Gorgelen met warm water met zout of azijn doodt het coronavirus niet

11.06.2020, 18:15 (CEST)

Kan je door te gorgelen met warm water met azijn of zout het coronavirus uitschakelen? Volgens een bericht dat in verschillende talen wordt gedeeld op sociale media lijkt het daar wel op. Verder wordt er beweerd dat het virus na infectie eerst vier dagen in de keel blijft hangen voor het de longen bereikt. Maar wat is daar precies van aan?

BEOORDELING: Het bericht klopt niet. Gorgelen beschermt je niet tegen het coronavirus en is zelfs af te raden. Door druppelverspreiding bestaat de kans dat je mensen in je omgeving besmet. Bovendien is het niet bewezen dat het virus eerst 4 dagen in de keel blijft hangen voor het de longen bereikt.

FEITEN: Eerst en vooral gaat het bericht al een tijd mee. Dpa voerde op 5 juni een factcheck uit naar een Franse versie van het bericht. Daarin valt op dat de tekst bijna letterlijk vertaald is.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is er tot op heden nog geen remedie gekend tegen het nieuwe coronavirus. Op medisch vlak is er nog geen werkend vaccin gevonden, maar ook 'natuurlijke remedies' kunnen voorlopig niet met zekerheid als doeltreffend worden beschouwd. Alcohol drinken, roken, kruiden bij het eten voegen, look eten, etc. hebben geen enkel effect op het verloop van de ziekte. 

Voldoende water drinken is uiteraard goed voor de gezondheid, maar volgens de WHO is er geen bewijs dat je jezelf daardoor beschermt tegen het virus. De Harvard School of Public Health bevestigt ook dat gorgelen met gezout water geen bescherming is tegen een infectie met Sars-CoV-2. Volgens de WHO is de regels rond hygiëne volgen en regelmatig de handen wassen nog steeds de beste bescherming tegen het coronavirus. 

Ook Belgische virologen bevestigen dat het bericht niet klopt en roepen zelfs op tot voorzichtigheid. "Gorgelen is zeer sterk af te raden", zegt viroloog Steven Van Gucht. "Je kan het virus onmogelijk bereiken met eender welk uitwendig product, omdat het aan de binnenkant van de cellen zit. Dus of je nu gorgelt met water, zout, azijn of zelfs bepaalde gorgelproducten zoals chloorhexidine, dat heeft geen enkel effect." Volgens Van Gucht is het gorgelen bovendien gevaarlijk, omdat je door druppelverspreiding je omgeving zou kunnen besmetten.

Ook het gegeven van de 4 dagen is niet bewezen. De Amerikaanse Johns Hopkins-univerisiteit publiceerde begin maart een studie die aantoont dat de gemiddelde incubatietijd van het virus 5,1 dagen is, hoewel bepaalde personen al vanaf 2 dagen infectie symptomen beginnen te ontwikkelen. "Bovendien weten we niet of het virus in de keel blijft hangen. Het zou zelfs kunnen dat het virus van in het begin dieper in de longen terechtkomt. In ieder geval krijg je het in de keel niet weg door te gorgelen, het heeft dus geen zin."

---

Links:

Bericht Facebook: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=857685164739480&set=a.363813054126696&type=3&theater (gearchiveerd: http://dpaq.de/qii8c)

Richtlijn WHO: https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters (gearchiveerd: http://dpaq.de/ujaVL)

WHO richtlijn 2: https://www.who.int/southeastasia/outbreaks-and-emergencies/novel-coronavirus-2019/fact-or-fiction

Harvard School of Public Health: https://www.hsph.harvard.edu/india-center/myths-vs-facts/ (gearchiveerd: dpaq.de/EJQWD)

Studie Johns Hopkins: https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-0504

Dpa factcheck: https://dpa-factchecking.com/belgium/200604-99-301783/

---
Contact met het dpa-feitencheckteam: factcheck-belgium@dpa.com