Claims van gepensioneerde pathologen al meermaals weerlegd

06.10.2021, 14:48 (CEST)

Zowel Belgische als Nederlandse Facebookgebruikers delen nieuws, videos en artikelen over een persconferentie van Duitse pathologen. In deze alarmerende persconferentie wordt de autopsie van tien overlijdens na vaccinatie besproken. Ook zouden in het coronavaccin stoffen zijn aangetroffen die daar niet horen en potentieel zeer schadelijk zijn.

Beoordeling

De beweringen in de persconferentie zijn niet wetenschappelijk onderbouwd en worden door Duitse pathologenverenigingen en wetenschappers verworpen. Een deel van de beweringen is ook al meermaals weerlegd in andere factchecks. 

Feiten

De persconferentie vond plaats op 20 september in Reutlingen. De pathologen in kwestie, Arne Burkhardt en Walter Lang - beide gepensioneerd - presenteerden hun bevindingen van tien autopsieën bij overlijdens na vaccinatie. Van de tien onderzochte overlijdens zouden er "vijf zeer waarschijnlijk gerelateerd aan het vaccin zijn en twee gevallen waarschijnlijk". 

Hiernaast meldden ze ook dat ze verdachte en potentieel gevaarlijke stoffen in de vaccins hadden aangetroffen: metalen objecten, ongedefinieerde objecten en zelfs parasieten. Dit werd onder meer overgenomen door Jane Ruby en Stew Peters, wiens podcast al meermaals het onderwerp van factchecks is geweest. (hier, hier en hier)

Onwetenschappelijk

In Duitsland zorgde de conferentie voor veel beroering. Zowel de Deutsche Gesellschaft für Pathologie (DGP) als het Bundesverband Deutscher Pathologen (BDP) distantiëren zich uitdrukkelijk van de conferentie. 

Beide stellen dat de conclusie van de conferentie een persoonlijke meningsuiting is en niet wetenschappelijk onderbouwd. Een causaal verband tussen vaccinatie en overlijden wordt dan ook niet door deze conferentie aangetoond, aldus de organisaties.  

Ook de viroloog Christian Drosten uitte zijn bedenkingen bij de conclusies van de conferentie in de wekelijkse podcast 'Coronavirus-update'. Hij stelt dat de microscopische beelden van objecten in het vaccin helemaal niet zo uitzonderlijk zijn en onder andere het gevolg zijn van opdroging van stalen en filtratieprocessen.  

Volgens Konrad Steinestel - hoofd pathologie van het militair ziekenhuis in Ulm - is een groot deel van de getoonde stalen eenvoudigweg verontreinigd en bevatten daarom vreemde objecten. 

De bevindingen van de persconferentie is ook het onderwerp van een uitgebreide factcheck door Correctiv. In deze factcheck worden meerdere Duitse wetenschappers aan het woord gelaten. 

De onderzoeksmethodes van Burkhardt en Lang zijn volgens hen onduidelijk, net zoals de oorsprong van de gebruikte stalen. Hierdoor is het onmogelijk om een wetenschappelijk onderbouwde conclusie op basis van deze gegevens te trekken. 

Veiligheid vaccins

Over de inhoud van vaccins doen veel geruchten de ronde. Zo zouden er stukken metaal of grafeenoxide in de vaccins zitten. Dpa heeft meerdere factchecks geschreven over de inhoud van vaccins, zoals over grafeenoxide, magnetische materialen en kankerverwekkende stoffen.

De goedgekeurde vaccins voldoen allemaal aan strenge veiligheidseisen en mogelijke neveneffecten worden voortdurend in de gaten gehouden. 

In Duitsland worden alle mogelijke neveneffecten bij vaccinatie tegen het coronavirus bijgehouden door het Paul-Ehrlich-Institut. In het universitair ziekenhuis van Aken wordt een centraal register bijgehouden van alle autopsieën in Duitsland, gelinkt aan COVID-19.

(Stand van zaken: 06.10.2021)

Links

Facebookpost 1 (gearchiveerd)

Facebookpost 2 (gearchiveerd)

Facebookpost 3 (gearchiveerd)

Artikel over conferentie 1 (gearchiveerd)

Artikel over conferentie 2 (gearchiveerd)

Website persconferentie (gearchiveerd)

Video Stew Peters (gearchiveerd)

Artikel Die Welt (gearchiveerd)

Eerdere dpa-factcheck

Factcheck USA Today (gearchiveerd)

Factcheck Reuters (gearchiveerd)

Statement DGP (gearchiveerd)

Statement BDP (gearchiveerd)

Transcriptie podcast NDR (gearchiveerd)

Tweet Konrad Steinestel (gearchiveerd)

Factcheck Correctiv (gearchiveerd)

dpa-factcheck grafeenoxide

dpa-factcheck magnetisme

dpa-factcheck kankerverwekkende stoffen

EMA over vaccinveiligheid (gearchiveerd)

Paul-Ehrlich-Institut (gearchiveerd)

Universitair ziekenhuis Aken (gearchiveerd)

Contact met het dpa-feitencheckteam: factcheck-netherlands@dpa.com