Geen restricties

De mate van koffiegebruik blijft een vrije keuze

01.02.2024, 11:28 (CET)

Het WEF wil ieders vrijheid steeds verder inperken, denken sommige sociale mediagebruikers. Binnenkort mag men niet eens meer koffiedrinken! De bron van de claim blijkt echter geen zuivere koffie.

Het World Economic Forum (WEF) zou de oorlog hebben verklaard aan koffie. Dat wordt beweerd in een artikel, dat wordt gedeeld op Facebook. Als het aan het WEF ligt, mogen mensen straks nog maar twee of drie kopjes koffie per jaar drinken, suggereert de kop van het artikel. "Nu zijn die van het WEF helemaal van het potje gerukt," schrijft een Facebookgebruiker. Klopt het echter wel dat het WEF de koffieconsumptie aan banden wil leggen?

Beoordeling

Nee, het WEF bepaalt niet hoeveel koffie mensen mogen drinken. Een spreker op een bijeenkomst van het WEF riep zijn toehoorders op zich bewust te zijn van de milieuimpact van koffie, maar noemde geen koffielimiet waartoe men zich zou moeten beperken.

Feiten

Het artikel met de suggestieve kop is afkomstig van Frontnieuws, een website die bekendstaat om het verspreiden van desinformatie. Het artikel is bovendien een vertaling van dit artikel van The People’s Voice, een website met een al even schimmige reputatie. Deutsche Presse-Agentur (dpa) ontkrachtte al vaak beweringen die van deze twee websites afkomstig waren, zoals hier, hier en hier.

De bewering dat mensen van het WEF nog maar enkele kopjes koffie per jaar mogen drinken, proberen beide artikelen te ondersteunen met verwijzing naar een video. Een volledige versie van die video is terug te vinden op de website van het WEF.

De video toont een aantal gasten, waaronder Hubert Keller, Managing Partner van de Zwitserse private bank Lombard Odier, die deelnemen aan een debat getiteld 'Putting a price on nature'. Dit debat werd georganiseerd als onderdeel van de meest recente jaarlijkse bijeenkomst van het WEF, die plaatsvond van 15 tot 19 januari 2024.

Vanaf 24:30 legt Keller uit dat "de koffie die we allemaal drinken tussen de 15 en 20 ton CO2 per ton koffie uitstoot" en dat "elke keer dat we koffiedrinken, we CO2 in de atmosfeer brengen." Op geen enkel moment tijdens het debat, spreekt Keller echter over restricties op het drinken van koffie.

Keerzijde van koffie

Waarover Keller wél spreekt tijdens het debat, is de bijdrage van koffieproductie aan de natuur- en klimaatcrises. De productieketen van koffie is namelijk verantwoordelijk voor ontbossing en de uitstoot van CO2.

Keller stelt voor om door middel van de juiste investeringen, de koffieproductieketen te hervormen. Het idee is om de monocultuur waarin koffie nu vaak wordt verbouwd te transformeren naar een regeneratief landbouwmodel, dat meer CO2 kan vasthouden en biodiversiteit kan herstellen. Hetzelfde idee wordt hier uit de doeken gedaan op de website van zijn bank Lobard Odier.

(Stand van zaken: 01.02.2024)

Links

Facebookpost (gearchiveerd)

Artikel Frontnieuws (gearchiveerd)

Artikel People’s Voice (gearchiveerd)

Factchecks dpa I, II & III

X-post Wide Awake Media (gearchiveerd, video gearchiveerd)

Volledige video WEF (gearchiveerd, video gearchiveerd)

Hubert Keller (gearchiveerd)

Lombard Odier (gearchiveerd)

Koffie en ontbossing (gearchiveerd)

Koffie en CO2 (gearchiveerd)

Over monocultuur (gearchiveerd)

Over regeneratieve landbouw (gearchiveerd)

Lombard Odier en koffie (gearchiveerd)

Over dpa-factchecks

Deze factcheck is geschreven in het kader van het Third Party Fact Checking-programma van Facebook/Meta. Meer informatie over dit initiatief vindt u hier.

Uitleg van Facebook/Meta over de omgang met accounts die onjuiste informatie verspreiden, vindt u hier.

Inhoudelijke aan- of opmerkingen kan u sturen naar factcheck-netherlands@dpa.com met een link naar de desbetreffende Facebookpost. Gelieve hiervoor de juiste sjablonen te gebruiken. Richtlijnen voor bezwaren vindt u hier.