Neen, het nieuwe coronavirus is niet al twee maanden verdwenen

07.08.2020, 17:05 (CEST)

Op Facebook gaat een tabel rond waaruit we zouden kunnen afleiden dat het SARS-CoV-2-virus al twee maanden verdwenen is. De testlaboratoria zouden bovendien niet het nieuwe coronavirus, maar het rhinovirus aantreffen. De auteur van het bericht verwijst naar een diagram op de site van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), die afgenomen monsters bij mensen met acute klachten aan de luchtwegen toont. Daarop zou te zien zijn dat er de laatste 8 weken geen SARS-CoV-2-virusmonsters zijn aangetroffen, maar wat is daar precies van aan?

BEOORDELING: Het klopt dat de tabel van het RIVM komt, maar ze is volledig uit de context getrokken. Het gaat niet om de weergave van nationale testcijfers voor het SARS-CoV-2-virus. Het klopt dus ook niet dat het nieuwe coronavirus al 8 weken verdwenen is.

FEITEN: De tabel komt inderdaad van de website van RIVM, maar ze wordt zonder context getoond. De figuur heeft betrekking op de tests die zijn afgenomen bij een specifieke groep patiënten en niet bij de totale Nederlandse bevolking. Het gaat om patiënten die met een acute luchtweginfectie bij de huisartsenpeilstations zijn geweest. Dat is een beperkt aantal huisartsenpraktijken dat meewerkt aan de NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Kortom, het gaat om een steekproef en niet om de algemene besmettingscijfers.

In de daadwerkelijke cijfers zien we dat het virus allesbehalve verdwenen is. Volgens het laatste epidemiologische rapport van het RIVM zijn er sinds 29 juli 2.588 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Dat zijn er 1.259 minder dan de week ervoor. Kortom, het aantal besmettingen gaat nog steeds in stijgende lijn.

Ook bij het RIVM zelf zien ze dat de tabel fout gebruikt is en dat de meeste beweringen niet kloppen. "Deze figuur laat alleen maar zien dat de patiënten zie zich meldden bij de betreffende huisartsenpeilstations met luchtwegenklachten, geen COVID-19 hadden", zegt Loes Hartman, communicatieadviseur bij het RIVM. "De meeste mensen die zich in Nederland laten testen op COVID-19 hebben milde klachten en worden getest in de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD), niet door een huisarts."

De weergegeven statistieken zijn dus een selectieve weergave van de situatie in Nederland. Het klopt helemaal niet dat het nieuwe coronavirus al acht weken lang verdwenen is.

---

Links:

Facebook-post:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=182391436611236&set=a.106522790864768&type=3&theater (gearchiveerd: http://dpaq.de/yQOWF)

Tabel RIVM-website: https://www.rivm.nl/griep-griepprik/feiten-en-cijfers (gearchiveerd: http://dpaq.de/CMU83)

Wekelijkse landelijke COVID-19-statistieken van het RIVM op basis van cijfers van de GGD’en: https://www.rivm.nl/documenten/wekelijkse-update-epidemiologische-situatie-covid-19-in-nederland (gearchiveerd: http://dpaq.de/2X23o)

NIVEL Zorgregistraties: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn (gearchiveerd: http://dpaq.de/elMCV)

GGD Nederland: https://ggdghor.nl/ (gearchiveerd: http://dpaq.de/JYWtg)

---

Contact met het dpa-feitencheckteam: factcheck-netherlands@dpa.com