Geen hoger risico op miskraam

Coronavaccinatie is veilig tijdens de zwangerschap

10.11.2022, 16:03 (CET)

Data correct interpreteren is niet evident. Al zeker niet als het om data van het Amerikaanse rapporteringssysteem VAERS gaat. Die kan je niet zomaar voor bewijs van een vaccinbijwerking aannemen.

Het aantal miskramen in de VS zou de lucht in zijn geschoten sinds de vaccinatiecampagne tegen COVID-19, zo toont een dramatisch ogende grafiek. Dat zou moeten blijken uit data van VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System). Alleen klopt dat niet.

Beoordeling

Data in het Amerikaanse rapporteringsysteem VAERS is geen bewijs van een bepaalde bijwerking. Verschillende wetenschappelijke studies tonen aan dat er geen verhoogd risico is op een miskraam na inenting tegen COVID-19 tijdens de zwangerschap.

Feiten

De grafiek toont de data over het aantal miskramen gerapporteerd aan het Amerikaanse VAERS tot en met 28 oktober 2022. Het werd gemaakt door een website die data van VAERS verwerkt en visueel presenteert. Bij VAERS kunnen zorgmedewerkers maar ook particulieren gezondheidsklachten na vaccinatie melden. Dat zijn niet noodzakelijk bijwerkingen. Het systeem werd opgericht om mogelijke onvoorziene bijwerkingen te kunnen detecteren.

Daarom kunnen de melding in VAERS ook niet worden gebruikt om definitieve uitspraken te doen over de veiligheid of werkzaamheid van vaccins. Er moet ook geen causaal verband aangetoond worden om een melding te kunnen maken. Dat staat op de website van VAERS te lezen in een disclaimer.

Meer mensen konden rapporteren

Het verschil in meldingen in 2021 en 2022, in vergelijking met de vorige jaren is opmerkelijk hoog. Dat kan een aantal onschuldige, verklaringen hebben. Dat legt de Britse reproductieve immunoloog Viki Male (Imperial College London) uit op Twitter.

Zo kregen heel veel mensen een vaccin in 2021, waaronder veel zwangeren. Dus veel meer mensen kwamen in aanmerking om iets te rapporteren in vergelijking met voorgaande jaren. Daarnaast zorgt de introductie van een nieuw vaccin vaker voor een toename in het aantal meldingen, zoals ook het geval was toen het HPV-vaccin geïntroduceed werd.

Vaccins en zwangerschap

Miskramen komen helaas relatief vaak voor. Volgens het medisch tijdschrift The Lancet is het algemene risico ongeveer 15,3%. Wat zeggen de beschikbare wetenschappelijke studies over dat risico na coronavaccinatie?

Er zijn 29 studies in acht verschillende landen die in totaal ruim 350.000 zwangere personen opvolgden na intenting tegen COVID-19. Allemaal kwamen ze tot de conclusie dat er geen gevaren aan verbonden zijn.

In de VS is er ook het V-safe zwangerschapsregister van het CDC (Centre for Disease Control). Tot nu toe volgde het de uitkomst van ruim 22.000 gevaccineerde zwangere personen en hun kinderen. Het vond geen toegenomen risico op een miskraam. Alles wijst er dus op dat de coronavaccins geen extra risico's vormen tijdens de zwangerschap.

Angstzaaierij

Desondanks is het een populair en wederkerend thema online om te beweren dat de coronavaccins miskramen of andere zwangerschapscomplicaties veroorzaken. Sinds de introductie van de coronavaccins eind 2020 schreef dpa (Deutsche Presse-Agentur) hier al meermaals over.

Ook het foutief voorstellen van VAERS-data (al dan niet bij zwangere vrouwen) is populair bij antivaxers.

(Stand van zaken: 9/11/2022)

Links

Facebookpost I, II (gearchiveerd hier en hier)

Grafiek Open Vaers (gearchiveerd)

Over VAERS (gearchiveerd)

VAERS disclaimer (gearchiveerd)

Twitterdraadje Viki Male (gearchiveerd)

Over Viki Male (gearchiveerd)

The Lancet over miskramen (gearchiveerd)

Overzicht wetenschappelijke studies coronavaccinatie tijdens zwangerschap (gearchiveerd)

Over het V-safe zwangerschapsregister (gearchiveerd)

Bevindingen V-safe zwangerschapsregister (gearchiveerd)

Dpa-factchecks over:

- VAERS en miskramen
- Miskramen en vaccinatie
- Vaccinatie en zwangerschap
- VAERS

Over dpa-factchecks

Deze factcheck is geschreven in het kader van het Third Party Fact Checking-programma van Facebook/Meta. Meer informatie over dit initiatief vindt u hier.

Uitleg van Facebook/Meta over de omgang met accounts die onjuiste informatie verspreiden, vindt u hier.

Inhoudelijke aan- of opmerkingen kan u sturen naar factcheck-netherlands@dpa.com met een link naar de desbetreffende Facebookpost. Gelieve hiervoor de juiste sjablonen te gebruiken. Richtlijnen voor bezwaren vindt u hier.