Ongevaccineerden hebben meer kans op besmetting met de deltavariant

22.09.2021, 17:59 (CEST)

Er geraken volgens Facebookgebruikers meer gevaccineerden dan ongevaccineerden boven de vijftig besmet met de deltavariant en er zijn meer spoedopnames, hospitalisaties en overlijdens bij gevaccineerden (hier gearchiveerd). Die conclusie trekken ze uit cijfers van Public Health Engeland.

Beoordeling

De presentatie van het cijfermateriaal is zeer misleidend en laat de nodige context weg. Het feit dat meer gevaccineerden besmet geraken met de deltavariant is te wijten aan het feit dat er veel meer gevaccineerde dan ongevaccineerde vijftigplussers in Engeland zijn. Het aandeel besmettingen, hospitalisaties en overlijdens is wel degelijk groter bij ongevaccineerden dan bij gevaccineerden.

Feiten

De cijfers die in de Facebookpost gebruikt worden, komen van een document van Public Health England (p.21-22). Het document gaat over de verspreiding van de SARS-CoV-2-varianten in Engeland. De cijfers komen uit een tabel die het aantal infecties, hospitalisaties en overlijdens door de deltavariant rangschikt op basis van vaccinatiestatus. 

De cijfers worden in de Facebookpost echter zonder de nodige context weergegeven, waardoor het foutieve beeld ontstaat dat gevaccineerden meer kans lopen op besmetting, hospitalisatie en overlijden dan ongevaccineerden. Gelijkaardige claims werden al weerlegd door dpa-factchecks in Nederland en Franstalig België.

Absoluut vs. procentueel

In Engeland is momenteel 95,7 procent van de vijftigplussers minstens één keer gevaccineerd. Er zijn dus ongeveer twintig keer meer gevaccineerde dan ongevaccineerde vijftigplussers. Het is dan ook logisch dat er in absolute aantallen meer gevaccineerden zullen zijn in alle categorieën.

Als we echter naar de percentages kijken van deze categorieën ten opzichte van het totaal aantal gevaccineerde (20.390.171) of ongevaccineerde (907.794) vijftigplussers, verandert het beeld. Telkens ligt het percentage bij de gevaccineerden (eerste percentage) lager dan bij de ongevaccineerden (tweede percentage).

Hoewel er in absolute cijfers meer gevaccineerden dan ongevaccineerden besmet geraken met de deltavariant (58.319 tegenover 6.724), is hun aantal procentueel kleiner dan die van ongevaccineerden (0,286% tegenover 0,741%). Deze redenering gaat ook op voor bezoeken aan de spoedgevallen (0,014% van de gevaccineerden vs. 0,101% van de ongevaccineerden), opname na bezoek aan de spoedgevallen (0,007% vs. 0,056% ) en overlijdens binnen de 28 dagen na een positieve test (0,006% vs. 0,048%).

De laatste cijfers die in de post worden aangehaald gaan over overlijdens binnen de 28 dagen na een positieve test met de deltavariant bij de gehele bevolking, niet enkel de vijftigplussers.

40.019.898 Engelsen (ongeveer 70% van de bevolking) zijn minstens eenmaal gevaccineerd. 1233 overlijdens is 0,003 procent van alle gevaccineerden. 16.530.240 Engelsen zijn niet gevaccineerd. 456 overlijdens is 0,003 procent van alle ongevaccineerden. Bij de ongevaccineerden zit het overgrote merendeel (95%) van de min-achtienjarigen, bij wie de kans op overlijden na besmetting zeer klein is. 

Public Health England schat dat er door de vaccinatiecampagne 230.800 hospitalisaties door COVID-19 bij mensen boven de 45 konden vermeden worden. 

Cijfers

De berekening hierboven is het resultaat van cijfers die bij officiële overheidsbronnen te raadplegen zijn. Dit zijn schattingen op specifieke momenten. De reële aantallen kunnen dus iets afwijken, maar niet zo veel dat het de conclusie zou veranderen.

In 2020 waren er volgens de laatste inschatting van het Office for National Statistics 56.550.138 Engelsen, waarvan 21.297.965 vijftigplussers. Volgens de NHS hebben 40.019.898 Engelsen, waarvan 20.390.171 vijftigplussers al minstens één vaccindosis gekregen. 16.530.240 Engelsen, waarvan 907.794 vijftigplussers, zijn dus niet gevaccineerd.

Deze cijfers werden gebruikt om percentages te berekenen van de cijfers in de Facebookpost en het document. 

(Stand van zaken: 22.9.2021)

Links

Facebookpost (gearchiveerd)

Document Public Health England (gearchiveerd)

Public Health England (gearchiveerd)

dpa-factcheck Nederland

dpa-factcheck Franstalig België

Vaccinatiecijfers Engeland (gearchiveerd)

Bevolkingscijfers Engeland (gearchiveerd)

Artikel Nature (gearchiveerd)

Hospitalisatiepreventie door vaccinatie (gearchiveerd)

Contact met het dpa-feitencheckteam: factcheck-belgium@dpa.com