Geen terugkeer naar diesel

Amazon breidt gebruik elektrische wagens nog uit

07.12.2023, 17:17 (CET)

Online retailer Amazon is verantwoordelijk voor behoorlijk wat CO2-uitstoot. Online geruchten dat het bedrijf de ambitie tot CO2-uitstootreductie zou opgeven, zijn echter volledig verzonnen.

Transport is een van de grootste bronnen van CO2-uitstoot. Om de impact van het verkeer op klimaatverandering te verkleinen, zetten vele autoproducenten en transportbedrijven in op elektrische wagens als vervanging van wagens die op fossiele brandstoffen rijden. De webwinkel Amazon zou de omgekeerde beweging maken, en weer volop inzetten op dieselwagens, omdat "elektrische aandrijving niet bij het serviceconcept past". Met welk type wagen levert Amazon binnenkort pakketjes? 

Beoordeling

Het bericht is nergens op gebaseerd. Een woordvoerder van Amazon bevestigde dat de claim onwaar is en dat het bedrijf net van plan is om hun vloot elektrische bestelwagens uit te breiden.

Feiten

De bewering online is origineel afkomstig uit Duitsland. Echter, bij Amazon Duitsland, net als bij Amazon Nederland, valt geen persbericht terug te vinden over het herinvoeren van diesel bij hun bestelwagens. Ook via Google valt er niets over te vinden. Een zoektocht naar het citaat over het serviceconcept levert noch in het Duits, noch in het Nederlands wat op. 

Dat dit verhaal nergens op gebaseerd is, bevestigt Amazon ook zelf aan Deutsche Presse-Agentur (dpa). "De bewering in de berichten op sociale media is absoluut onwaar", aldus een woordvoerder van het bedrijf.

Duurzaamheid Amazon

Amazon is niet onbesproken op het vlak van CO2-uitstoot. Zo verloor het bedrijf recent de steun van het Science Based Targets-initiatief (SBTi), omdat de doelen tot het terugdringen van de CO2-uitstoot te vaag bleven. Het bedrijf maakte in 2019 de belofte om tegen 2040 CO2-neutraal te zijn.

Zo ver is het echter nog niet. Het bedrijf maakte in 2021 bekend dat de werkzaamheden van Amazon dat jaar het equivalent van 71,54 miljoen ton koolstofdioxide hadden uitgestoten. Dat is 18 procent hoger lag dan in 2020 en bijna 40 procent hoger dan in 2019. In 2022 bleef die uitstoot quasi gelijk. Die stijging is voor een deel te wijten aan de coronapandemie, waarin online shoppen erg populair werd. 

De elektrificatie van het wagenpark is een van de maatregelen die Amazon neemt om hun CO2-uitstoot te verkleinen. Amazon heeft volgens de website Axios momenteel zo'n honderdduizend bestelwagens op fossiele brandstoffen wereldwijd. Een woordvoerder van Amazon liet dpa weten dat in Duitsland momenteel zo'n duizend elektrische bestelwagens rondrijden en dat het bedrijf vast van plan is deze elektrische vloot uit te breiden, niet in te perken.

(Stand van zaken: 07.12.2023)

Links

Facebookbericht (gearchiveerd)

Duits Facebookbericht (gearchiveerd)

Persberichten Amazon Duitsland en Nederland (gearchiveerd hier en hier)

Google zoektocht in het Duits en het Nederlands (gearchiveerd hier en hier)

Artikel DataNews (gearchiveerd)

Driving Climate Solutions (gearchiveerd)

Artikel Ecotips (gearchiveerd)

Sustainability report Amazon 2021 (gearchiveerd)

Sustainability report Amazon 2022 (gearchiveerd)

Artikel Transport en milieu (gearchiveerd)

Artikel Axios (gearchiveerd)

Over dpa-factchecks

Deze factcheck is geschreven in het kader van het Third Party Fact Checking-programma van Facebook/Meta. Meer informatie over dit initiatief vindt u hier.

Uitleg van Facebook/Meta over de omgang met accounts die onjuiste informatie verspreiden, vindt u hier.

Inhoudelijke aan- of opmerkingen kan u sturen naar factcheck-netherlands@dpa.com met een link naar de desbetreffende Facebookpost. Gelieve hiervoor de juiste sjablonen te gebruiken. Richtlijnen voor bezwaren vindt u hier.