Geen bewijs van antisemitisme

Caféruzie in Engeland ontaardde in gevecht met kapmes

11.01.2024, 12:44 (CET)

Caféruzies ontstaan vaak om de meest triviale redenen, maar ontaarden soms in extreem geweld. Beelden daarvan kunnen dan online een eigen leven leiden, waarbij de originele context snel vergeten is.

(waarschuwing: de pagina’s waarnaar in dit artikel gelinkt wordt kunnen schokkende beelden bevatten)

Een geschil beslechten met een kapmes is drastisch, in eender welke situatie. Dat verklaart waarom een video van een man in Engeland die ermee op een auto en een ruit van een zaak inslaat, en op het einde de rekening gepresenteerd krijgt, zo vlot de ronde doet online. De reden voor het geweld? Het zou gaan om moslims die een auto en restaurant van een Joodse eigenaar aanvallen. Heeft dit zinloos geweld een antisemitisch kantje? 

Beoordeling

De beelden tonen een stevig uit de hand gelopen caféruzie in Engeland. Er is echter geen enkel bewijs of geen enkele reden om aan te nemen dat de aangevallen partij Joods zou zijn of dat antisemitisme meespeelde in dit incident. 

Feiten

Een zoektocht met reverse image search levert meteen resultaat op over de origine van de beelden. Ze werden online verspreid door onder andere YappApp, een app die nieuwswaardige beelden van incidenten die ze krijgen toegestuurd door gebruikers meteen verspreiden. Volgens het bericht zou het gaan om een incident dat plaatsvond in Wakefield op 6 januari. 

Het gaat om een ruzie in de Swan With Two Necks pub. Dat dit de juiste locatie is, wordt bevestigd door Google Street View. Daar is onder andere het woord 'city' te herkennen, dat meerdere keren op de grond geschreven is. 

Twee mannen aangeklaagd

Over het incident verschenen onder andere bij de BBC, Daily Mail, BNN, Wakefield Express en itv news artikels. De meeste artikels houden het erop dat twee mannen werden opgepakt na een kapmesaanval in de pub en zijn aangeklaagd voor openlijke geweldpleging.

Een van de twee mannen is ook nog aangeklaagd voor verstoring van de openbare orde, waarvan een 'racially aggravated', dat wil zeggen dat etniciteit een motiverende factor was.

Verder is er weinig concreet geweten over de aanval. Desgevraagd laat de politie van West Yorkshire weten dat beide aangeklaagden voor de rechter komen om de details van de zaak uit te klaren en de politie daarom voorlopig geen verdere verklaringen over de zaak aflegt. Beide mannen blijven in de cel tot hun volgende hoorzitting op 5 februari.

Caféruzie

Volgens een bericht van YappApp kwamen een aantal mannen terug naar de pub nadat er eerder op de avond al oproer was geweest. Een nieuwe ruzie mondde uit in de scène die nu online de ronde doet. Wat de reden voor de ruzie was, is nog niet duidelijk.

Wat opvalt is dat in de hele berichtgeving over dit incident en in de commentaren op sociale media van mensen uit Wakefield er nergens sprake is van Joden of van het feit dat de eigenaar Joods zou zijn. Een bericht van de pub zelf over het incident doet op geen enkele manier blijken dat hier sprake zou zijn van een aanval omdat de eigenaars Joods zouden zijn. 

Het gaat ook zeker niet om een Joods restaurant, zoals in de claims gesuggereerd wordt. Het gaat hier om een typisch Engelse pub. Of de eigenaars Joods zijn, is niet bekend, maar het is zeker geen duidelijk kenmerk van de zaak. 

Het lijkt er in ieder geval sterk op dat hier sprake is van een ordinaire caféruzie die ernstig uit de hand gelopen is. Die beelden werden vervolgens zonder aanleiding gedeeld met de claim dat het hier om een Joods restaurant of de auto en het restaurant van een Joodse eigenaar zou gaan, implicerend dat het een antisemitische aanval zou zijn. 

Het klopt dat een van de twee aanvallers een aanklacht heeft die 'racially aggravated' is. Dat wil zeggen dat etniciteit of religie een rol in het geweld speelde. Maar aangezien de politie daarover voorlopig niet verder communiceert, is niet bekend waarover het exact gaat. Er is dan ook geen reden om aan te nemen dat het hier om een aanval tegen Joden zou gaan.

(Stand van zaken: 10.01.2023)

Links

Gearchiveerde video

Facebookpost I & II (gearchiveerd hier en hier)

Bericht op X (gearchiveerd)

Bericht op Telegram I & II (gearchiveerd hier en hier)

Reverse image search (gearchiveerd)

Locatie bij Google Maps en Street View (gearchiveerd hier en hier)

Bericht van The Swan With 2 Necks Wakefield (gearchiveerd)

Berichten van YappApp I, II & III (gearchiveerd hier, hier en hier, gearchiveerde video)

Artikel BBC, Daily Mail, BNN, Wakefield Express & itv news (gearchiveerd hier, hier, hier, hier & hier)

Attempting to cause grievous bodily harm and affray. (gearchiveerd hier en hier)

Racially aggravated (gearchiveerd)

Engelstalige claims I & II (gearchiveerd hier en hier)

Over dpa-factchecks

Deze factcheck is geschreven in het kader van het Third Party Fact Checking-programma van Facebook/Meta. Meer informatie over dit initiatief vindt u hier.

Uitleg van Facebook/Meta over de omgang met accounts die onjuiste informatie verspreiden, vindt u hier.

Inhoudelijke aan- of opmerkingen kan u sturen naar factcheck-netherlands@dpa.com met een link naar de desbetreffende Facebookpost. Gelieve hiervoor de juiste sjablonen te gebruiken. Richtlijnen voor bezwaren vindt u hier.