Video toont onschuldig zwart magnetisch mineraal op Australisch strand

15.10.2021, 14:19 (CEST), letztes Update: 18.10.2021, 12:37 (CEST)

In een video toont een vrouw met Australisch accent een strand in Melbourne, waar een zwarte stof tussen het zand zit. Met behulp van een magneet trekt ze de puntige partikels aan. Het gaat om grafeen, zo zegt ze. Dat zou ook in de coronavaccins zitten en via chemtrails over het strand verspreid geweest zijn. Ook in Nederland wordt de video gedeeld (hier gearchiveerd).

Beoordeling

De beweringen zijn fout. De mysterieuze zwarte stof is in werkelijkheid magnetiet, een onschuldig magnetisch mineraal en geen grafeen. Grafeenoxide zit in geen enkele van de momenteel bestaande en vergunde coronavaccins. Tenslotte is er ook geen enkel wetenschappelijk bewijs dat chemtrails echt bestaan.

Feiten

Volgens de vrouw is het zwarte spul grafeen. Dat is een heel dunne, maar toch sterke molecule die afgeleid is uit koolstof. Zo zit het ondere andere in tennisrackets en computerchips en heeft het ook medische toepassingen. Grafeenoxide is een derivaat waarbij zuurstof aan de grafeen wordt toegevoegd. De laatste maanden wordt vaker geclaimd dat grafeenoxide aanwezig zou zijn in de coronavaccins, zoals de vrouw in de video ook doet. Dat klopt niet, zoals dpa meermaals schreef.

Er is één belangrijk punt waarop het schoentje wringt: grafeen is helemaal niet magnetisch, en de zwarte stof is dat overduidelijk wel. De stof op het strand kan dus geen grafeen zijn.

Maar wat is het dan wel? Magnetiet. Dat is een zwart en sterk magnetisch mineraal. Het is de voornaamste component van ijzerzand, het zwarte spul in de video. Je kan het wereldwijd op stranden vinden en die aanwezigheid doet wel vaker vragen rijzen. Hoewel het Down Under vooral geassocieerd wordt met Nieuw-Zeeland komt het ook in Australië voor.

In foto's is te zien hoe goed het lijkt op het zwarte zand in de video. Het is aangetrokken door de magneet en heeft een puntig, glimmerend voorkomen. Er zijn ook verschillende video's te vinden over hoe je zelf op het strand met een magneet magnetiet uit het zwarte ijzerzand kan halen.

Tenslotte claimt de vrouw ook dat het ijzerzand op het strand is terecht gekomen omdat het gedumpt werd door vliegtuigen die chemtrails verspreiden. Chemtrails zijn een populaire samenzweringstheorie waarbij wordt gedacht dat via de strepen die vliegtuigen achterlaten in de lucht allerlei (giftige) chemicaliën worden verspreid. Maar zoals dpa al eerder schreef: er is geen wetenschappelijk en gegrond bewijs voor hun bestaan.

(Stand van zaken: 15/10/2021)

Links

Facebookpost (gearchiveerd)

Gearchiveerde video

Dpa-factcheck over chemtrails

Dpa-factcheck over grafeenoxide 1 en 2

Wat is grafeen (gearchiveerd)

Grafeen is niet magnetisch (gearchiveerd)

Grafeen vs grafeenoxide (gearchiveerd)

Video over magnetiet in zand

Foto's magnetiet (gearchiveerd hier en hier)

Wat is magnetiet (gearchiveerd)

Magnetiet in Australië (gearchiveerd hier en hier) en in Nieuw-Zeeland (gearchiveerd)

Contact met het dpa-feitencheckteam: factcheck-netherlands@dpa.com