Oostenrijks parlementslid doet meerdere foute uitspraken over coronavaccins

19.10.2021, 22:05 (CEST)

In een video houdt Oostenrijks parlementariër Gerald Hauser (FPÖ) een betoog over de coronavaccinaties en de ervaren dwang om zich te laten inenten. Hij is kritisch op de vaccins en zegt dat ze niet beschermen tegen een besmetting, niet voorkomen dat iemand besmettelijk is en geen bescherming bieden tegen ernstige ziekte en overlijden. Hij deelt ook cijfers over gerapporteerde bijwerkingen die oplopen tegen het miljoen. De video wordt ook in de Benelux gretig gedeeld (hier gearchiveerd)

Beoordeling

Hausers claims zijn veelal ongenuanceerd en fout. Er zijn in Europa helemaal niet zo veel vermoedelijke bijwerkingen gemeld als hij zegt. De vaccins beschermen ook tegen ernstige ziekte - en dus overlijden -, hoewel ze niet volledig voorkomen dat je besmet kan raken. Iemand met een doorbraakinfectie is wel besmettelijk, maar doorgaans minder dan iemand die niet gevaccineerd is.

Feiten

Gerald Hauser is een Oostenrijks parlementslid voor de Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ). Het betoog in de video hield hij op 22 september tijdens een zitting van het parlement. Een transcript daarvan is online in te zien.

Het is onduidelijk waar Hauser precies de cijfers haalt van 14.161 overlijdens en meer dan 900.000 vaccinatiecomplicaties. Niet enkel zijn ze overdreven, Hauser laat ook na om belangrijke context mee te geven.

Vermoedelijke neveneffecten van vaccins kunnen gerapporteerd worden aan Eudravigilance, op basis waarvan het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA maandelijks een veiligheidsrapport publiceert. Tot en met 30 september 2021 werden er in heel Europa 665.707 vermoedelijke nevenwerkingen gemeld, waarvan 6.990 met een gerapporteerde fatale afloop. Dit is op een totaal van bijna 563 miljoen prikken. Die cijfers komen niet in de buurt van de cijfers die Hauser deelt.

Verder is het ook belangrijk die rapporten in hun context te zien. Het gaat om vermoedelijke nevenwerkingen, een causaal verband met een coronavaccin is meestal niet bewezen. Er spelen ook belangrijke andere factoren mee zoals de medische geschiedenis van de persoon in kwestie en hoe vaak het neveneffect voorkomt in de gevaccineerde versus de totale populatie.

Vaccins beschermen

Vervolgens zegt Hauser ook nog dat een vaccin je niet zal beschermen tegen een besmetting met het SARS-CoV-2-virus. Dat klopt, hoewel het de kans wel vermindert.

Dat wil niet zeggen dat de vaccins nutteloos zijn. Geen enkel vaccin is 100 procent effectief, maar het biedt wel bescherming tegen (ernstige) ziekte en verlaagt dus de kans op hospitalisatie en overlijden. Exact wat Hauser claimt dat ze niet doen (omstreeks 2:08).

Indien een gevaccineerde dus toch besmet raakt, zou het vaccin ook niet voorkomen dat die persoon besmettelijk is, aldus Hauser. Dat klopt niet helemaal. Een besmet gevaccineerd persoon zal voor een tijd besmettelijk zijn, maar de virale lading is wel lager. Met andere woorden: je bent minder besmettelijk. Hoeveel minder is nog niet volledig duidelijk, hier gooit ook de deltavariant roet in het eten.

(Stand van zaken: 19/10/2021)

Links

Facebookpost (gearchiveerd)

Gearchiveerd video

Gerald Hauser (gearchiveerd)

Overzicht zitting Oostenrijks parlement 22/09/2021 (gearchiveerd)

Transcript betoog Hauser 22/09/2021 (gearchiveerd)

Eudravigilance disclaimer (gearchiveerd)

EMA veiligheidupdates coronavaccins

Artikel NTVG coronavaccins en deltavariant (gearchiveerd)

NPR over transmissie bij doorbraakinfecties (gearchiveerd)

EMA over werking coronavaccins (gearchiveerd)

Contact met het dpa-factcheckteam: factcheck-belgium@dpa.com