Reizen binnen EU blijft mogelijk, ook zonder ‘coronapaspoort’

01.05.2021, 09:07 (CEST)

De EU is bezig om een COVID-19-certificaat te realiseren, waarmee tijdens de coronapandemie weer gemakkelijker tussen de lidstaten kan worden gereisd. Maar niet iedereen is hier blij mee. "U krijgt alleen nog toegang tot elk Europees land met een coronapaspoort," schrijft een man op Facebook bij een Telegraaf-artikel over het reisbewijs (hier gearchiveerd). Is reizen binnen de EU straks alleen nog mogelijk met het COVID-19-certificaat?

BEOORDELING: Nee, de bewering klopt niet. Het is een grondrecht van iedere EU-burger om zich door de Europese Unie te verplaatsen. Het COVID-19-certificaat kan er wel voor zorgen dat iemand die een vaccinatiebewijs of testresultaat laat zien geen extra beperkende maatregelen krijgt opgelegd door het inreizende land. Bijvoorbeeld een verplichte quarantaine of coronatest. Zonder het certificaat kunnen mensen nog steeds reizen, maar dan kan een aantal dagen in quarantaine bijvoorbeeld wel gevraagd worden.

FEITEN: De vrijheid van verkeer en van verblijf staat vastgelegd in Artikel 45 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. In lijn met dit artikel heeft iedere burger van de Europese Unie het recht om zich "vrij op het grondgebied van de lidstaten te verplaatsen".

Met de invoering van het 'digitale groene certificaat' zou het grondrecht om te reizen niet worden genegeerd. De Europese Commissie keurde het wetsvoorstel voor dit certificaat goed op 17 maart 2021. Het Europees Parlement neemt het voorstel nu in behandeling. Het doel van de Europese instanties is om dit plan voor de zomervakantie te kunnen invoeren.

Het 'digitale groene certificaat' moet kunnen gaan aantonen of iemand is gevaccineerd tegen het coronavirus, in het bezit is van een recent negatief testresultaat of recent is hersteld van een infectie met het virus. Zo hoeven landen deze reizigers geen extra reisbeperkingen op te leggen of kunnen ze deze beperkingen versoepelen. Het certificaat zou voor twaalf maanden van kracht moeten zijn. Het Europees Parlement benadrukt dat de certificaten niet bedoeld zijn als reisdocument en dat ze geen voorwaarde mogen zijn om binnen de Europese Unie te reizen.

De houders van het Europese COVID-19 certificaat zouden niet, of in mindere mate, te maken krijgen met aanvullende reisbeperkingen zoals quarantaine. Maar ook reizen zonder een certificaat moet dus volgens de grondrechten van de EU mogelijk blijven. Dan zal een persoon alleen wel moeten voldoen aan extra voorwaarden, zoals een quarantaine of negatieve coronatest. Het klopt dus niet dat reizen naar andere Europese landen straks alleen nog met een 'coronapaspoort' kan.

In het kader van de volksgezondheid werden er tijdens de coronapandemie verschillende reisbeperkingen ingevoerd. Essentiële reizen, bijvoorbeeld voor dringende familiezaken of werk, bleven mogelijk. Voor het (terug)reizen naar Nederland geldt bijvoorbeeld ook dat reizigers uit een hoog-risicogebied een negatieve test moeten laten zien en in quarantaine moeten. Reizen mag dus wel, maar met het dringende advies om alleen te reizen als het echt urgent is.

---

Links:

Facebookpost: https://www.facebook.com/groups/235606791256326/permalink/316235386526799
(gearchiveerd: https://archive.ph/cf426 )

Handvest van de grondrechten van de EU: http://dpaq.de/m5HZA
(gearchiveerd: http://dpaq.de/nzZBj )

Europese Commissie over reizen en corona: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic_nl
(gearchiveerd: http://dpaq.de/ZbApk )

Europees Parlement over COVID-19-certificaat: http://dpaq.de/IQZXH
(gearchiveerd: http://dpaq.de/9TAlq )

Over het ‘digitale groene certificaat’: http://dpaq.de/CPFKj
(gearchiveerd: http://dpaq.de/j8rAW )

Reisbeperkingen Nederland: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2021/01/13/poster-reizen-en-vakanties/210323_Reizen_12_v.pdf
(gearchiveerd: http://dpaq.de/aJbGQ )

---

Contact met het dpa-feitencheckteam: factcheck-netherlands@dpa.com