Verdrag verzonnen

Wereldbank pleit voor meer investeringen in schone landbouw

29.05.2024, 17:04 (CEST)

De Wereldbank waarschuwt voor de hoge broeikasgasuitstoot van de landbouwsector. Moet dan elke boer maar een ander beroep zoeken? Nee, er zijn elegantere en humanere oplossingen voorhanden.

De Wereldbank zou een verdrag hebben getekend met Westerse landen om de landbouw volledig af te schaffen. Dat wordt beweerd door talloze Facebookgebruikers, zoals hier, hier en hier. De Facebookgebruikers reageren verontwaardigd, maar is die verontwaardiging terecht?

Beoordeling

Nee, de Wereldbank heeft geen verdrag getekend met landen om de landbouw af te schaffen. Integendeel, in een recent rapport pleit de Wereldbank juist voor meer investeringen om de landbouw duurzamer te maken, om uiteindelijk de broeikasgasuitstoot van de sector te reduceren tot nul.

Feiten

De Facebookgebruikers die de valse bewering rondbazuinen, verwijzen naar een artikel van 23 mei op de website World Unity als bron. Dat artikel blijkt een woordelijke vertaling van een artikel dat twee dagen eerder in het Engels verscheen op de website The People's Voice.

Die laatste is een beruchte nepnieuwssite, die regelmatig de inspiratiebron is voor allerhande valse claims die de ronde doen op Facebook. Dat toonde Deutsche Presse-Agentur (dpa) hier, hier en hier al aan.

Verzonnen verdrag

In de titels van de nepnieuwsartikelen staat dat de Wereldbank een verdrag zou hebben getekend met niet nader genoemde Westerse landen, om de landbouw "volledig af te schaffen". In de tekst van de artikelen staat echter niets over een dergelijk verdrag. Er wordt gesproken over een "plan" en een "memo". Of er daadwerkelijk iets is getekend, en welke landen daarbij betrokken zouden zijn geweest, wordt niet duidelijk uit de tekst.

Dat is niet verrassend, omdat het verdrag ook niet bestaat. Op de website van de Wereldbank is niets te vinden over een dergelijk verdrag. Ook de zoekmachine van Google toont desgevraagd geen enkel geloofwaardig bericht van dien aard.

Een woordvoerder van de Wereldbank ontkent de berichten. Ze schrijft aan dpa: "De Wereldbank heeft nooit iemand gevraagd, of bepleit, om de landbouw af te schaffen. Integendeel, we pleiten voor meer investeringen in de landbouw - ook in landen met een hoog inkomen - om de sector gezonder, productiever en duurzamer te maken en te laten aansluiten bij de behoeften van boeren."

Rapport: verduurzaming, geen afschaffing

De nepnieuwsartikelen linken wel naar een rapport dat de Wereldbank op 6 mei dit jaar publiceerde. Dit rapport, met de titel 'Recept voor een leefbare planeet,' gaat over de broeikasgasuitstoot van de wereldwijde voedselproducerende landbouw.

Het rapport zet een strategie uiteen om die broeikasgasuitstoot in het jaar 2050 te reduceren tot nul, wat nodig is om de opwarming van de aarde beheersbaar te houden. De Wereldbank roept daarbij nadrukkelijk niet op tot het afschaffen van landbouw, maar pleit voor initiatieven om de landbouw minder vervuilend en duurzamer te maken.

De samenvatting van het rapport stelt dat het doel juist is om de landbouwsector, door middel van onder andere investeringen en innovatie, "een belangrijke speler te maken in de strijd tegen klimaatverandering en het herstel van de planeet."

(Stand van zaken: 29.05.2024)

Facebookposts I, II & III (gearchiveerd hier, hier & hier)

Artikel worldunity.me (gearchiveerd)

Artikel The People's Voice (gearchiveerd)

Factchecks dpa I, II & III

Over de Wereldbank (gearchiveerd)

Zoekopdracht website Wereldbank (gearchiveerd)

Zoekopdracht Google (gearchiveerd)

Recipe for a Livable Planet report (gearchiveerd)

Over dpa-factchecks

Deze factcheck is geschreven in het kader van het Third Party Fact Checking-programma van Facebook/Meta. Meer informatie over dit initiatief vindt u hier.

Uitleg van Facebook/Meta over de omgang met accounts die onjuiste informatie verspreiden, vindt u hier.

Inhoudelijke aan- of opmerkingen kan u sturen naar factcheck-netherlands@dpa.com met een link naar de desbetreffende Facebookpost. Gelieve hiervoor de juiste sjablonen te gebruiken. Richtlijnen voor bezwaren vindt u hier.