Klimaat en gezondheid

Nepnieuwssite legt Vanessa Kerry woorden in de mond

06.10.2023, 14:48 (CEST)

Wie van plan is miljoenen mensen te vermoorden, kondigt dat best niet te luid aan. Toch lijken complotdenkers te geloven dat dat is wat het WEF zou doen in gesprekken die gewoon op YouTube staan.

Voor 2030 zouden volgens Vanessa Kerry, directeur-generaal speciaal gezant voor klimaatverandering en gezondheid van de WHO, miljoenen mensen geëuthanaseerd moeten worden. De wereldregeringen moeten het publiek daar mentaal op voorbereiden. Althans, dat zou ze volgens de website Frontnieuws gezegd hebben in een discussiepanel van het World Economic Forum (WEF). Moeten we met z'n allen Kerry's plannen vrezen, of is de waarheid minder spectaculair? 

Beoordeling

Nee, Vanessa Kerry heeft op geen enkele manier opgeroepen om propaganda te voeren om miljoenen mensen te euthanaseren. De claim is volledig uit de lucht gegrepen en verspreid door een site die bekendstaat om het verspreiden van nepnieuws. 

Feiten

Frontnieuws haalt de mosterd bij The People's Voice, een website die bekendstaat om het verspreiden van nepnieuws. Deutsche Presse-Agentur (dpa) heeft al regelmatig artikelen van Frontnieuws ontkracht, die een letterlijke vertaling van artikelen van The People's Voice zijn. Over de uitspraken van Kerry heeft The People's Voice twee verschillende teksten geschreven, waarvan het tweede door Frontnieuws is vertaald. 

Zoals wel vaker het geval is bij The People's Voice, dekt de titel de lading van het artikel niet. De titel heeft het over het euthanaseren van miljarden mensen (Frontnieuws spreekt van miljoenen in de titel en miljarden in de inleiding). 

In het artikel zelf zijn alle cijfers verdwenen. Er wordt nog één keer verwezen naar het "afmaken van de overgrote meerderheid van de bevolking". Een bewijs dat Kerry dit gezegd heeft wordt daar niet voor geleverd. En dat laatste is niet zo vreemd. Want wat aan Kerry wordt toegeschreven in de titel is volledig uit de lucht gegrepen. 

Klimaatverandering en gezondheid

Kerry zou haar uitspraken gedaan hebben in een panelgesprek georganiseerd door het WEF. Het thema van het gesprek was de impact van klimaatverandering op gezondheid. Kerry werd in juni benoemd tot directeur-generaal speciaal gezant voor klimaatverandering en gezondheid van de WHO, en dus goed geplaatst om aan een dergelijk gesprek deel te nemen. 

Het gesprek is integraal op YouTube terug te vinden. Het deel waar The People's Voice aanstoot aan neemt, staat in transcriptie in een van de artikelen en is op YouTube te horen vanaf 27:33. Waarover gaat het nu precies? 

Een ander panellid, Jemilah Mahmood, heeft het over hoe de coronapandemie ervoor gezorgd heeft dat er veel aandacht in de samenleving was voor gezondheid. Zij wil graag dat deze aandacht behouden blijft, zeker in verband met klimaatverandering. Volgens Mahmood gaat dat nog een ernstigere impact op gezondheid wereldwijd hebben dan de coronapandemie.

Kerry is het daar mee eens en vraagt hoe ervoor gezorgd kan worden dat mensen niet vergeten wat de impact van de coronapandemie was. Daarop antwoordt Mahmood dat cruciaal is hoe verhalen daarover verteld worden. Deze verhalen moeten inspirerend zijn over wat mogelijk is, in tegenstelling tot de deprimerende sfeer die nu vaak rond thema's als gezondheid en klimaatverandering hangt.

De uitspraken werden dus eigenlijk gedaan door Mahmood, die natuurlijk minder bekend is dan de dochter van een van de prominentste Amerikaanse politici. En haar boodschap is ook niet dat er angst moet gezaaid worden, zoals The People's Voice schrijft. Mensen moeten juist geïnspireerd worden om de mogelijkheden te zien. Iets waar Kerry instemmend bij knikt.

Het gaat dus op een bepaalde manier daadwerkelijk over het beïnvloeden van de publieke opinie, maar toch net onschuldiger dan hoe The People's Voice het voorstelt. Er worden geen bevelen uitgedeeld aan regeringen en van het jaar 2030 is ook geen sprake. En uiteraard roept het panel op geen enkele manier op om mensen te euthanaseren, in welke aantallen dan ook. 

(Stand van zaken: 06.10.2023)

Links

Artikel Frontnieuws (gearchiveerd)

Artikel The People's Voice I & II (gearchiveerd hier en hier)

Factchecks dpa I, II, III & IV

Over Newspunch/The People's Voice (gearchiveerd)

Panelgesprek op website WEF en op YouTube (gearchiveerd hier en hier, video gearchiveerd)

Over Vanessa Kerry & Jemilah Mahmood (gearchiveerd hier en hier)

Over dpa-factchecks

Deze factcheck is geschreven in het kader van het Third Party Fact Checking-programma van Facebook/Meta. Meer informatie over dit initiatief vindt u hier.

Uitleg van Facebook/Meta over de omgang met accounts die onjuiste informatie verspreiden, vindt u hier.

Inhoudelijke aan- of opmerkingen kan u sturen naar factcheck-netherlands@dpa.com met een link naar de desbetreffende Facebookpost. Gelieve hiervoor de juiste sjablonen te gebruiken. Richtlijnen voor bezwaren vindt u hier.