Flyer van "bezorgde burgers" verspreidt foute informatie over COVID-19

07.10.2020, 15:36 (CEST)

In een post op Facebook wordt eind september een folder over COVID-19 getoond – volgens de auteur "een te gek initiatief" vanwege de "feitenkennis" die wordt verspreid. Zo zou de minister (bedoeld wordt kennelijk die van Volksgezondheid) volgens de nieuwe coronawet "zonder toestemming van ministerraad of parlement" kunnen besluiten om "hele bedrijfstakken" te sluiten. De minister zou "zelf over mondkapjesplicht" kunnen besluiten.

Ook zou er een "veilige, effectieve, beproefde en goedkope behandeling" zijn tegen de nieuwe ziekte. Er zou een vaccinatieplicht komen zodra er een coronavaccin is. De PCR-test zou niet bedoeld zijn voor het detecteren van een virus. Mondkapjes zouden bewezen ineffectief en schadelijk voor de gezondheid zijn.

BEOORDELING: Hier wordt geen lijst van gecheckte feiten verspreid. Enkele van de gepresenteerde beweringen zijn fout, voor andere is er geen bewijs.

FEITEN: De stelling dat de "spoedwet" de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de mogelijkheid geeft om "zonder instemming van ministerraad of parlement" te besluiten dat "hele bedrijfstakken hun activiteiten moeten staken" geeft een verouderde stand van zaken weer.

Op 13 juli 2020 stuurde de regering het voorstel van een "Tijdelijke wet maatregelen covid-19" naar de Tweede Kamer. Op dit in het openbare debat vaak als "coronawet" of "spoedwet" aangeduide wetsontwerp kwam veel kritiek vanuit politieke partijen, de samenleving en in de media. Zo zou de minister inderdaad "per decreet" kunnen regeren. Deze controverse discussie is uitgebreid beschreven en samengevat in een artikel in de Volkskrant van 7 oktober onder de kop "De fel bekritiseerde coronawet is drastisch veranderd".

De "weerzin" tegen de oorspronkelijke plannen, zoals de Volskrant het noemt, leidde de hele zomer door tot een debat niet alleen tussen de politieke partijen, maar ook met inbreng van maatschappelijke organisaties, zoals de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Raad voor de Rechtsspraak en het College voor de Rechten van de Mens. Een verbond van acht partijen, met meerderheden in Tweede en Eerste Kamer, werd het eens over wijzigingen van de oorspronkelijke plannen waardoor de volksvertegenwoordiging wel degelijk moet instemmen met kabinetsbesluiten voordat zij in werking treden. Het tijdspad van de hele discussie, de ingebrachte stukken en de uiteindelijke amendementen op het oorspronkelijke wetsontwerp zijn gedocumenteerd op de website van de Tweede Kamer.  

Er is geen "veilige, effectieve, beproefde en goedkope behandeling" tegen de nieuwe ziekte, zoals de flyer van "bezorgde burgers" beweert. Van de genoemde combinatie "HCQ met zink" heeft dpa in een eerdere factcheck uiteengezet dat de werkzaamheid niet aangetoond is.

Er kan ook geen sprake van zijn dat het malariamiddel HCQ zonder meer "veilig" is als coronatherapie. In een eerdere factcheck legde dpa uit dat het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) zijn negatief advies handhaaft, ondanks alle pleidooien voor HCQ-combinatietherapie. Reden daarvoor is het risico op ernstige bijwerkingen zoals hartklachten. De HCQ-combinatietherapie mag alleen onder streng toezicht in het ziekenhuis worden toegepast, als de artsen de individuele omstandigheden van het geval zorgvuldig hebben afgewogen.

Over het coronavaccin waaraan wetenschappers wereldwijd werken, wordt gesteld: "jij moet hem straks nemen. Je hebt GEEN KEUZE." In een eerdere factcheck heeft dpa uiteengezet dat in Nederland alle vaccinaties vrijwillig zijn en dat er ook geen plannen zijn om een vaccinatieplicht in te voeren.

