Verouderde verzekeringsformule dekt bijwerkingen coronavirus niet, maar verzekeraar doet dat wel

10.01.2022, 17:31 (CET)

Meerdere Facebookgebruikers (hier, hier en hier) delen een Duitstalige brief van een verzekeraar aan een klant. In deze brief wordt medegedeeld dat, hoewel bijwerkingen van vaccinatie door de verzekering gedekt zijn, dit niet het geval is voor bijwerkingen van de coronavaccins. Facebookgebruikers concluderen daaruit dat verzekeringsmaatschappijen bijwerkingen van het coronavirus niet willen dekken. 

Beoordeling

De brief is zonder context misleidend. De verzekeringsformule in kwestie dateert van voor de coronapandemie en dekt daarom niet eventuele schade door coronavaccins. Andere formules van deze verzekeraar dekken wel deze potentiële schade en de verzekeraar biedt klanten de mogelijkheid om over te schakelen. In Nederland is schade door vaccinatie gedekt door de zorgverzekering.

Feiten

Zoals rechtsbovenaan te zien is, is de brief afkomstig van Die Haftpflichtkasse. Dat is een Duitse verzekeringsmaatschappij, die verschillende verzekeringsproducten aanbiedt. Een woordvoerder van Die Haftpflichtkasse bevestigt aan dpa dat de brief authentiek is.

De woordvoerder laat weten dat "Vario Komfortschutz Plus" - de verzekering uit de brief - inderdaad een ongevallenverzekering van Die Haftpflichtkasse is. Die wordt momenteel niet meer aangeboden en is vervangen door een andere verzekeringslijn.

Bij 'Vario Komfortschutz Plus' zijn bijwerkingen van vaccinatie verzekerd. Welke vaccins allemaal gedekt zijn, is opgenomen in een lijst, aldus de woordvoerder. Aangezien de verzekeringsformule van voor de pandemie dateert, zijn de coronavaccins niet opgenomen in deze lijst. 

Daarom wordt in de brief gesteld dat schade door de coronavaccins niet verzekerd is. In een apart schrijven biedt Die Haftpflichtkasse volgens de woordvoerder haar Vario-klanten aan om hun verzekering over te zetten naar een recente verzekering, die ook schade door de coronavaccins verzekert. 

Hiernaast biedt de verzekering haar klanten ook aan om tegen een eenmalig bedrag de schade ten gevolge van een coronavaccinatie in hun verzekering op te nemen.

Het is dus niet zo dat eventuele schade door het coronavaccins niet verzekerd wordt door Die Haftpflichtkasse. Enkel deze specifieke formule dekt het niet, omdat ze van voor de coronapandemie dateert. Of iemand verzekerd is tegen vaccinschade hangt dus af van het type verzekering dat men heeft. 

Nederland

In Nederland moet iedereen een basiszorgverzekering hebben. De overheid bepaalt wat in het basispakket moet zitten, of als zorgverleners en zorgverzekeraars het eens zijn dat de zorg effectief is. Zorgverzekeraars kunnen dan eventueel extra voordelen aanbieden.

Woordvoerders van het Zorginstituut en Zorgverzekeraars Nederland bevestigen aan dpa dat medische zorg na vaccinatie vergoed wordt door de zorgverzekering. Dit dus ook na coronavaccinatie. Bij vergoeding van zorg vanuit de basisverzekering, is de medische noodzaak beslissend, niet de reden waardoor iets wordt veroorzaakt.

In Duitsland voorziet de wet ook in een compensatie voor mensen die door negatieve bijwerkingen van vaccinatie langdurig werkonbekwaam zijn. Ook in Nederland wordt een uitkering verstrekt voor mensen die werkonbekwaam zouden zijn door negatieve bijwerkingen van het vaccin.  

De meeste negatieve bijwerkingen na coronavaccinatie zijn mild en gaan vanzelf weer over. Ernstigere bijwerkingen komen voor maar zijn uiterst zeldzaam. De vaccins voldoen aan strenge veiligheidseisen en eventuele bijwerkingen worden voortdurend in de gaten gehouden. In Nederland kan men bijwerkingen melden bij Lareb.nl.

(Stand van zaken: 10.01.2021)

Links

Facebookpost 1 (gearchiveerd)

Facebookpost 2 (gearchiveerd)

Facebookpost 3 (gearchiveerd)

Die Haftpflichtkasse (gearchiveerd)

Persbericht Die Haftpflichtkasse (gearchiveerd)

Ongevalsverzekeringen Die Haftpflichtkasse (gearchiveerd)

Factcheck dpa

Aansprakelijkheid Duitsland (gearchiveerd)

Uitekeringen Nederland (gearchiveerd)

Basiszorgverzekering Nederland (gearchiveerd)

Hulp na coronavaccinatie (gearchiveerd)

Zorgverzekeraars Nederland (gearchiveerd)

Bijwerkingen coronavaccins (gearchiveerd)

Veiligheid coronavaccins (gearchiveerd)

Lareb.nl (gearchiveerd)

Zorginstituut Nederland (gearchiveerd)

Contact met het dpa-feitencheckteam: factcheck-netherlands@dpa.com