Luchtacrobatiek

Video toont manoeuvre bij vliegshow

08.09.2022, 14:43 (CEST)

Straaljagers kunnen van ver hun doel raken, maar een piloot neemt volgens sommigen de moeite om net boven een strand 'chemtrails' te spuiten. Het blijkt hier echter alleen te gaan om een vliegkunstje.

Als chemtrails echt waren, dan had de piloot in een video die gedeeld wordt op sociale media zich wel erg opzichtig met die taak bezighouden. Maar chemtrails bestaan niet, en de video toont dan ook iets heel anders.

Beoordeling

De video toont een vliegtuig die een manoeuvre uitvoert tijdens een vliegshow. Chemtrails bestaan niet. 

Feiten

In de video is de naam van een TikTok-account aangegeven. Op dat profiel zijn, naast de gedeelde video, hoofdzakelijk video's van vliegshows terug te vinden. Het is dan ook aannemelijk dat de gedeelde beelden een vliegshow tonen. 

Op het einde van de video is de skyline van Atlantic City in New Jersey te herkennen, met de pier, de Hard Rock-toren en het Ocean-casino. De video werd op TikTok geplaatst op 23 augustus 2022. Een dag later was er een vliegshow gepland in Atlantic City, maar op de dag waarop de beelden online kwamen waren er oefeningen. De video toont dan ook een van die oefeningen.

Op 00:10 is te zien dat de staart van het vliegtuig wit is, met rode punten. Dit is het kleurenpallet van de U.S.A.F. Thunderbirds, een stuntteam van de Amerikaanse luchtmacht. Zowel de website van de vliegshow als de website van de Thunderbirds bevestigen dat zij aanwezig waren in Atlantic City.

High alpha manoeuvre

Op Youtube zijn nog meerdere video's te vinden van de oefeningen op 23 augustus. Een korte clip op Youtube toont een vliegtuig van de Thunderbirds die exact dezelfde manoeuvre uitvoert, maar dan een dag later, tijdens de eigenlijke vliegshow. Volgens de titel zou het hier gaan om een "high Alpha" manoeuvre. En inderdaad, onder die naam zijn verschillende video's te vinden van vliegtuigen die dezelfde stunt uithalen, waaronder ook weer Thunderbirds.

De 'alpha' verwijst naar de hoek die gevormd wordt door de lijn van de vleugels en de richting waarin het vliegtuig voortbeweegt. Dit wordt ook wel 'angle of attack' genoemd. Als het vliegtuig perfect horizontaal ligt op de lijn waarop het voortbeweegt, is er geen hoek (tekening 1 en 2). Als de lijn van het vliegtuig echter afwijkt van de voortbewegingslijn, ontstaat er een hoek, de 'alpha'.

Een high alpha manoeuvre gaat niet noodzakelijk gepaard met rookontwikkeling, zoals in de gedeelde video. De F-16's van de Thunderbirds zijn echter uitgerust met een rookmachine. Tijdens vliegshows produceren vliegtuigen extra rook, zowel voor veiligheid als extra visueel element voor het publiek. 

In principe wordt voor deze rookontwikkeling enkel olie gebruikt die niet toxisch is, en veilig om in de buurt van een publiek te verstuiven. Welke olie de de Thunderbirds precies gebruiken is niet meteen duidelijk, aangezien meerdere producenten pronken met een goedkeuring van de Thunderbirds (hier en hier).

Chemtrails

In ieder geval is er in deze video geen sprake van chemtrails. Die term verwijst naar de complottheorie dat vliegtuigen bewust, en in opdracht van de regering, toxische stoffen zouden uitstoten om allerlei onheil aan te richten onder de bevolking. Het bewijs hiervoor zou dan te zien zijn in de witte pluimen die vliegtuigen uitstoten. Dit zijn echter gewoon condenssporen

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de uitstoot van vliegtuigen geen schadelijke gevolgen heeft, of dat vliegtuigen nooit gebruikt werden om toxische stoffen te verspreiden. Maar van een breed plan om systematisch chemicaliën via vliegtuigen te verspreiden ontbreekt elk bewijs. Dpa heeft al meerdere factchecks aan het fenomeen van chemtrails gewijd (hier, hier, hier en hier). 

(Stand van zaken: 08.09.2022)

Links

Facebookpost (gearchiveerd, gearchiveerde video)

TikTok-account (gearchiveerd)

TikTok-video (gearchiveerd)

Pier Atlantic City (gearchiveerd)

Hard Rock-Toren (gearchiveerd)

Ocean-casino (gearchiveerd)

Vliegshow Atlantic City (gearchiveerd)

U.S.A.F. Thunderbirds (gearchiveerd)

Thunderbirds op het programma (gearchiveerd hier en hier)

Youtubevideo's I, II, III, IV, V en VI (gearchiveerd I, II, III, IV, V en VI; gearchiveerde video's I, II, III, IV, V en VI)

Angle of attack (gearchiveerd)

Angle of Attack II (gearchiveerd)

Thunderbirdsvliegtuigen (gearchiveerd)

Over rookolie (gearchiveerd)

Rookolieproducenten I en II (gearchiveerd I en II)

Over chemtrails (gearchiveerd)

Uitstoot vliegtuigen (gearchiveerd)

Over Agent Orange (gearchiveerd)

Factchecks dpa hier, hier, hier, hier en hier

Over dpa-factchecks

Deze factcheck is geschreven in het kader van het Third Party Fact Checking-programma van Facebook/Meta. Meer informatie over dit initiatief vindt u hier.

Uitleg van Facebook/Meta over de omgang met accounts die onjuiste informatie verspreiden, vindt u hier.

Inhoudelijke aan- of opmerkingen kan u sturen naar factcheck-netherlands@dpa.com met een link naar de desbetreffende Facebookpost. Gelieve hiervoor de juiste sjablonen te gebruiken. Richtlijnen voor bezwaren vindt u hier.