Volgens de posting is de PCR-test "niet bedoeld voor het detecteren van een virus". De PCR-test spoort juist specifiek het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2 op. Dat wordt uitgelegd op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de officiële wetenschappelijke instantie die de regering adviseert over het coronabeleid. In eerdere factchecks liet dpa ook deskundigen aan het woord die bevestigden dat de PCR-test alleen aanslaat op het erfelijk materiaal van het nieuwe coronavirus en niet op andere virussen.

De post stelt dat mondkapjes "bewezen ineffectief" en "schadelijk voor de gezondheid" zouden zijn. In eerdere factchecks heeft dpa al uitgelegd dat bepaalde berichten over gezondheidrisico’s zoals zuurstofgebrek of huidinfecties ongegrond zijn. De discussie over het nut van mondkapjes is erg controversieel. Zo besteedde de NPO in een radio-uitzending aandacht aan het feit dat onderzoekers van de Universiteit Twente, die mondkapjes erg effectief vinden, sterk van mening verschillen met het RIVM. Maar gelet op de controverse is het dus niet juist te stellen dat mondkapjes "bewezen ineffectief" zijn.

---

Links:

Facebook-post:

https://www.facebook.com/kim.louws/posts/4541496262589031

(gearchiveerd: https://archive.vn/eMKN4 )

Het oorspronkelijke voorstel van 13 juli 2020 voor een “Tijdelijke wet maatregelen covid-19” op de website van de Tweede Kamer, evenals de reacties vanuit de samenleving en de ingebrachte amendementen in de aanloop naar het debat op 7 en 8 oktober:

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2020Z13912&dossier=35526

(gearchiveerd: https://archive.vn/MEEYr )

Artikel in de Volkskrant van 7 oktober 2020 over de ontwikkeling en verandering van het “coronawetsontwerp”:

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-fel-bekritiseerde-coronawet-is-drastisch-veranderd-dit-staat-er-in~b6640b33/?utm_source=VK&utm_medium=email&utm_campaign=20201007%7Cochtend&utm_content=De%20fel%20bekritiseerde%20coronawet%20is%20drastisch%20veranderd.%20Dit%20staat%20er%20in&utm_term=142299&ctm_ctid=6125bd0f90dbe03bffaec128a8b4a5f0

(gearchiveerd: https://archive.vn/x6VKV )

Eerdere dpa-factcheck over de werkzaamheid van de HCQ-combinatietherapie:

https://dpa-factchecking.com/netherlands/200803-99-26450/

Eerdere dpa-factcheck over de veiligheid van de HCQ-combinatietherapie:

https://dpa-factchecking.com/netherlands/201002-99-800492/

Eerdere dpa-factcheck over vaccinatieplicht:

https://dpa-factchecking.com/netherlands/200515-99-70592/

Website RIVM over PCR-test:

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen 

(gearchiveerd: http://dpaq.de/UIpe0)

Eerdere dpa-factchecks over PCR-test:

https://dpa-factchecking.com/netherlands/200818-99-214466/

https://dpa-factchecking.com/netherlands/200724-99-913833/

Eerdere dpa-factcheck over zuurstofgebrek door mondkapjes en het inademen van eigen bacteriën:

https://dpa-factchecking.com/netherlands/200805-99-48882/

Eerdere dpa-factcheck over huidinfecties door mondkapjes:

https://dpa-factchecking.com/netherlands/201005-99-828942/

NPO-uitzending over effectiviteit mondkapjes:

https://www.nporadio1.nl/binnenland/25326-mondkapjes-wel-degelijk-effectief-bij-indammen-coronavirus

(gearchiveerd: https://archive.vn/YJ64j  )

---

Contact met het dpa-feitencheckteam: factcheck-netherlands@dpa.com