PCR-tests sporen corona op en dat zegt de Berlijnse Senaat ook

13.11.2020, 12:48 (CET)

Het nut van de PCR-tests als testmiddel in de coronapandemie wordt al maandenlang in twijfel getrokken. Maar nu zou er in Duitsland bewijs zijn voor het feit dat ze nutteloos zijn. "Duitse regering bevestigt statelijke corona-fraude: PCR-tests kunnen geen infectie opsporen", kopt een Facebookbericht. Dat zou het federaal ministerie van Volksgezondheid in Berlijn bevestigd hebben. (gearchiveerd: https://archive.is/9WJHM)

BEOORDELING: Het bericht is niet waar. PCR-tests sporen wel degelijk infecties op in de zin van de Duitse wet op de infectiebescherming. Dat is ook wat de Berlijne Senaatscommissie voor Gezondheid, Zorg en Gelijkheid schrijft.

FEITEN: Momenteel beroepen critici van de PCR-test zich op een document van de Berlijnse Senaatscommissie voor Gezondheid, Zorg en Gelijkheid van 30 oktober 2020. Daarin werden vragen beantwoord van de onafhankelijke senator Marcel Luthe. Eerst en vooral gaat het hier dus niet om het federale ministerie van Volksgezondheid, maar om de Senaat van Berlijn als deelstaat. 

Vooral Luthes vierde vraag krijgt aandacht: "Is een zogenaamde PCR-test in staat om een onderscheid te maken tussen een 'repliceerbaar' en een 'niet-repliceerbaar' virus?" wil hij weten. Met andere woorden, kan er worden gedetecteerd of een getest persoon al dan niet besmettelijk is? Het antwoord van de volksgezondheidsdienst is, logischerwijze, "neen". 

Een PCR-test is niet in staat om na te gaan of een persoon besmettelijk is op het moment dat de test wordt afgenomen. Het is goed mogelijk dat een besmette persoon later pas besmettelijk wordt. Het test of de persoon in kwestie besmet is. En dat alleen al is relevant volgens de Duitse wet op de Infectiebescherming. 

De Infectiebeschermingswet definieert een besmetting (Infektion) namelijk als volgt: "de opname van een ziekteverwekker en de daaropvolgende ontwikkeling of voortplanting ervan in het menselijk lichaam". Een ziekteverwekker (Krankheitserreger) is dan weer een "agent dat in staat is te repliceren (virus, bacterie, schimmel of parasiet) of een ander biologisch overdraagbaar agent dat bij de mens een infectie of een overdraagbare ziekte kan veroorzaken". 

Als een persoon positief test heeft de ziekteverwekker – in dit geval het SARS-CoV-2-virus – zich in het lichaam vermenigvuldigd. Dat bevestigde de viroloog Friedemann Weber, directeur van het Instituut voor Virologie aan de Justus Liebig Universiteit in Gießen aan de factcheckers van Correctiv.

En dat is ook wat de Senaatscommissie schrijft: PRC-tests sporen het SARS-Cov-2-virus op. "Het aanwezigheid van het virus correleert met een besmetting met het virus. Die besmetting is relevant voor de overwegingen omtrent infectiebeheersing" staat op pagina 5 van het antwoord aan senator Luthe. 

Hieruit concluderen dat de Duitse overheid heeft toegegeven dat een PCR-test niet in staat is om een infectie in de zin van de infectiebeschermingswet op te sporen, zoals het bericht schrijft, is dan ook volstrekt fout.

Bij een PCR-test wordt een uitstrijkje uit de neus en of keel genomen, wat dan in het labo wordt onderzocht op aanwezigheid van genetisch materiaal van het coronavirus. Dpa schreef al eerder een factcheck over hoe een PCR-test exact werkt. Hoewel ze dus zeker geschikt zijn, is het geen perfect middel. Toch zijn ze betrouwbaar, zoals dpa ook al eerder onderzocht.

---
Links:

Facebookpost I: https://www.facebook.com/OnrechtTV/posts/192505365778035 (gearchiveerd: https://archive.is/9WJHM)

Facebookpost II: https://www.facebook.com/jeanette.schuring/posts/10218972349083036 (gearchiveerd: http://dpaq.de/QdLFV)

Verslag van de Berlijnse Senaatscommissie voor Gezondheid, Zorg en Gelijkheid van 30 oktober 2020: https://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/18/SchrAnfr/S18-25212.pdf (gearchiveerd: http://dpaq.de/O0NL6)

Over Marcel Luthe: https://www.parlament-berlin.de/de/Abgeordnete/Luthe-Marcel (gearchiveerd: http://dpaq.de/dCcXC)

Definiëring besmetting in Infectiebeschermingswet: https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__2.html (gearchiveerd: http://dpaq.de/w5BRW)

Factcheck Correctiv: https://correctiv.org/faktencheck/2020/10/09/nein-das-rki-verstoesst-mit-seiner-zaehlweise-von-faellen-aufgrund-von-pcr-tests-nicht-gegen-das-infektionsschutzgesetz/

Dpa factcheck over hoe PCR-tests werken: https://dpa-factchecking.com/netherlands/200724-99-913833/

Dpa factcheck over betrouwbaarheid PCR-tests: https://dpa-factchecking.com/netherlands/201013-99-923989/

RIVM over COVID-19 testmethodes: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen (gearchiveerd: http://dpaq.de/yAGG9) en https://lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/aanvullend (gearchiveerd: http://dpaq.de/zuzI6)

---
Contact met het dpa-feitencheckteam: factcheck-netherlands@dpa.com