Oude complottheorie

Koningin Elizabeth bezocht nooit het internaat van Kamloops

29.12.2023, 15:07 (CET)

De Britse koninklijke familie is gewild onderwerp voor sterke verhalen; het ene nog erger dan het andere. Dit verhaal is gruwelijk, maar koningin Elizabeth II heeft daar weinig mee te maken.

Volgens een Nederlands sociale mediabericht zouden de inmiddels overleden koningin Elizabeth II en haar man Philip verantwoordelijk zijn voor de verdwijning van tien kinderen. In 1964 zouden ze het plaatsje Kamloops in Canada hebben bezocht, en aldaar met de kinderen van een 'inheemse school' hebben gepicknickt. "De kinderen zijn ook nooit levend teruggevonden", wordt geschreven. Klopt dit of blijft het bij een koninklijk griezelverhaal?

Beoordeling

In Kamloops stond een internaat voor inheemse kinderen, waar zich een vreselijke geschiedenis heeft afgespeeld. Maar er is geen enkel bewijs dat Elizabeth en Philip het ooit bezochten, of met leerlingen picknickten en ze lieten verdwijnen.

Feiten

Het verhaal over de picknick en verdwenen kinderen gaat al sinds 2010 rond op het internet, zo blijkt uit factchecks van Politifact en Snopes uit 2021.

Koningin Elizabeth II zou met haar man Philip in september 1964 de stad Kamloops hebben aangedaan, en de lokale Indian Residential School een bezoek hebben gebracht. Dat was een internaat voor First Nations kinderen. In het hele land waren dergelijke internaten opgericht door de kerk en Canadese overheid. De bedoeling was inheemse kinderen te onderwijzen, bekeren en aan te passen aan de Euro-Canadese samenleving. Onder dwang moesten de kinderen hun gemeenschap verlaten, en mochten bijvoorbeeld hun eigen taal niet meer spreken. Er bestaan veel vreselijke verhalen over de scholen. Daarover later meer.

Eerst terug naar Elizabeth II: er is geen enkele documentatie te vinden dat de koningin de school heeft bezocht. De enige aanwijzing is een getuigenis van ene William Arnold Combes uit 2010, die op het internaat zou hebben gezeten. Hij beweert in september 1964 bij de picknick aanwezig te zijn geweest. Er is niemand die zijn verhaal kan bevestigen.

Wat wel te verifiëren valt, is dat de koningin in die maand helemaal niet in het westen van Canada is geweest. In oktober 1964 bezocht ze de grote steden in het oosten van het land. In 1959 en 1971 bezocht Elizabeth II wel Kamloops, maar niet het lokale internaat. De Britse koningin heeft dus niets met de verdwijning van de kinderen te maken.

Indian Residential Schools

Helaas zijn in de vorige eeuwen wel degelijk kinderen, die op de inheemse internaten in Canada zaten, overleden en verdwenen.

Naar schatting zaten in de 19e en 20e eeuw in totaal 150.000 inheemse kinderen op deze internaten. Volgens de Canadese Encyclopedie zijn circa 6000 kinderen op de internaten omgekomen. Exacte cijfers zijn echter moeilijk te verkrijgen, omdat de documentatie van de scholen slecht was, en gedeeltelijk is verdwenen door onder andere brand.

De leefomstandigheden waren betreurenswaardig. Er werd slecht voor de kinderen gezorgd. De kinderen stierven aan ziektes als mazelen en tuberculose, waren ondervoed en er zijn ook gevallen van verdrinking of zelfmoord bekend. Dit is uitgebreider na te lezen in dit artikel van CBC News.

Gevonden massagraven

Wanneer een kind overleed, werd het lichaam terug naar de ouders gestuurd, maar lang niet altijd. Niet alle doden werden fatsoenlijk gedocumenteerd. In mei 2021 werd op de locatie van het inmiddels gesloten internaat in Kamloops een massagraf met het stoffelijk overschot van 215 kinderen ontdekt. Een maand later, in juni, werd in de buurt van de voormalige Marieval Indian Residental School ook een massagraf ontdekt. Dit keer met 751 anonieme graven.

"Een pijnlijke herinnering aan een donker en beschamend hoofdstuk in de geschiedenis van ons land", aldus de Canadese premier Justin Trudeau in reactie op de ontdekking van het graf in Kamloops. Er is inmiddels meer aandacht voor het trauma en lijden waar deze geschiedenis verantwoordelijk voor is.

(Stand van zaken: 28.12.23)

Links

Facebookpost (gearchiveerd)

Factcheck Politifact & Snopes (gearchiveerd hier & hier)

Over Indian Residential Schools (gearchiveerd)

Bezoeken van Elizabeth 1959 & 1971 (gearchiveerd hier, hier & hier)

Artikel NOS (gearchiveerd)

Artikel CBC News I (gearchiveerd)

Artikel CBC News II (gearchiveerd)

Tweet Trudeau (gearchiveerd)

Over trauma en verwerking (gearchiveerd hier & hier)

Over dpa-factchecks

Deze factcheck is geschreven in het kader van het Third Party Fact Checking-programma van Facebook/Meta. Meer informatie over dit initiatief vindt u hier.

Uitleg van Facebook/Meta over de omgang met accounts die onjuiste informatie verspreiden, vindt u hier.

Inhoudelijke aan- of opmerkingen kan u sturen naar factcheck-netherlands@dpa.com met een link naar de desbetreffende Facebookpost. Gelieve hiervoor de juiste sjablonen te gebruiken. Richtlijnen voor bezwaren vindt u hier.