Kinderen niet op school gevaccineerd zonder toestemming ouders

08.02.2021, 18:30 (CET)

Op sociale media gaat een screenshot rond met de tekst uit een facebookreactie. In de afbeelding wordt gesproken over een pleistervaccin van producent Moderna, dat aan schoolgaande kinderen gegeven zou gaan worden. Ook zouden de kinderen op school heel veel getest gaan worden. De schrijver van de tekst zegt te hebben gehoord dat er een aanpassing is gedaan in de spoedwet. Volgens de schrijver betekent dit "dat zodra kinderen op school willen zijn, ze deze pleister mogen / gaan oppakken". Ook zouden kinderen uiteindelijk in coronakampen geplaatst kunnen worden, als de ouders niet meewerken aan de vaccinatie. (hier gearchiveerd)

BEOORDELING: De uitspraken zijn niet juist. Er wordt op het moment wel door verschillende universiteiten onderzoek gedaan naar een Covid-19 vaccin in de vorm van een pleister. Deze studies zijn nog in een vroeg stadium en de pleisters zullen dus voorlopig zeker niet op schoolkinderen gebruikt worden. Daarnaast mag een kind niet getest of gevaccineerd worden zonder de toestemming van de ouders. Ook onder de spoedwet niet. Tenslotte is er geen enkel bewijs dat kinderen in een coronakamp terechtkomen als ouders niet meewerken aan de vaccinatie.

FEITEN: Volgens de tekst in de afbeelding zouden kinderen op school gevaccineerd worden met een pleistervaccin van Moderna. Het zou het vaccin niet via een spuitje toedienen, maar via een pleister. Onderzoekers aan verschillende universiteiten werken wel degelijk aan een nieuwe manier om vaccins toe te dienen via een pleister met micronaalden, vergelijkbaar met een nicotinepleister.

Begin februari 2021 zijn er zeker drie projecten lopende: aan de universiteiten van Swansea, Connecticut en Pittsburgh. Maar: ze bevinden zich allemaal nog in een pre-klinische fase. Met andere woorden, er wordt nog niet getest op mensen. De techniek is dan ook nog niet vergund of beschikbaar om toe te dienen aan de algemene bevolking.

Alle coronavaccins die in de Europese Unie zijn goedgekeurd, werken op dit moment met een injectie. Dit schreef dpa al eerder in een factcheck. Het gaat om de vaccins van Pfizer, Moderna en AstraZeneca.

Volgens de tekst in de gedeelde afbeelding zouden ‘ze’ de kinderen op scholen heel veel gaan testen, en het pleistervaccin geven. Wie wordt bedoeld met ‘ze’ in deze context is niet volledig duidelijk. Een kind onder de twaalf jaar mag daarentegen geen medische handeling, zoals een vaccinatie, ondergaan zonder toestemming van de ouders. Bij kinderen vanaf twaalf jaar moet er toestemming zijn van zowel ouder en kind.

Van een pleistervaccin is voorlopig dus nog helemaal geen sprake. Wat betreft het testen van kinderen, laat de GGD op haar website ook weten dat het testen van basisschoolkinderen alleen gebeurt met toestemming van ouders.

Daarnaast staat in artikel 11 van de Nederlandse grondwet de ‘onaantastbaarheid van het lichaam’ beschreven. Dit betekent dat iedereen zelf mag bepalen wat er met zijn of haar lichaam gebeurt, of er medisch handelen wordt verricht en of voorgeschreven medicijnen worden genomen. Er zijn uitzonderingen op deze wet. De politie mag bijvoorbeeld fouilleren als er een verdenking is dat je iets illegaals op zak hebt.

In de coronaspoedwet staat nu geen uitzondering op de onaantastbaarheid van het lichaam. Ook de wijzigingen in de Wet publieke gezondheid, die met de spoedwet gepaard gaan, zorgen er niet voor dat de overheid mensen tegen hun wil in mag vaccineren. In het geval van kinderen zorgt het er niet voor dat de overheid hen mag vaccineren zonder toestemming van de ouders.

De bewering dat kinderen naar een ‘kinder corona kamp’ moeten als ouders niet met vaccinatie instemmen, is met deze kennis ook onjuist. Ouders hebben nog steeds zelf de keuze of ze hun kind laten vaccineren, en dus ook het recht om dit niet te doen. 

--

Links:

Instagrampost: https://www.instagram.com/p/CK7gV8zJbfY/?utm_source=ig_embed
(gearchiveerd: https://archive.vn/It6Mg )

Studies naar pleistervaccin:
Swansea: http://dpaq.de/21u1w  
(gearchiveerd: https://archive.vn/VfCkq )

Pittsburgh: http://dpaq.de/hQa69
(gearchiveerd: http://dpaq.de/I14Rd )

Conneticut: http://dpaq.de/IpeuS
(gearchiveerd: http://dpaq.de/O0CTw )

Dpa-factcheck over coronavaccin door injectie: https://dpa-factchecking.com/belgium/210107-99-933353/

Over Pfizervaccin: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/soorten-coronavaccins/biontech-pfizer-comirnaty (gearchiveerd: https://archive.vn/LoGS6)

Over Modernavaccin: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/soorten-coronavaccins/moderna (gearchiveerd: http://dpaq.de/q0IwR)

Over AstraZenecavaccin: http://dpaq.de/Zrj8x (gearchiveerd: https://archive.vn/CrWEQ)

Over toestemming vaccineren: https://rijksvaccinatieprogramma.nl/over-het-programma/juridische-informatie
(gearchiveerd: https://archive.vn/OE9IO )

GGD over testen basisonderwijs: https://ggdghor.nl/thema/testen-kinderen-van-0-t-m-12-jaar-in-basisonderwijs-speciaal-basisonderwijs-en-kinderopvang/
(gearchiveerd: http://dpaq.de/fKKCO )

Artikel 11 van de grondwet: https://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvkl1oucfq6v2/vgrnblu821m2?fbclid=IwAR1xXuQkbKcoHzRmDokjOrR4TM3oXC-NbHHB37am0viHrDDt_hFpbWzy2uA
(gearchiveerd: https://archive.vn/mk29m )

Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (ook wel spoedwet): https://wetten.overheid.nl/BWBR0044337/2020-12-01
(gearchiveerd: http://dpaq.de/8DJSr )

Wet Publieke gezondheid: https://wetten.overheid.nl/BWBR0024705/2021-01-09
(gearchiveerd: http://dpaq.de/8tBhb )

--

Contact met het dpa-feitencheckteam: factcheck-netherlands@dpa.com