Geen link met het WEF

Panel met wetenschappers besprak de ethiek van genbewerking

18.08.2023, 09:18 (CEST)

Een lekkere steak met frieten: het is een maaltijd die velen kan bekoren. Dat zou binnenkort gedaan zijn volgens het WEF, als je bepaalde mensen online mag geloven. Maar dat doet men maar beter niet.

Het bewerken en veranderen van het menselijk DNA roept voor veel mensen twijfel of zelfs ronduit huivering op. Het World Economic Forum zou de mensheid nu genetisch willen manipuleren om ons allergisch te maken voor vlees. Die bewering wordt samen met een korte videoclip gedeeld op verschillende sociale mediakanalen.

Beoordeling

De video dateert uit 2016 en toont een panel tijdens het World Science Festival. Het onderwerp was de ethiek rond het bewerken van menselijke genen, geen concrete plannen. Het heeft ook geen link met het WEF.

Feiten

De korte video is deel van een veel langer gesprek dat zes jaar geleden plaatsvond op het World Science Festival. Dat is een organisatie dat wetenschapsevenementen organiseert voor een breed publiek. Het onderwerp van het anderhalf uur durende gesprek was menselijke genbewerking en de ethische aspecten daar omheen.

Het relevante deel van het gesprek is te vinden vanaf ongeveer 26:44. Dan vraagt de moderator aan professor bioethiek Matthew Liao wat genbewerking zou kunnen betekenen om klimaatverandering tegen te gaan. Ze maakt ook referentie naar een eerdere paper van Liao hierover en noteert dat hij zich aan de 'permissievere kant' van de discussie bevindt, wat hij zelf beaamt.

Liao haalt twee voorbeelden aan. Een is inderdaad het bewerken van het menselijk genoom zodat men allergisch is voor (rund)vlees. Het tweede voorbeeld zou genbewerking zijn opdat mensen gemiddeld 15 centimeter kleiner zouden zijn (hetgeen in het verleden al het geval was) om de voetafdruk te verkleinen. Hij haalt aan dat deze dingen technisch gezien mogelijk zijn, niet dat dit moet gebeuren of dat er concrete plannen voor zijn.

In zijn eerdere paper benadrukt (op pagina 5) Liao dat zulke acties strikt vrijwillig horen te zijn en geen opgelegde verplichting. In een later artikel uit 2019 herhaalt hij nog eens dat hij deze ideëen niet noodzakelijk onderschrijft, enkel dat het een gesprek moet uitlokken over het onderwerp van genbewerking. Tijdens het gesprek pleiten Liao en zijn gesprekpartners voor een robuust en eerlijk ethisch kader voor er concreet kan worden gesproken over genbewerking.

Bovendien zijn noch Liao, noch voor het World Science Festival banden met het WEF terug te vinden. Kortom, de online beweringen zijn nogal overdreven en kort door de bocht. Het ging hier simpelweg om een discussie tussen wetenschappers over de ethische aspecten van genbewerking, niet over een duister uitgewerkt plan.

(Stand van zaken: 18.08.2023)

Links

Facebookpost (gearchiveerd), Telegrampost (gearchiveerd), bericht op X (gearchiveerd)

Gearchiveerde video

World Science Festival (gearchiveerd)

Volledig panelgesprek op YouTube (gearchiveerd)

Over Matthew Liao (gearchiveerd)

Paper Liao over genbewerking en klimaatverandering (2012) (gearchiveerd)

Zoekopdracht via Google (gearchiveerd)

World Science Festival - Team (gearchiveerd)

Artikel NYU (gearchiveerd)

Over dpa-factchecks

Deze factcheck is geschreven in het kader van het Third Party Fact Checking-programma van Facebook/Meta. Meer informatie over dit initiatief vindt u hier.

Uitleg van Facebook/Meta over de omgang met accounts die onjuiste informatie verspreiden, vindt u hier.

Inhoudelijke aan- of opmerkingen kan u sturen naar factcheck-netherlands@dpa.com met een link naar de desbetreffende Facebookpost. Gelieve hiervoor de juiste sjablonen te gebruiken. Richtlijnen voor bezwaren vindt u hier.