PNVD is geen verboden partij en nooit verboden geweest

16.09.2020, 15:03 (CEST)

In een post op Facebook wordt gesteld dat een "politieke partij die eerst verboden was ..nieuw leven is ingeblazen". Bij de post is een uittreksel geplaatst uit het nieuwe programma van de Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit (PNVD). Daarin wordt onder meer gepleit voor de opheffing van leeftijdsgrenzen voor seks met wederwijdse instemming. Critici omschrijven de PNVD als "pedopartij", ook in commentaren bij de posting.

BEOORDELING: De PNVD is weliswaar weer actief. Maar de partij is niet verboden en nooit verboden geweest.

FEITEN: In Nederland is er een leeftijdsgrens van 16 jaar voor seks, mits met wederzijdse instemming. Er staat gevangenisstraf op "ontuchtige handelingen" met kinderen onder de 16. Dat is geregeld in artikel 245 van het Wetboek van Strafrecht.

Er is een organisatie, Martijn, die in 2014 door de Hoge Raad werd verboden omdat zij de wettelijke mogelijkheid bepleitte voor seks met jongere kinderen. De PNVD, die al in 2006 en 2010 vergeefs probeerde aan Tweede Kamerverkiezingen mee te doen, is niet verboden en nooit verboden geweest.

De heropgerichte PNVD kwam in augustus 2020 naar buiten met een nieuw partijprogramma waarin zij pleit voor "seksuele vrijheid" en "seksuele zelfbeschikking". Daarin pleit de partij voor "geen leeftijdsgrenzen" bij seks met wederzijdse instemming.

De PNVD hief zichzelf eerder in 2010 op omdat de partij onvoldoende steunverklaringen kreeg van burgers om aan de Tweede Kamerverkiezingen mee te kunnen doen. In tegenstelling tot Martijn is de partij dus nooit verboden geweest. Een woordvoerster van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie liet dpa half september 2020 desgevraagd weten: "Er is geen gerechtelijke uitspraak die de PNVD verboden heeft verklaard."

Toen de PNVD in augustus 2020 weer openlijk actief werd, wekte dat verzet op. Media zoals Het Parool berichtten al begin september over honderdduizenden ondertekenaars van een petitie die de partij wil laten verbieden.

Half september was die petitie al bijna 700.000 keer ondertekend. In de petitie wordt onder meer gesteld: "Beeld je dan eens in dat je een keus krijgt of je seks wilt met een volwassen man of vrouw? Als kind heb je geen idee wat dit betekent, wat dit inhoudt, wat er gebeurt, hoe alles werkt, enz. Een kind hoort hier nog helemaal niet over na te denken. Kinderen behoren geen keus te maken of ze seks willen met een volwassene, deze keus moet niet eens een optie zijn in hun leven tot dat ze oud genoeg zijn en er zelf klaar voor zijn en dit is niet op 12-, 13-, 14-, 15-jarige leeftijd." De conclusie is: "De PNVD hoort geen partij te zijn die deelneemt aan onze maatschappij."

Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie wil zich niet uitlaten over de vraag of de onrust onder het publiek aanleiding is om de rechter om een verbod op de PNVD te vragen. "Daarover doen wij geen mededelingen", aldus de woordvoerster. Een eventuele poging van het OM om de PNVD verboden te krijgen, zal pas bekend worden als een officieel verzoek hieroe wordt ingediend bij de rechter.

Een bestuurslid van de PNVD stelt: "Het OM jaagt op mij." Huiszoekingen zouden erop kunnen wijzen dat het OM een verbod aan het voorbereiden is.

Het bestuur van de PNVD heeft dpa desgevraagd via e-mail laten weten het "niet objectief" te vinden als de partij als "pedopartij" wordt omschreven: "Een pedofielenorganisatie is dus primair gericht op pedofielen en op de belangen van pedofielen. Voor de PNVD geldt dat zij niet primair gericht is op (de belangen van) pedofielen. De PNVD richt zich namelijk op (de belangen van) alle Nederlanders. Alle Nederlanders is weliswaar inclusief pedofielen, maar dit laat onverlet dat de PNVD omschrijven als "pedofielenorganisatie" een niet-neutrale en niet-objectieve uiting is."

In eerdere factcheck besteedde dpa al aandacht aan de jarenlange controversiële discussie over Martijn en PNVD.

---

Links:

Facebook-post:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3255945411119215&set=a.374133819300403&type=3&theater

(gearchiveerd: https://archive.vn/8BQnb  )

Website van de heropgerichte PNVD:

https://www.pnvd.nl/nieuws/

(gearchiveerd:  https://archive.vn/5BKeB  )

Partijprogramma 2020/2021 van de heropgerichte PNVD:

https://www.pnvd.nl/pdf/2020-08-07_PNVD-programma_20-21.pdf

(gearchiveerd: http://dpaq.de/ZT6tf)

Wetboek van Strafrecht, art. 245: https://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/2020-07-25/#BoekTweede_TiteldeelXIV_Artikel245

(gearchiveerd:  https://archive.vn/QQuar )

Definitieve uitspraak Hoge Raad over verbod Martijn:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2014:948&showbutton=true

(gearchiveerd: https://archive.is/w7Xsk )

Nieuwsbericht over PNVD uit 2010 over ontbinding partij:

https://www.nu.nl/politiek/2205159/pedopartij-ontbonden.html

(gearchiveerd: http://archive.vn/EqOU)

Bericht in Het Parool over petitie tegen “pedopartij”:

https://www.parool.nl/nederland/honderdduizenden-mensen-ondertekenen-petitie-voor-verbod-pedopartij~b3c48895/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2F&fbclid=IwAR0QV5iznMEdXbXrUgqAD3kpDEruAx4VU0jMAl2my6KFZsMuw3AYQqx6n_c

(gearchiveerd: https://archive.vn/qtzmB  )

Petitie “STOP de PNVD”:

https://secure.avaaz.org/community_petitions/nl/tweede_kamer_stop_de_pnvd/

(gearchiveerd: https://archive.vn/b1RnU  )

Webpagina bestuurslid PNVD:

https://www.norbertdejonge.nl/pdf/Collectieve_waanzin.pdf

(gearchiveerd: https://archive.vn/Pb1tb )

Eerdere factcheck van dpa over “pedofilienetwerken” in Nederland:

https://dpa-factchecking.com/netherlands/200522-99-155061/

---
Contact met het dpa-feitencheckteam: factcheck-netherlands@dpa.com