Lijst met zwangere gevaccineerde vrouwen die miskraam meemaakten mist context

01.03.2021, 14:49 (CET)

Een screenshot (gearchiveerd) toont een lijst van 10 zwangere vrouwen die een coronavaccin, veelal van Pfizer, hebben ontvangen. Hun leeftijd, hoe ver ze waren in hun zwangerschap, datum van vaccinatie en van het miskraam zijn zichtbaar. Tenslotte staat er bij elke anonieme vrouw een identificatienummer voor de Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS).

BEOORDELING: De screenshot bevat foute informatie en mist noodzakelijke context. De VAERS databank is geen bewijs dat een bijwerking veroorzaakt werd door een vaccinatie. Indien men een mogelijke bijwerking meldt moet er geen oorzakelijk verband aangetoond worden. Daarnaast worden zwangere vrouwen, in de EU of de VS, niet systematisch gevaccineerd tegen COVID-19.

FEITEN:

Het Vaccine Adverse Event Reporting System, of VAERS, is een Amerikaans online platform waarop mensen zogenaamde 'ongewenste voorvallen' kunnen rapporteren die mogelijk gelinkt kunnen zijn aan vaccins. Het wordt beheerd door de gezondheidsinstanties CDC en FDA en de data kan online geconsulteerd worden.

Het is bedoeld om mogelijke onverwachte of onwenselijke patronen te detecteren die kunnen duiden op een mogelijk veiligheidsprobleem met een vaccin. Het staat uitdrukkelijk op de website dat het rapporteren van een ongewenst medisch voorval geen bewijs is dat het ontvangen vaccin aan de basis ervan ligt.

Een belangrijke kanttekening is dat mensen die een mogelijke bijwerking melden geen oorzakelijk verband tussen het incident en de vaccinatie moeten aantonen.

De lijst met 10 gevallen waarbij een zwangere vrouw een coronavaccin ontving om enkele dagen later een miskraam mee te maken, is grotendeels correct: 8 van de 10 vrouwen kregen inderdaad een miskraam. Uit een opzoeking in de VAERS-database bleken wel 2 fouten.

De eerste vrouw in de lijst kreeg geen miskraam, maar beviel wel vroeger: op 33 weken, of net geen 8 maanden, zwangerschap beviel ze van haar gezonde baby.

De derde vrouw werd de dag na haar vaccinatie opgenomen in het ziekenhuis vanwege weëen, maar ze had geen miskraam en wordt verder opgevolgd. Haar baby bleek foetale hydrops te hebben. Dat is een aandoening waarbij er te veel vloeistof is in de baby's organen.

In België formuleerde de Hoge Gezondheidsraad ook een advies voor zwangere vrouwen. Systematische vaccinatie van zwangere vrouwen wordt niet aangeraden wegens de beperkte klinische data voor deze groep. Op individuele basis kan een zwangere vrouw kiezen om gevaccineerd te worden, als de voordelen opwegen tegen de nadelen. Denk hierbij aan zorgmedewerkers of risicopatiënten.

De Amerikaanse gezondheidsinstantie CDC formuleert een gelijkaardig advies: zwangere vrouwen kunnen individueel ervoor kiezen om een coronavaccin te ontvangen, maar als groep worden ze niet systematisch gevaccineerd.

---

Links:

Facebookpost: https://www.facebook.com/arti.mara.5/posts/1947001228772454 (gearchiveerd: http://dpaq.de/cFSvG)

Website VAERS: https://vaers.hhs.gov/

Databank VAERS: https://vaers.hhs.gov/data.html

CDC aanbevelingen vaccinatie en zwangerschap: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html (gearchiveerd: http://dpaq.de/jookA)

Advies Hoge Gezondheidsraad coronavaccin en zwangerschap: https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/20210122_hgr-9622_covid-19_vaccinatie_zwangere_borstvoeding_vrouw_vweb_3.pdf (gearchiveerd: http://dpaq.de/p8vOt)

Foetale hydrops: https://www.childrenshospital.org/conditions-and-treatments/conditions/h/hydrops-fetalis

---

Contact met het dpa-feitencheckteam: factcheck-belgium@dpa.com