Fijn stof tot nadenken

Misleidende conclusie uit studie over fijn stof van banden

25.03.2024, 17:02 (CET)

Zijn elektrische auto's echt bijna 2000 keer vervuilender dan auto's met brandstofmotor? In een artikel wordt beweerd van wel, maar de auteur heeft een onderzoeksrapport niet helemaal juist begrepen.

"Elektrische auto's vervuilen 1850 keer meer dan voertuigen op brandstof", zou blijken uit onderzoek. De sensationele kop van een artikel op Lifesitenews.com, waarin we lezen dat elektrische auto's véél meer vervuilende stoffen uitstoten dan auto's met een verbrandingsmotor, wordt verspreid op Facebook.

De auteur haalde het cijfer uit een studie uit 2022 naar het fijn stof dat ontstaat door de slijtage van banden. Maar kan hij met alleen dat cijfer de bovengenoemde conclusie trekken?

Beoordeling

De bewering is volledig fout. In het onderzoek werden geen elektrische auto's getest, maar enkel exemplaren met een verbrandingsmotor. Het onderzoek beperkte zich bovendien tot de uitstoot van fijn stof, en niet van uitstoot in het algemeen.

Feiten

Een grondige lezing van het rapport van Brits studiebureau Emissions Analytics, een private onderneming die voor de autosector emissietests verricht, volstaat om te weten dat de auteur van het artikel op Lifesitenews.com er een volkomen verkeerde conclusie uit haalt.

In het onderzoek wordt de productie van fijn stof door de slijtage van banden vergeleken met het fijn stof dat uit de uitlaat van een verbrandingsmotor komt. Er staat letterlijk te lezen:

"De belangrijkste conclusie die we trekken is dat, als we de werkelijke uitstoot van fijn stof uit de uitlaat vergelijken met de emissies door bandenslijtage, allebei bij 'normaal' rijgedrag, laatstgenoemde ongeveer 1850 keer groter is dan de eerste."

De vergelijkende tests werden uitgevoerd met auto's met benzine- of dieselmotor. Dat is logisch, want een elektrische auto produceert geen uitlaatgassen. Deze kunnen dus ook niet gemeten worden. De studie toont daarom helemaal niet aan dat elektrische auto's 1850 keer vervuilender zijn dan voertuigen op brandstof.

Zwaardere auto’s

Emissions Analytics merkt wel op: "De overtollige emissies bij agressief rijgedrag zouden ons moeten waarschuwen voor een risico met elektrische voertuigen (BEV's): een grotere voertuigmassa en geleverde trekkracht kunnen leiden tot een snel toenemende uitstoot van deeltjes door banden." Het klopt dat elektrische auto's, door de aanwezigheid van een grote accu, zwaarder zijn dan traditionele auto's, met als gevolg dat de banden zwaarder belast worden.

Sinds de invoering van de Europese uitstootnormen in 1992 worden stapsgewijs strengere regels opgelegd over de maximale hoeveelheid uitstoot van schadelijke stoffen, waaronder fijn stof, in uitlaatgassen.

Fijn stof veroorzaakt door de slijtage van banden wordt pas voor het eerst gereglementeerd vanaf 2027. Een exacte grenswaarde daarvoor is echter nog niet bepaald. Die van uitlaatgassen wel: zowel benzine- als dieselmotoren mogen 4,5 milligram fijn stof per kilometer uitstoten.

(Stand van zaken: 25.03.2024)

Links

Facebookpost (gearchiveerd)

Artikel op Lifesitenews.com (gearchiveerd)

Rapport Emissions Analytics (gearchiveerd)

Over Emmissions Analytics I & II (I & II gearchiveerd)

Artikel De Morgen (gearchiveerd)

Verordening Europees Parlement (gearchiveerd)

Over dpa-factchecks

Deze factcheck is geschreven in het kader van het Third Party Fact Checking-programma van Facebook/Meta. Meer informatie over dit initiatief vindt u hier.

Uitleg van Facebook/Meta over de omgang met accounts die onjuiste informatie verspreiden, vindt u hier.

Inhoudelijke aan- of opmerkingen kan u sturen naar factcheck-netherlands@dpa.com met een link naar de desbetreffende Facebookpost. Gelieve hiervoor de juiste sjablonen te gebruiken. Richtlijnen voor bezwaren vindt u hier.