Oneerlijke vergelijking

Studie levert geen bewijs dat mondmaskers gezondheid schaden

27.09.2023, 14:21 (CEST)

Dragen of niet dragen, dat is de kwestie met mondmaskers. Een recente Duitse studie werkt in ieder geval niet als bewijs in de poging om mondmaskers weg te zetten als schadelijk voor de gezondheid.

De komst van de herfst is vergezeld door een bezorgdheid over een mogelijke nieuwe coronagolf. En wie daaraan denkt, denkt ook aan maatregelen zoals mondmaskers. Of niet? Een Duitse studie zou nu de gevaren van het dragen van mondmaskers hebben aangetoond. Maar doet die studie wel alles wat het zegt dat het doet?

Beoordeling

De auteurs van de studie deden zelf geen origineel onderzoek, maar selecteerden een aantal studies die vaak niet over mondmaskers gingen om hun standpunt te ondersteunen. Het vormt dan ook geen gedegen bewijs dat mondmaskers schadelijk zouden zijn.

Feiten

Bij nadere inspectie lijkt er één en ander te schorten aan de studie. Het artikel zelf wordt een 'scoping review' genoemd. Dat is een vorm van wetenschappelijk artikel waarbij bestaande literatuur over een bepaald onderwerp wordt geselecteerd en in kaart gebracht. Er is dus geen nieuw onderzoek uitgevoerd voor dit artikel.

De auteurs selecteerden studies die hun hypothese ondersteunden dat mondmaskers schadelijk zijn voor de gezondheid. Zo komen er nergens studies of andere wetenschappelijke artikel aan bod die wél aantonen dat mondmaskers een nuttige, maar niet perfecte, maatregel kunnen zijn. Bovendien gaan de geselecteerde studies in de scoping review veelal niet direct ovet het gebruik van mondmaskers.

Zo wordt er verwezen naar een studie waarbij ratten en cavia's langdurig werden blootgesteld aan CO2. Van daaruit maken ze allerlei conclusies over de negatieve impact van het dragen van mondmaskers. Allen zijn die twee dingen niet hetzelfde, zoals dpa ook al schreef in een factcheck uit 2020. Mensen ademen zuurstof in en ademen CO2 weer uit, maar een mondmasker is niet hermetisch afgesloten. Met een mondmasker adem je dus steeds een mix van CO2 en andere lucht in.

Er is dus geen sprake van een blootstelling aan enkel CO2, zoals in de studies op de ratten en cavia's het geval was. De auteurs maken dus nogal een sprong door op basis van dierenstudies, die niet volledig equivalent zijn met het dragen van een mondmasker bij mensen, te beweren dat dit schade door mondmaskers bewijst.

Verschillende groepen in de samenleving gebruiken ook al decennia lang mondmaskers of andere gezichtsbedekkingen. Denk aan dokters, verpleegkundigen, tandartsen, bouwvakkers of acteurs die maskers dragen voor een rol. Zij dragen voor hun beroep voor langere tijd gezichtsbedekking. Voor 2020 kraaide daar geen haan naar.

(Stand van zaken: 27.09.2023)

Links

Facebookpost (gearchiveerd)

Artsen voor Vrijheid (gearchiveerd)

Duitse studie (gearchiveerd)

Artikel Forbes (gearchiveerd)

Wat is een scoping review (gearchiveerd)

Dpa-factchecks over mondmaskers I, II, III

Studies over het gebruik van mondmaskers tijdens de coronapandemie I, II, III en IV (I, II, III en IV gearchiveerd)

Over dpa-factchecks

Deze factcheck is geschreven in het kader van het Third Party Fact Checking-programma van Facebook/Meta. Meer informatie over dit initiatief vindt u hier.

Uitleg van Facebook/Meta over de omgang met accounts die onjuiste informatie verspreiden, vindt u hier.

Inhoudelijke aan- of opmerkingen kan u sturen naar factcheck-netherlands@dpa.com met een link naar de desbetreffende Facebookpost. Gelieve hiervoor de juiste sjablonen te gebruiken. Richtlijnen voor bezwaren vindt u hier.