Huis- en hobbydierenlijst

Honden en katten blijven toegelaten in 2024

29.11.2023, 20:44 (CET)

Dat niet elk dier geschikt is als huisdier is logisch. Jaarlijks wordt de lijst met toegelaten dieren aangepast. Eigenaars van onder andere honden, katten of hamsters hebben voorlopig niets te vrezen.

Zijn er drastische veranderingen op komst voor mensen die graag een huisdier in huis hebben? Op sociale media doet een lijst de ronde van dieren die vanaf 2024 niet meer zouden toegelaten zijn als huisdieren. Op de lijst staan 29 dieren, waaronder honden en katten. Hebben eigenaars van deze dieren wat te vrezen na januari, of zit het toch net anders? 

Beoordeling

De lijst toont de positieflijst huis- en hobbydieren. Dit is de lijst met zoogdieren die nog wél mag worden gehouden na 1 juli 2024. Alle andere zoogdieren zijn daarna verboden als huisdier. 

Feiten

De gedeelde lijst is afkomstig van een artikel op de website mamamagazine.nl. De titel verraadt al meteen dat er iets niet klopt aan de bewering op sociale media: "Jammer: vanaf 2024 mag je deze 5 dieren niet meer houden als huisdier".

Het gaat dus om 5 dieren, geen 29, die vanaf juli 2024 niet meer als huisdier gehouden mogen worden. Het gaat om servals, hamsters, chinchilla’s, stokstaartjes en egels, aldus het artikel. De lijst met 29 dieren is dan weer de positieflijst

Deze lijst wordt sinds 2015 opgesteld en lijst op welke zoogdieren in Nederland als huis- of hobbydier gehouden mag worden. Dat wil zeggen dat ze mogen worden gehouden zonder speciale vergunning. Voor alle andere zoogdieren gelden wel regels om ze te houden als huisdier. 

In 2022 werd een nieuwe versie van de lijst voorgesteld, die zou moeten ingaan vanaf 1 juli 2024 en de oude lijst vervangen. Op de huidige lijst staan 53 dieren, op de nieuwe lijst staan er nog maar 30. Meer exotische soorten als de serval, het stokstaartje en de luiaard vallen van de lijst. 'Gekende' huisdieren als honden, katten en konijnen blijven wel gewoon op de lijst.

De lijst werd in 2022 aangekondigd en wordt in juli 2024 van kracht om een overgangsperiode toe te laten. Wie op 1 juli 2024 nog een dier in huis heeft dat niet op de lijst staat, moet kunnen aantonen dat het dier al van voor die datum in hun bezit was. Deze dieren mogen dan nog gehouden worden zolang het dier leeft. Er mag echter niet mee gefokt worden en het mag ook niet worden losgelaten in de natuur. 

Momenteel bestaat er enkel nog maar een lijst voor zoogdieren. Lijsten voor andere diersoorten, zoals vogels en reptielen, zouden in principe ook moeten volgen

Regels rond huisdieren

Waarom is zo'n lijst nodig? Niet alle dieren kunnen zomaar als huisdier gehouden worden door particulieren, wat het welzijn van de dieren in gevaar brengt. Voor sommige exotische dieren is de verzorging te complex, wat tot verwaarlozing en afdanking kan leiden, soms zijn de dieren zelf te gevaarlijk. Sommige dieren kunnen een beschermde status hebben of drager van bepaalde ziektes zijn.

Of het houden van bepaalde dieren toegestaan is, kan van verschillende niveau's afhangen. Zo zijn er internationale afspraken over de handel in bedreigde diersoorten en Europese lijsten over exotische soorten, maar ook gemeentes en zelfs woningbouwverenigingen kunnen regels in verband met huisdieren opleggen. De huis- en hobbydierenlijst is nationaal bepaald en in heel Nederland van toepassing. 

(Stand van zaken: 29.11.2023)

Links

Facebookbericht (gearchiveerd)

Artikel Mamamagazine.nl (gearchiveerd)

Regeling houders van dieren (gearchiveerd)

LICG over huis- en hobbydierenlijst (gearchiveerd)

De huis- en hobbydierenlijst vanaf 1 juli 2024 (gearchiveerd)

Dierenwelzijn huis- en hobbydieren (gearchiveerd)

Over de nieuwe lijst (gearchiveerd)

Artikel dierenbescherming (gearchiveerd)

LICG over toegestane huisdieren (gearchiveerd)

Over dpa-factchecks

Deze factcheck is geschreven in het kader van het Third Party Fact Checking-programma van Facebook/Meta. Meer informatie over dit initiatief vindt u hier.

Uitleg van Facebook/Meta over de omgang met accounts die onjuiste informatie verspreiden, vindt u hier.

Inhoudelijke aan- of opmerkingen kan u sturen naar factcheck-netherlands@dpa.com met een link naar de desbetreffende Facebookpost. Gelieve hiervoor de juiste sjablonen te gebruiken. Richtlijnen voor bezwaren vindt u hier.