Ontwerpresolutie is geen wet: momenteel geen EU-fonds voor 'schadevergoeding na vaccinatie'

05.11.2021, 16:52 (CET)

"Er wordt nu EU geld gereserveerd om 5000 vaccinatiedoden en 1 miljoen! bijwerkingen te gaan vergoeden," aldus een Nederlandse Facebookgebruiker. De man deelt hierbij een afbeelding van een EU-document. Hierin staan cijfers die het aantal bijwerkingen van het vaccin zouden moeten weergeven.

Beoordeling:

Er zijn op dit moment geen plannen van de Europese Unie bekend voor zo'n fonds. Het document is een "ontwerpresolutie" van één enkel Europees Parlementslid. Dit heeft op zichzelf geen bindende consequenties. In de cijfers in dit document staan fouten. Ook worden de cijfers onjuist geïnterpreteerd.

Feiten:

Het document dat online wordt gedeeld is ontwerpresolutie B9-0475/2021, ingediend door de Franse parlementariër Virginie Joron. Zij roept hierin de Commissie op om een fonds op te richten voor "schadeloosstelling van slachtoffers van de vaccins tegen COVID-19".

Het gaat hier dus niet om een concreet plan of een beslissing van een Europese instantie. Een ontwerpresolutie kan door ieder lid van het Europees Parlement worden ingediend.

Als het document aan alle voorwaarden voldoet, wordt het door de Voorzitter van het Europees Parlement doorgegeven aan de bevoegde commissie. Die commissie buigt zich erover en beslist wat zij hiermee zullen doen. Zij kunnen ook besluiten om "geen opvolging te geven aan de ontwerpresolutie," aldus de regels van het Europees Parlement.

De ontwerpresolutie van Joron werd ingediend bij de vergadering van het Europees Parlement van 21 oktober 2021. Volgens de notulen is de commissie ENVI (milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid) in dit geval verantwoordelijk. Wat zij met de ontwerpresolutie van Joron zullen doen is nog niet bekend.


Cijfers verkeerd gebruikt

Joron onderbouwt haar idee voor een compensatiefonds met cijfers van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA). Volgens haar ontwerpresolutie zouden er "al ongeveer een miljoen gevallen van ongewenste bijwerkingen na injectie van vaccins tegen COVID-19" zijn geregistreerd. Dat aantal klopt niet met wat het geneemissdelenagentschap EMA zelf rapporteert.

Volgens de meest recente cijfers uit het Europese bijwerkingenrapportagesysteem EudraVigilance werden er 665.707 vermoedelijke bijwerkingen gemeld tot en met 30 september 2021. Dit zijn de cijfers voor alle EU-landen, Noorwegen, Ijsland en Liechtenstein. Een stuk lager dan "ongeveer een miljoen" dus. Dit aantal meldingen is daarnaast gemeld op een totaal van bijna 563 miljoen prikken.

Het is ook essentieel om te vermelden dat het hier gaat om vermoedelijke bijwerkingen. Die disclaimer plaatst het EMA zelf ook bij de cijfers, maar laat Joron achterwege. De meldingen kunnen worden gedaan door individuen en zorgmedewerkers.

Het gaat om medische gebeurtenissen "die zijn geobserveerd na vaccinatie, maar die niet per se gerelateerd aan of veroorzaakt door het vaccin zijn. Het probleem had zich misschien sowieso wel voorgedaan, bijvoorbeeld vanwege een ongerelateerd gezondheidsprobleem," schrijft het EMA.

Eerder deed ook een Oostenrijks parlementariër al foute uitspraken op basis van cijfers uit EudraVigilance. Dpa schreef hierover deze factcheck.

(Stand van zaken: 05/11/2021)

Links:


Facebookpost (gearchiveerd)

Ontwerpresolutie (gearchiveerd)

Over Virginie Joron (gearchiveerd)

Over ontwerpresoluties (gearchiveerd)

Notulen EP vergadering 21 oktober (gearchiveerd)

Over ENVI (gearchiveerd)

EMA veiligheidsupdate vaccins 30 september 2021 (gearchiveerd)

Eudravigilance disclaimer (gearchiveerd)

Dpa-factcheck

Contact met het dpa-factcheckteam: factcheck-netherlands@dpa.com