Wie niet gevaccineerd wil worden, kan gewoon weigeren

09.03.2021, 18:43 (CET)

Elke burger in Belgïe zou zich binnenkort mogen verwachten aan een 'oproepingsbrief' voor vaccinatie met een coronavaccin. Een Facebookgebruikster deelt waarom dat bedrog is: er zou helemaal geen vaccin zijn, enkel "gentechnologische spullen" die zich nog in illegale experimentele fase bevinden, hetgeen in strijd zou zijn met de Code van Neurenberg. Verder worden er nog tips gegeven over hoe je de "oproepingsbrief" te slim af kan zijn en dus niet gevaccineerd hoeft te worden. (hier gearchiveerd)

BEOORDELING: De post staat vol foute beweringen. De coronavaccins zijn geen gentherapie, er is geen sprake van een illegaal medisch experiment in strijd met de Code van Neurenberg. En wie geen vaccin wil, kan dit simpelweg weigeren. Er is geen verplichting of ander contract.

FEITEN:

De gebruikte vaccins, van Pfizer, Moderna en AstraZeneca zouden geen vaccins zijn, maar 'gentechnologische spullen'. Dpa schreef eerder al over hoe (corona)vaccins geen gentherapie zijn. Daarvoor moet een genetische sequentie van de ontvanger worden hersteld, vervangen, geregeld, toegevoegd of verwijderd. Het geneesmiddelenagentschap FAVV zegt ook duidelijk dat vaccins hier niet onder vallen.

Verder zou de "experimentele fase" van de vaccins doorlopen tot eind 2023. Wie zich laat inspuiten, doet dus mee aan een "illegaal experiment" hetgeen dan weer in strijd zou zijn met de Code van Neurenberg.

Zoals dpa eerder al schreef, is de Code van Neurenberg een ethische code die niet juridische afdwingbaar. Het schrijft wel voor dat niemand tegen zijn wil en zonder vrijwillige toestemming mag meedoen aan een medisch experiment. Ook dat is fout.

Maar dat is ook niet wat de vaccinatiecampagne is. De vaccins die zijn goedgekeurd in Europa kregen een voorwaardelijke goedkeuring. Een van de voorwaarden is dat de farmaceuten verder onderzoek en veiligheidsmonitoring moeten doen.

Zo is bij voorbeeld in het overzichtsdocument van het Pfizervaccin bijvoorbeeld te lezen dat ze zullen nagaan hoe lang de bescherming duurt, en dat ze de werkzaamheid zullen testen op bepaalde groepen, zoals kinderen en zwangere vrouwen, die niet in de originele testgroep zaten. Die tests lopen voor 2 jaar, dus inderdaad tot 2023. Maar er is geen sprake van onvrijwillige deelname: het gaat in dat geval om mensen die er voor kiezen om mee te doen aan de klinische proeven.

Tenslotte is het misleidend om te spreken van een oproepingsbrief: het doet denken aan een verplichting, zoals gaan stemmen of opgeroepen worden om te verschijnen voor een rechter. Dat is hier fout: gevaccineerd worden tegen COVID-19 is niet verplicht. De Vlaamse overheid spreekt in haar communicatie van een uitnodiging, hetgeen de eigenlijke situatie weerspiegelt.

Een modelvoorbeeld van zo'n uitnodiging is ook online te raadplegen. Daarin staat ook wat te doen als u niet gevaccineerd wilt worden. De oplossing is simpel: u laat online of telefonisch weten dat u geen vaccin wilt, en u gaat niet naar het vaccinatiecentrum.

Er is dus ook geen sprake van een contract, zoals wordt beweerd. En zelfs als er een contract was kan dat niet ontstaan zonder de toestemming van beide partijen. Een "stilzwijgend contract" is dus onmogelijk. Een stilzwijgende verlening kan in bepaalde gevallen wel. Maar dan moet er natuurlijk sprake zijn van een contract in de eerste plaats.

---

Links:

Facebookpost I: https://www.facebook.com/isabellelambrecht.healing/posts/2991961324356701 (gearchiveerd: http://dpaq.de/oIduk)

Facebookpost II: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1186668921752706&id=100012288278169 (gearchiveerd: http://dpaq.de/FUBx8)

Eerdere dpa-factchecks:

https://dpa-factchecking.com/belgium/210211-99-398867

https://dpa-factchecking.com/belgium/210222-99-541294

https://dpa-factchecking.com/belgium/210111-99-978524

Modeluitnodiging: https://www.laatjevaccineren.be/sites/default/files/atoms/files/Uitnodiging-COVID-19-Vaccinatie_Voorbeeld_zonder-pre-booking.pdf (gearchiveerd: http://dpaq.de/DEnrY)

Definitie gentherapie FAVV: https://www.fagg.be/nl/definities (gearchiveerd: http://dpaq.de/k61OO)

Overzicht burgerlijk recht (toestemming vanaf p. 522): https://users.ugent.be/~rdecorte/documenten/doctrine/%5B3%5Dcontractueel.pdf

Overzichtsdocument Pfizer EMA: https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/comirnaty-epar-medicine-overview_en.pdf (gearchiveerd: http://dpaq.de/cFiyS)

---

Contact met het dpa-feitencheckteam: factcheck-belgium@dpa.com