Vaccinatie in Europa gaat ook door na 20 oktober

10.09.2021, 18:11 (CEST)

Volgens een artikel (hier gearchiveerd)van de website volkwordwakker.nl, dat de ronde doet op Facebook (hier gearchiveerd) zou er na 20 oktober 2021 in Europa niet meer gevaccineerd worden tegen het coronavirus. Dit omdat er dan vijf behandelingen tegen COVID-19 worden goedgekeurd en de experimentele vaccins dan niet meer mogen worden gebruikt. Ook Ivermectine zou goedgekeurd zijn als behandeling tegen COVID-19.

Beoordeling

De beweringen in dit artikel zijn fout. De vijf medicijnen tegen COVID-19 die in oktober op de markt zouden komen, zijn een aanvulling bij en niet een vervanging van de vaccinatiecampagne. De vaccins zijn ook niet experimenteel, maar voorwaardelijk goedgekeurd. De waarde van ivermectine als behandeling van COVID-19 is nog niet wetenschappelijk bevestigd.

Feiten

Het klopt dat in het kader van de EU-strategie voor COVID-19 geneesmiddelen, de Europese commissie in juni vijf geneesmiddelen geïdentificeerd heeft voor de behandeling van COVID-19. Deze medicijnen zouden volgens de commissie veel kans maken om in oktober 2021 een vergunning te krijgen. In tegenstelling tot wat in het artikel beweerd wordt, zijn deze echter nog niet goedgekeurd.

De eventuele goedkeuring betekent ook niet het einde van de vaccinatie campagne. Integendeel, het EMA stelt dat de introductie van deze medicijnen een aanvulling is op de bestaande EU-vaccinstrategie. Waar de vaccins preventief werken om een besmetting te voorkomen, zouden deze medicijnen ingezet kunnen worden bij de behandeling van mensen die COVID-19 hebben opgelopen.

Experimentele basis

In het artikel wordt gesteld dat het gebruik van het vaccin wordt stopgezet omdat het was goedgekeurd op voorlopige experimentele basis. Dit experiment zou aflopen op 31 december 2023.

De vaccins zijn voorwaardelijk goedgekeurd, maar dat wil niet zeggen dat ze experimenteel zijn. Ze voldoen aan alle vereisten qua veiligheid en de eventuele risico's van het vaccin zijn kleiner dan die van de te bestrijden ziekte. De vaccins tegen het coronavirus zijn ontwikkeld op een manier die voldeed aan alle legale vereisten voor vaccinontwikkeling. De procedure werd dus volledig gevolgd, maar bepaalde fasen, die bij andere vaccins na elkaar gebeuren, konden gelijktijdig plaatsvinden, om tijd te winnen. 

Wel is het zo dat de vaccins nog opgevolgd worden in studies. Dit is niet om te zien of het vaccin wel veilig is, dat is al vastgesteld. Deze studies zijn eerder om te zien hoe lang het vaccin werkzaam blijft.

De laatste resultaten van het Pfizervaccin (p.20) en het vaccin van Johnson & Johnson (p.19) moeten tegen december 2023 binnen zijn. Hier komt waarschijnlijk de datum uit het artikel van. Voor AstraZeneca (p.16) en Moderna (p.16) is dit maart 2024 en september 2022 respectievelijk.

Ivermectine

Verderop in het artikel wordt nog geclaimd dat het medicijn ivermectine door onderzoekers van het Institut Pasteur als effectief medicijn tegen Covid-19 wordt beschouwd.

Het instituut heeft inderdaad onderzoek gedaan naar ivermectine en de resultaten op 12 juli gepubliceerd. Dit onderzoek werd echter op dieren uitgevoerd. Het zou bij deze dieren geleid hebben tot een vermindering van symptomen geassocieerd met COVID-19, maar heeft geen effect op de verspreiding van het virus. 

Hoewel er dus indicaties zijn dat het zou kunnen werken, is hier nog geen sluitend wetenschappelijk bewijs voor en suggereert het Institut Pasteur enkel de mogelijkheid om ivermectine te gebruiken bij behandeling tegen COVID-19.

Het EMA erkent ivermectine als medicijn tegen parasitaire wormen en bepaalde huidziekten. Het raadt momenteel echter nog steeds af om het medicijn in te zetten bij de behandeling van COVID-19 en geeft hier ook geen toelating voor. Dit advies dateert van voor het uitbrengen van de studie, maar is twee maanden na de studie nog steeds niet gewijzigd.

(Stand van zaken: 10.9.2021)

Links

Facebookpost (hier gearchiveerd)

Artikel volkwordwakker.nl (hier gearchiveerd)

EU-strategie voor Covid-19 geneesmiddelen (hier gearchiveerd)

Vaccinregulering EU (hier gearchiveerd)

voorwaardelijk vs. Experimenteel (hier gearchiveerd)

Vaccinontwikkeling (hier gearchiveerd)

snelheid vaccinontwikkeling (hier gearchiveerd)

vervolgstudie vaccin (hier gearchiveerd)

productinfo Pfizervaccin (hier gearchiveerd)

productinfo Johnson & Johnsonvaccin (hier gearchiveerd)

productinfo AstraZenecavaccin (hier gearchiveerd)

productinfo Modernavaccin (hier gearchiveerd)

persmededeling Institut Pasteur (hier gearchiveerd)

EMA over Ivermectine (hier gearchiveerd)

Contact met het dpa-feitencheckteam: factcheck-belgium@dpa.com