Artsen die vaccins toedienen kunnen niet berecht worden als oorlogsmisdadigers

15.02.2021, 16:10 (CET)

Een internationaal gedeelde video (hier gearchiveerd) toont een oudere Britse man in een bordeaux oorfauteuil. Met een stapel papieren in de hand vertelt hij dat vaccins gentherapie zouden en dat artsen die vaccins toedienen berecht zullen worden als oorlogsmisdadigers, op basis van de Code van Neurenberg. Ook in België circuleert de video op sociale media, waaronder Facebook (gearchiveerd).

BEOORDELING: De beweringen zijn fout. Een vaccin is geen gentherapie, en artsen kunnen niet berecht worden op basis van de Code van Neurenberg. Het ontwikkelen of toedienen van vaccins is ook niet in strijd met het centrale principe van die code.

FEITEN:

De man in de video is Vernon Coleman. Hij is een Britse arts, die weliswaar niet als dusdanig geregistreerd staat en dus geen geneeskunde mag beoefenen. Hij is ook een gekende anti-vaxxer. Zo ontkende hij onder andere het bestaan van HIV/AIDS en de COVID-19-pandemie.

Zo beweert Coleman dat het coronavaccin 'experimenteel' is en een vorm van gentherapie. Dat is fout. Bij gentherapie wordt genetisch materiaal toegediend met het doel om een genetische sequentie te herstellen, vervangen, regelen, toevoegen of verwijderen bij de ontvanger. Zoals het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) ook schrijft, vallen vaccins tegen besmettelijke ziekten, zoals COVID-19, niet onder deze definitie.

Artsen die het vaccin toedienen aan mensen zouden volgens Coleman berecht kunnen worden als oorlogscriminelen, op basis van de Code van Neurenberg. Dat zag het licht in 1947 als reactie op de wrede medische experimenten van het naziregime. Het bestaat uit 10 normen waaraan artsen moeten voldoen bij het uitvoeren van medische experimenten op mensen. Het principe van vrijwillige en geïnformeerde toestemming staat centraal.

De Code van Neurenberg is een ethische code en is op zich niet juridisch afdwingbaar, hoewel het een grote impact had op internationale mensenrechten en medische ethiek. Het zijn richtlijnen die door landen zelf in wetgeving omgezet moet worden. Het kan dus ook niet dienen als juridische basis voor een criminele tenlastelegging voor een rechter, in tegenstelling tot wat Coleman zegt.

Hoe dan ook is het toedienen van een vaccin niet in strijd met het centrale principe vrijwillige toestemming van de Code van Neurenberg. Voor je een vaccin toegediend krijgt, moet je steeds toestemming geven. Voor wilsbekwame volwassenen kan dat mondeling of fysiek. Voor kinderen of wilsonbekwame volwassenen is een schriftelijke toestemming noodzakelijk.

---

Links:

Facebookpost: https://www.facebook.com/martine.verdonck.7/posts/4314377008589224 (gearchiveerd: http://dpaq.de/lNZ2T)

Gearchiveerde video: http://dpaq.de/q10xK

Blogpost: https://www.ninefornews.nl/vernon-coleman-artsen-die-het-coronavaccin-toedienen-worden-berecht-als-oorlogsmisdadigers/ (gearchiveerd: http://dpaq.de/ExGU8)

Coleman over HIV/AIDS: http://dpaq.de/ro75Y

Coleman boek ontkenning COVID-19-pandemie: http://dpaq.de/4wHV1

FAGG definitie gentherapie: https://www.fagg.be/nl/definities (gearchiveerd: http://dpaq.de/k61OO)

Dpa-factcheck waarom vaccin geen gentherapie is: https://dpa-factchecking.com/belgium/210111-99-978524 

De Code van Neurenberg (1947): https://media.tghn.org/medialibrary/2011/04/BMJ_No_7070_Volume_313_The_Nuremberg_Code.pdf (gearchiveerd: http://dpaq.de/5kZrM)

Artikel over de Code van Neurenberg: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejm199711133372006 (gearchiveerd: http://dpaq.de/nGpJc)

Toestemming vaccinatie kinderen: https://www.vwvj.be/wie-kan-schriftelijk-toestemmen-voor-vaccinatie-kan-een-leerling-dat (gearchiveerd: http://dpaq.de/XQYd4)

Toestemming vaccinatie wilsonbekwame volwassenen: https://www.olen.be/product/2528/veelgestelde-vragen-over-de-coronavaccinatiecentra#a15

Toestemming vaccinatie wilsbekwame volwassenen: https://huis.vub.ac.be/corona/kennisbank.php/299 (gearchiveerd: http://dpaq.de/LvzEP)

---

Contact met het dpa-feitencheckteam: factcheck-belgium@dpa.com