Bewerkt billboard Emirates Stadium toont tekst vol onwaarheden

02.07.2021, 11:25 (CEST)

Op Facebook wordt een foto gedeeld (hier gearchiveerd) van het Emirates Stadium in Londen, met op het grote billboard een verrassende Nederlandstalige waarschuwing gericht aan (huis)artsen. Zij zullen volgens de tekst terechtstaan voor misdaden tegen de mensheid. Op het bord staat dat het hun plicht is om patiënten te informeren dat de vaccins experimenteel zijn en geen garantie bieden op immuniteit.

Beoordeling:

De foto is overduidelijk nep, maar bovenal is de boodschap die erop staat feitelijk grotendeels onjuist. De vaccins zijn niet langer experimenteel en (huis)artsen zullen niet berecht worden voor het toedienen van vaccins. Over de bescherming tegen transmissie van het virus bestaat nog niet voldoende duidelijkheid voor een definitieve conclusie.

Feiten:

De foto is zo overduidelijk nep, dat de auteur naar alle waarschijnlijkheid ook niet de intentie had zijn volgers te doen geloven dat het billboard echt bestond. Desondanks, voor de zekerheid: het gaat hier om het Emirates Stadium in Londen, het thuisstadion van Arsenal FC. Exact dezelfde foto wordt vaker gebruikt voor een eigen tekst op het billboard. Een Duitse webshop biedt een digitale invulling naar keuze van deze foto zelfs als product aan.

Schadelijker is de tekst op deze foto. Die klopt tot aan punt 2 absoluut niet en de verschillende componenten ervan zijn al regelmatig onderwerp van factchecks geweest. Zo tonen factchecks van dpa en Knack aan dat de vaccins niet meer 'experimenteel' zijn. Alle studies en onderzoeken die normaal gesproken nodig zijn voor de goedkeuring van vaccins zijn ook bij de coronavaccins uitgevoerd. Tevens lijkt de kans dat artsen die vaccins toedienen daar ooit voor berecht zullen worden, bijzonder klein.

Punt 2, namelijk dat vaccins geen garantie bieden op immuniteit, klopt wel. Een vaccin zal nooit garantie bieden op volledige bescherming. Het RIVM geeft op de website een helder overzicht van in welke mate de vaccins beschermen. Vooral de kans op ernstige ziekte door corona wordt met een volledige vaccinatie zeer sterk teruggedrongen. Op dezelfde pagina is te lezen dat er inderdaad nog niet veel bekend is over de bescherming tegen transmissie van het virus.

De Gezondheidsraad plaatste hier op 20 mei jl. een artikel over. De eerste studies wijzen erop dat het vaccin hier wel tegen beschermt, maar deze zijn nog niet voldoende om een definitieve conclusie te trekken. De Gezondheidsraad stelt dan ook dat er nader onderzoek nodig is. Alleszins is de bewering dat de coronavaccins alleen beschermen tegen symptomen, zoals onder punt 2 op de foto staat, (vooralsnog) onjuist: het is nog niet bekend.

Overigens plaatste dezelfde Facebookgebruiker nog een andere vergelijkbare fotoshop. Ook hier gaat het om een reclamebord dat vaker gebruikt wordt.

Links:

Facebookpost 1 (gearchiveerd)

Facebookpost 2 (gearchiveerd)

Emirates Stadium (gearchiveerd)

Voorbeeld gebruik billboard Emirates (gearchiveerd)

Duitse webshop met zelfde foto (gearchiveerd)

Dpa over ‘experimentele fase’ vaccins

Knack over ‘experimentele fase’ vaccins (gearchiveerd)

Dpa over berechten artsen die vaccins toedienen

RIVM over bescherming vaccins (gearchiveerd)

Gezondheidsraad over transmissie na vaccinatie (gearchiveerd)

Tweede reclamebord (gearchiveerd)

Contact met het dpa-feitencheckteam: factcheck-netherlands@dpa.com