Vrij verkeer van personen in Schengenzone blijft gewaarborgd, ook met coronacertificaat

01.07.2021, 09:04 (CEST)

Een man beweert in een bericht op Facebook dat de Europese Unie de Schengenzone zou afschaffen, met als gevolg dat het vrij reizen en vrij verkeer van goederen binnen de Schengenlanden niet meer mogelijk zou zijn. De EU zou zich volgens hem niet houden aan de verdragen die ze opstelt. Hierbij linkt hij naar een artikel op nu.nl waar het digitaal coronacertificaat van de EU wordt uitgelegd.

Beoordeling:

De beweringen zijn fout. Het invoeren van het "Europees digitaal coronacertificaat" (DCC) zorgt niet voor het einde van de Schengenzone en dat wordt in het artikel van nu.nl ook niet beweerd. Het principe van het vrij verkeer van personen blijft gelden en het invoeren van het DCC betekent niet dat de EU haar eigen verdragen niet naleeft.

Feiten:

Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie formuleert inderdaad in artikel 45 dat elke burger van de EU zich vrij mag verplaatsen in het gebied van de lidstaten. Ook het Werkingsverdrag van de EU maakt er melding van in artikel 45. Hierbij wordt ook meteen vermeld dat indien nodig, het vrij verkeer van personen wel uitzonderlijk kan worden beperkt. Er mogen ook maatregelen genomen worden die het vrij verkeer van personen juist faciliteert, zoals het DCC. Ook de Schengengrenscode voorziet in de mogelijkheid om tijdelijke grenscontroles in uitzonderlijke gevallen terug in te voeren (artikel 25 e.v.).

Om het DCC te verkrijgen moet je aan één van volgende voorwaarden voldoen: gevaccineerd zijn tegen het coronavirus, in het bezit zijn van een recent negatieve testuitslag of in de voorbije 6 maanden hersteld zijn van het coronavirus. Het moet landen in staat stellen geen extra reisbeperkingen meer op te leggen of die te versoepelen.

Het DCC wordt door de EU gezien als een manier om de vrijheden van de Europese burger terug te herstellen. Het Europees Parlement benadrukte al dat er geen voorwaarden, zoals de certificaten, mogen verbonden worden aan het uitoefenen van het recht op vrij verkeer.

Het doet dus geen afbreuk aan dat fundamenteel recht, één van de Europese verdragen of de Schengengrenscode. Reizen binnen de EU blijft mogelijk ook zonder coronapaspoort, zoals dpa eerder al schreef. Maar dat kan dan onderworpen worden aan andere maatregelen zoals een quarantaine.

Links:

Facebookpost (gearchiveerd)

Artikel nu.nl DCC (gearchiveerd)

Artikel 45 Werkingsvedrag van de Europese Unie (vrij verkeer van personen) (gearchiveerd)

Artikel 45 Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (gearchiveerd)

Schengengrenscode (gearchiveerd)

Over het Europees digittaal coronacertificaat DCC (gearchiveerd)

Persbericht Europees Parlement over DCC (gearchiveerd)

Dpa-factcheck over reizen met en zonder coronapaspoort

Contact met het dpa-feitencheckteam: factcheck-netherlands@dpa.com