Neen, PCR-test spoort geen rhinovirus in plaats van SARS-CoV-2-virus op

18.08.2020, 16:36 (CEST)

Op sociale media gaat een bericht rond waarin wordt beweerd dat de PCR-test een rhinovirus vindt in plaats van het SARS-CoV-2-virus. Volgens het bericht zou het nieuwe coronavirus ook al maanden geleden uitgedoofd zijn, maar wat is daar precies van aan?

BEOORDELING: Het is onmogelijk dat een PCR-test een ander virus zal vinden, omdat zulke testen specifiek onderzocht worden om corona te detecteren. Ook de bewering dat het nieuwe coronavirus al maanden geleden uitgedoofd is, klopt niet.

FEITEN: De PCR-test, zoals uitgelegd op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dient specifiek om het nieuwe coronavirus te vinden. Daarbij worden enkele cellen genomen in de neus en/of de keel. Vervolgens wordt dat uitstrijkje naar het laboratorium gestuurd voor de PCR-test. Of zulke tests ook andere virussen kunnen aantreffen? "Onmogelijk", zegt Prof. Dr. Steven Van Gucht, hoofd van de dienst Virologie bij het Belgisch virologisch instituut Sciensano.

"Zulke testen zijn specifiek ontworpen om het nieuwe coronavirus te vinden", gaat Van Gucht verder. "De kans dat een PCR-test voor een coronavirus positief zal testen omdat er rhinovirus in de staal zit, is volledig uitgesloten. Zeker omdat het over twee compleet verschillende virusfamilies gaat." De doeltreffendheid van PCR-tests werd in het verleden door dpa al onderzocht.

Ook de bewering dat het coronavirus al maanden geleden uitgedoofd zou zijn "volgens vele onafhankelijke virologen" klopt langs geen kanten. In een vorige dpa-factcheck - die een uit de context getrokken grafiek van het RIVM besprak - werd aangetoond dat het virus zich nog steeds verspreidt. Het klopt dat de afdelingen Intensieve Zorgen momenteel (midden augustus) niet gevuld zijn, al was dat niet altijd het geval. Die resultaten worden steeds getoond in de epidemiologische rapporten van het RIVM.

---

Links:

Bericht op Facebook: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216673953990526&set=a.10210774606590528&type=3&theater (gearchiveerd: http://dpaq.de/KKnCF)

PCR-test RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen (gearchiveerd: http://dpaq.de/UIpe0)

Website RIVM: https://www.rivm.nl/

Pagina Prof. Dr. Steven Van Gucht: https://www.sciensano.be/nl/people/steven-van-gucht (gearchiveerd: http://dpaq.de/jCoXp)

Dpa-factcheck PCR-test: https://dpa-factchecking.com/netherlands/200724-99-913833/

Dpa-factcheck coronavirus verdwenen: https://dpa-factchecking.com/netherlands/200806-99-65118/

Epidemiologisch rapport RIVM: https://www.rivm.nl/documenten/wekelijkse-update-epidemiologische-situatie-covid-19-in-nederland (gearchiveerd: http://dpaq.de/bhHW4)

---

Contact met het dpa-feitencheckteam: factcheck-netherlands@dpa.com