Nepbrief verspreidt valse informatie over "impliciete toestemming voor vaccinatie op school"

06.08.2020, 12:25 (CEST)

Op Nederlandse sociale media circuleert een brief gericht aan ouders en zogenaamd afkomstig van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM; het Nederlandse Sciensano). In de brief staat dat ouders door hun kind naar school te laten gaan "impliciet toestemming geven" om hen te laten vaccineren tegen het nieuwe coronavirus dat COVID-19 veroorzaakt. Dat zou gebaseerd zijn op een "besluit" van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Dezelfde brief circuleert nu ook op Belgische sociale media, zoals in deze facebookpost.

BEOORDELING: De brief is nep en niet van het RIVM afkomstig. Een "impliciete toestemming" bestaat net zo min als zo'n WHO-richtlijn. Ook in België is er geen sprake van zo'n maatregel: er is geen verplichte vaccinatie op school. Er is ook nog helemaal geen vaccin tegen COVID-19 klaar om op grote schaal ingezet te worden, noch is er een datum bekend van wanneer het vaccin klaar zou zijn.

FEITEN:

Loes Hartman, communicatieadviseur bij het RIVM, zegt in een e-mail aan dpa: "De betreffende brief is zeer zeker NIET van het RIVM afkomstig. De brief bevat duidelijk nepnieuws." Dat blijkt uit zowel inhoud als vorm. In Nederland wordt er nooit vaccinaties op school. "Er wordt in Nederland alleen gevaccineerd bij de huis- of kinderarts, bij de Gemeentelijke Gezondheidsdienst of in een Centrum voor Jeugd en Gezin(het Nederlandse Kind en Gezin, red.)", dat vertelt een CJG-medewerkster aan dpa.

Dpa had in een eerdere factcheck in april al uitgelegd dat er noch "impliciete toestemming", noch een WHO-richtlijn hierover bestaat. Bij deze post wordt er bovendien misbruik gemaakt van de naam van een overheidsinstelling en het logo van de Rijksoverheid om mensen te manipuleren.

Ook in België is er geen sprake van verplichte vaccinaties op school. De Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) organiseren de –gratis – vrijwillige vaccinaties op school. Stefan Grielens, algemeen directeur van CLB, bevestigt dat aan het factcheckteam van dpa. "Er is op geen enkel vlak een verplichting om je kind te laten vaccineren, en dat zit er ook niet aan te komen. Er is helemaal geen intentie vanuit de Vlaamse Vaccinatiekoepel om zoiets in te voeren." 

Nele Wouters, woordvoerder van Kind en Gezin, benadrukt dat er maar één vaccinatie verplicht is in ons land: het poliovaccin. "Verder hebben wij een basisvaccinatieschema, met aanbevolen vaccins, waarover we ouders informeren."

De nepbrief is op nog een ander gebied ongeloofwaardig en strookt niet met de Nederlandse realiteit: De laatste alinea rept over een nieuwe seksuelevoorlichtingscampagne op scholen. Volgens Hartman houdt het RIVM zich helemaal niet bezig met de inhoud van het onderwijs. Zoals zijn naam al aangeeft, adviseert het RIVM de regering over volksgezondheids- en milieuvraagstukken.

---
Links:

Facebookpost (BE): https://www.facebook.com/photo.php?fbid=971920569880022&set=a.107828219622599&type=3 (gearchiveerd: http://dpaq.de/6mmXV)

Facebookpost (NL): https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1570886263079197&set=a.104937486340756&type=3&theate (gearchiveerd: http://dpaq.de/LooRR)

Eerdere factcheck van dpa over “impliciete toestemming” en “WHO-richtlijn”: https://dpa-factchecking.com/netherlands/200427-99-853063/

Over de Vlaamse Vaccinatiekoepel: https://www.laatjevaccineren.be/wie-doet-wat-binnen-het-vaccinatiebeleid (gearchiveerd: http://dpaq.de/ik0HA)

Website van CLB: https://www.vrijclb.be/

Over het basisvaccinatieschema van Kind en Gezin: https://www.kindengezin.be/gezondheid-en-vaccineren/vaccinaties/basisvaccinatieschema/ (gearchiveerd: http://dpaq.de/2nsGH)

Website van Centrum voor Jeugd en Gezin: https://centrumvoorjeugdengezin.nl/

Verplicht poliovaccin België: https://www.vlaanderen.be/registratie-poliovaccinatie

---

Contact met het dpa-feitencheckteam: factcheck-belgium@dpa.com