Relatie borstkanker onbewezen

Deodorant zorgt veilig voor een lekker geurtje

06.06.2024, 18:09 (CEST)

Voor correcte medische analyses kan je het best terecht bij wetenschappelijke instituten. Voor uitspraken die komen uit andere hoek, is altijd een kritische blik vereist.

Het busje deodorant dat veel mensen dagelijks gebruiken, zou volgens berichten op sociale media (met video) kankerverwekkend zijn. De pagina Leef Bewust Nederland zond dat de wereld in. De berichten lokken veel reactie uit bij de Nederlander: mensen vragen zich af wat er dan tegenwoordig niet meer kankerverwekkend is. Leef Bewust Nederland stelt een natuurlijk alternatief voor in plaats van de "toxische deodorant" die in de winkel zou liggen. Kunnen mensen een gewone deo dan beter echt niet meer gebruiken?

Beoordeling

Toch wel. Er bestaat momenteel geen bewijs dat deodorant borstkanker bij mensen zou kunnen veroorzaken. Vooraanstaande onderzoeksinstellingen zeggen dat deodorant kan blijven gebruikt worden. Ook de Europese Commissie ziet geen been in het gebruik ervan.

Feiten

De Facebookposts verwijzen door naar de website LeefBewust waar de stelling uit de doeken wordt gedaan. De stof aluminiumchloride zou volgens de site in het gros van de deo's aanwezig zijn. Die stof zou voor een verstopping van de oksels zorgen, waardoor zweet en alle giftige stoffen in je lichaam zouden blijven zitten, zo klinkt het.

Ter verdere argumentatie verwijst LeefBewust naar een nieuwsartikel van RTL uit 2016 waarin bericht wordt over een studie die de impact van aluminiumchloride bij muizen onderzocht. Die studie concludeerde dat "concentraties van aluminium", die geïnjecteerd werden bij in muizencellen, tumorvorming kan veroorzaken. 

De onderzoekers voegen daar echter aan toe dat het belangrijk is om "epidemiologische studies op mensen" uit te voeren én om "experimenten uit te voeren waar aluminium rechtstreeks op de huid van muizen wordt toegevoegd", in de plaats van gekweekte muizencellen er rechtstreeks aan bloot te stellen.

Daarom stelden experts in het RTL-artikel indertijd dat er momenteel geen bewijs is voor een verband tussen deodorant en borstkanker.

Geen bewijs volgens experts

Dat is ook de conclusie die vandaag de dag nog geldt. Deutsche Presse-Agentur (dpa) nam per mail contact op met het KWF Kankerbestrijding en het Netherlands Cancer Institute (NKI). Beide instellingen bevestigen dat er momenteel geen bewijs is voor een verband.

KWF onderschrijft de kritiek op het 'muizenonderzoek': "de gekweekte muizencellen werden rechtstreeks aan aluminiumchloride blootgesteld, wat iets anders is dan wanneer vrouwen deodorant aanbrengen op hun huid".

Wel voegt KWF daaraan toe de wetenschappelijke ontwikkelingen in de gaten te houden. "Ons standpunt kan wijzigen op basis van nieuwe resultaten."

Dezelfde conclusie wordt ook internationaal gedeeld door bijvoorbeeld het nationale kankerinstituut in de Verenigde Staten (NCI).

Een belangrijke nuance is verder dat aluminium ook aanwezig is in voedsel, drinkwater en andere consumptieproducten. Op die manier komen we er dagelijks mee in contact. Bovendien werden bovengrenzen voor de maximaal toegestane blootstelling afgesproken.

Toegelaten in de EU

In de Europese winkelrekken liggen de deo's voorlopig zeker nog. Er verscheen dit jaar nog een "finaal oordeel" van het Wetenschappelijk Comité voor Consumentenveiligheid (SCCS). Daarin staat dat op basis van de huidige kennis het gebruik van aluminium in cosmetische producten veilig is en er geen risico is dat het gebruik kankerverwekkend is (zie sectie "Carcinogenicity").

Dit rapport bouwt voort op een rapport uit 2020, waarin gesteld werd dat zolang de maximumwaarden niet overschreden worden, er geen gevaar is. Voor rollerdeo's en antiperspiranten is dat 6,25 procent en voor spuitbusdeo's 10,60 procent.

Ondanks deze richtlijnen staat het mensen uiteraard volledig vrij om natuurlijke deodoranten te gaan gebruiken, zoals het artikel op LeefBewust voorstelt. Dat kan een goed alternatief zijn, maar met de standaarddeo's van nu, is ook niets (bewezen) mis.

(Stand van zaken: 06.06.2024)

Links

Facebookpost (gearchiveerd)

Berichten op sociale media I & II met video (hier, hier en hier gearchiveerd)

Webpagina LeefBewust (gearchiveerd)

Studie over onderzoek bij muizen (gearchiveerd)

Artikel RTL (gearchiveerd)

Over NKI en KWF (hier en hier gearchiveerd)

Stand van zaken bij nationale en internationale instellingen I, II en III (hier, hier en hier gearchiveerd)

Over het Wetenschappelijk Comité voor Consumentenveiligheid (gearchiveerd)

Finale oordeel Europees Commissie I, II & III (hier, hier & hier gearchiveerd)

Rapport uit 2020 (gearchiveerd)

Over dpa-factchecks

Deze factcheck is geschreven in het kader van het Third Party Fact Checking-programma van Facebook/Meta. Meer informatie over dit initiatief vindt u hier.

Uitleg van Facebook/Meta over de omgang met accounts die onjuiste informatie verspreiden, vindt u hier.

Inhoudelijke aan- of opmerkingen kan u sturen naar factcheck-netherlands@dpa.com met een link naar de desbetreffende Facebookpost. Gelieve hiervoor de juiste sjablonen te gebruiken. Richtlijnen voor bezwaren vindt u hier.