. George Soros wordt - in tegenstelling tot de tweet - niet vernoemd. 

Dpa heeft in een factcheck al uitgelegd dat de code van Neurenberg niet juridisch afdwingbaar is. De Code van Neurenberg gaat overigens over medische experimenten en de vaccins tegen het coronavirus zijn niet experimenteel, zoals dpa ook al schreef

Procedure ICC

De tweet stelt dat het ICC de aanklacht heeft aanvaard. Het is niet helemaal duidelijk wat hier met het woord "aanvaard" wordt bedoeld. Het ICC heeft - tot nog toe - enkel een kennisgeving gedaan van het feit dat ze de informatie heeft ontvangen. Zoals de kennisgeving zelf aangeeft zegt dit niets over het feit of het ICC een onderzoek zal openen.

Als iemand voor de rechter moet verschijnen in een rechtszaak, ontvangt deze een dagvaarding. Aangezien er echter nog niet beslist is of de zaak überhaupt onderzocht wordt, is er zeker nog niemand gedagvaard, zoals de tweet beweert. 

Het kantoor van de aanklager van het ICC bevestigde aan Reuters in een gelijkaardige situatie dat "acknowledgment" (erkenning) slechts betekent dat de informatie is ontvangen, maar dat dit niets zegt over een inhoudelijk oordeel van de informatie. De Britse aanklacht is op de website van het ICC ook niet zichtbaar bij de rechtszaken, onderzochte situaties of vooronderzoeken

De factcheckers van Lead Stories schreven ook al een artikel over dit verhaal. 

(Stand van zaken: 18.01.2022)

Links

Facebookpost 1 (gearchiveerd)

Facebookpost 2 (gearchiveerd)

Facebookpost 3 (gearchiveerd)

Facebookpost 4 (gearchiveerd)

Facebookpost 5 (gearchiveerd)

Tweet (gearchiveerd)

Reiner Fuellmich (gearchiveerd)

Proces van Neurenberg (gearchiveerd)

Artikel The Rio Times (gearchiveerd)

ICC-"aanklacht" (gearchiveerd)

Over het ICC (gearchiveerd)

Klacht indienen bij het ICC (gearchiveerd)

How the Court works (gearchiveerd)

Hannah Rose Law (gearchiveerd)

Proprio Motu (gearchiveerd)

Factcheck Mike Yeadon

Factcheck Piers Corbyn (gearchiveerd)

Factcheck Mark Sexton (gearchiveerd)

Factcheck John O'Looney (gearchiveerd)

Hannah Rose uitleg (gearchiveerd)

Dpa factcheck Code van Neurenberg

Dpa factcheck vaccinatie

Dagvaarding (gearchiveerd)

Factcheck rechtzaak Reuters (gearchiveerd)

Rechtzaken ICC (gearchiveerd)

Onderzoeken ICC (gearchiveerd)

Vooronderzoeken ICC (gearchiveerd)

Factcheck Lead Stories (gearchiveerd)

Contact met het dpa-feitencheckteam: factcheck-netherlands@dpa.com