Seksuele educatie

VN-document krijgt onbestaand citaat toegedicht

08.05.2023, 13:55 (CEST)

Aanhalingstekens betekenen dat een citaat letterlijk is. Online worden ze wel vaker gebruikt om nepnieuws een aura van authenticiteit te geven, ook als het citaat in kwestie niet bestaat.

"Elk kind moet een sekspartner hebben." Dit citaat zou toe te schrijven zijn aan de VN, aldus een veel gedeelde Facebookfoto. Verder zouden de VN vinden dat kinderen best zo vroeg mogelijk seksueel actief worden en allerlei seksuele activiteiten in de basisschool aanleren met als doel pedofilie te normaliseren. De website die bewijs moet aanleveren voor deze claim citeert echter slecht en staat bol van de complottheorieën.

Beoordeling

Een VN-document dat richtlijnen bevat rond seksuele educatie wordt compleet fout voorgesteld, en citaten die eraan worden toegeschreven zijn niet terug te vinden. De richtlijnen zijn bedoeld om kinderen en jongeren vaardigheden aan te leren die hen in staat stellen gezonde en respectvolle relaties te ontwikkelen. 

Feiten

De tekst in de foto verwijst naar een website, stopworldcontrol.com, waar de beschuldigingen uit de doeken zullen gedaan worden. Deze website staat vol complottheorieën en valse claims rond de coronapandemie en was in het verleden al onderwerp van factchecks van Deutsche Presse-Agentur (dpa). Op de Nederlandstalige versie is nog niet heel veel informatie te vinden op het moment van schrijven, maar op de Engelse versie is een lijvig artikel te vinden over de claim die op Facebook circuleert. 

Daar ligt de nadruk op een VN-document, International technical guidance on sexuality education van de onderwijsafdeling van UNESCO, waar het citaat over seksuele partners zou moeten te vinden zijn. Dit is volgens het voorwoord een gids gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten dat nationale overheden vrijwillig kunnen gebruiken om programma's rond seksuele educatie op te stellen, aangepast aan de context van elk land.

Verzonnen citaten

Het citaat circuleert ook in twee Engelse versies online, maar geen van beide versies zijn in het document terug te vinden. De enige dingen die kinderen volgens het document 'moeten' (should/must), is tussen de leeftijd van vijf en acht jaar leren wat gepaste en ongepaste aanrakingen zijn (p.71).

Verder haalt Stopworldcontrol zinsneden uit de context om een punt te maken dat niet in het document aanwezig is. Waar het document op p.16 zou zeggen dat kinderen moeten voorbereid worden op seksuele relaties, zegt het document eigenlijk dat het doel van 'Comprehensive sexual education' is om "kinderen en jongeren kennis, vaardigheden, houdingen en waarden bij te brengen die hen in staat stellen om hun gezondheid, welzijn en waardigheid te realiseren en respectvolle sociale en seksuele relaties te ontwikkelen". Om hen op te voeden tot volwassenen dus. 

Waar Stopworldcontrol op p.17 leest dat het document is bedoeld om kinderen te helpen met het opbouwen van relaties met romantische of seksuele partners, zegt het werkelijke citaat op die pagina dat het document levensvaardigheden aanreikt; die "kunnen kinderen en
jongeren helpen respectvolle en gezonde relaties aan te gaan met
familieleden, leeftijdsgenoten, vrienden en romantische of seksuele partners."

Stopworldcontrol gebruikt dus woorden die daadwerkelijk in de tekst staan, maar laat handig zinsdelen weg die het verhaal nuanceren. Als in een citaat een stuk wordt weggelaten, wordt dit normaal aangeduid met een beletselteken

Het document wil dus kinderen én jongeren vaardigheden aanreiken, zodat wanneer ze relaties aangaan (sociale, vriendschappelijke, romantische, seksuele,...) ze dit op een gezonde en respectvolle manier kunnen doen. Net anders dan hoe Stopwordcontrol het voorstelt. 

Oude claims, oude factchecks

Verder in het artikel worden nog andere documenten van VN-organisaties zoals de WHO en UNAIDS aangehaald, waaruit zou moeten blijken dat de VN een agenda najaagt waarin pedofilie wordt genormaliseerd. Deze claims zijn niet nieuw en zijn dan ook al onderwerp geweest van factchecks door dpa. 

Het WHO-document is opgesteld in samenwerking met een Duitse organisatie voor seksuele voorlichting. Er wordt geen seksueel gedrag aangemoedigd, eerder wordt gedragsontwikkeling van kinderen en jongeren in kaart gebracht, met de bijpassende voorlichting per leeftijdsgroep. 

Het document van UNAIDS is opgesteld in samenwerking met het Internationaal Comité van Juristen. In tegenstelling tot wat Stopworldcontrol beweerd, wordt nergens bepleit dat seks tussen kinderen en volwassenen legaal zou moeten zijn. Eerder wordt gesteld dat jongeren die wettelijke seksueel minderjarig zijn al met wederzijdse toestemming seksueel actief kunnen zijn zonder dat dit automatisch moet gecriminaliseerd worden.

(Stand van zaken: 05.05.2023)

Links

Facebookpost (gearchiveerd)

Stopworldcontrol.com (gearchiveerd)

Factchecks dpa I, II, III, IV

Nederlandstalig en Engelstalig artikel Stopworldcontrol (gearchiveerd hier en hier)

International technical guidance on sexuality education (gearchiveerd)

Engelse versies citaat I & II (gearchiveerd hier en hier)

Beletselteken (gearchiveerd)

Document WHO en UNAIDS (gearchiveerd hier en hier)

Over dpa-factchecks

Deze factcheck is geschreven in het kader van het Third Party Fact Checking-programma van Facebook/Meta. Meer informatie over dit initiatief vindt u hier.

Uitleg van Facebook/Meta over de omgang met accounts die onjuiste informatie verspreiden, vindt u hier.

Inhoudelijke aan- of opmerkingen kan u sturen naar factcheck-netherlands@dpa.com met een link naar de desbetreffende Facebookpost. Gelieve hiervoor de juiste sjablonen te gebruiken. Richtlijnen voor bezwaren vindt u hier.