Biden is nog president

Amerikaanse Huis stemde slechts in met een doorverwijzing

01.07.2023, 09:16 (CEST)

Moet de Amerikaanse president Joe Biden zijn spullen gaan pakken? Voorlopig niet. Volgens geruchten online is hij afgezet, maar zo ver is het in werkelijkheid nog lang niet.

Een video van een stemming in het Amerikaanse congres moet volgens Nederlandse Facebookberichten laten zien dat de president van dat land, Joe Biden, is afgezet. Er is ook verontwaardiging omdat de Nederlandse media dit niet zouden melden. Hielden Nederlandse media hier inderdaad wereldnieuws stil, of zit het toch anders?

Beoordeling

De Amerikaanse president is niet afgezet. Een Republikeins lid van het Huis van Afgevaardigden wilde een 'impeachment', die zo'n afzetting in gang kan zetten, in stemming brengen. Uiteindelijk stemde het Huis alleen in om die resolutie door te verwijzen naar specifieke comités.

Feiten

De video is afkomstig van het platform The Recount. De stemming in kwestie is ook op het YouTubekanaal van Forbes te zien. De titel bij de video van Forbes is: "BREAKING NEWS: Huis stemt om Boebert's afzettingsvoorstel over Biden naar belangrijke comités door te sturen." Waar gaat dit precies over?

Lauren Boebert is een Republikeins lid van het Huis van Afgevaardigden voor de staat Colorado. Alle grote Amerikaanse media, waaronder CNN, Fox News en The New York Times, berichtten over de stemming in de video, die op 22 juni plaatsvond. Het is dus niet verzwegen door de media, hoewel het klopt dat het door Nederlandse media niet is overgenomen.

Boebert probeerde eerst een stemming over 'impeachment' voor elkaar te krijgen. Wanneer het Huis daarmee in zou stemmen, kan dat leiden tot het afzetten van een president. Maar ook wanneer een impeachment slaagt, betekent dat niet direct de verwijdering van een president. Die laatste stap is nog nooit voorgekomen.

Het Huis kan overgaan tot impeachment als een president of andere hoge ambtenaar volgens de afgevaardigden een misdaad heeft begaan of wangedrag heeft vertoond. Volgens Boebert heeft president Biden federale immigratiewetten overtreden en de zuidelijke grens van de Verenigde Staten onvoldoende beschermd.

De Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, zag zo'n impeachment-stemming niet zitten en stelde voor dat het Huis in plaats daarvan zou stemmen over een doorverwijzing van het vraagstuk naar een comité.

In de video online wordt dus door een meerderheid van het Huis ingestemd met een voorstel om de afzettingsresolutie van Boebert door te verwijzen naar de comités voor Binnenlandse Veiligheid en Rechterlijke macht. Zij kunnen verder onderzoek doen naar de gemaakte beschuldigingen jegens president Biden. Een mogelijke impeachment is dus niet helemaal van tafel, maar het besluit erover is zo wel een tijdje uitgesteld.

Hoe werkt impeachment?

Deze stemming is dus niet direct een afzetting van de president. In de geschiedenis zijn drie presidenten formeel 'impeached': Andrew Johnson, Bill Clinton en Donald Trump. De laatstgenoemde zelfs twee keer. Het starten van zo'n procedure betekent niet gelijk dat een president uit zijn ambt wordt gezet. Dat is nog nooit eerder gebeurd.

Het Amerikaanse congres bestaat uit het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Het Huis is het orgaan dat over impeachment mag stemmen. Als een meerderheid daarmee instemt, moet de president – of een andere hoge ambtenaar - een proces in de Senaat doorstaan, een soort rechtszaak. De Senaat beslist vervolgens of de persoon ook daadwerkelijk wordt afgezet of een verbod krijgt om nog een federale functie te vervullen. In het verleden is het meermaals gebeurd dat het Huis stemde voor impeachment, maar de Senaat besloot niet tot vervolging over te gaan.

(Stand van zaken: 01.07.2023)

Links

Facebookbericht I (gearchiveerd hier en hier) (video gearchiveerd)

Facebookbericht II (gearchiveerd)

The Recount (gearchiveerd)

Video Forbes (gearchiveerd) (video gearchiveerd)

Over Lauren Boebert (gearchiveerd)

Artikelen CNN, Fox News en NYT (gearchiveerd hier, hier en hier)

Wat is impeachment? (gearchiveerd)

Over impeachment (gearchiveerd)

Reden Boebert (gearchiveerd)

CNN over McCarthy (gearchiveerd)

Reuters over comités (gearchiveerd)

Comités voor veiligheid en justitie (gearchiveerd hier en hier)

Over eerdere impeachments en werking (gearchiveerd hier en hier)

Over dpa-factchecks

Deze factcheck is geschreven in het kader van het Third Party Fact Checking-programma van Facebook/Meta. Meer informatie over dit initiatief vindt u hier.

Uitleg van Facebook/Meta over de omgang met accounts die onjuiste informatie verspreiden, vindt u hier.

Inhoudelijke aan- of opmerkingen kan u sturen naar factcheck-netherlands@dpa.com met een link naar de desbetreffende Facebookpost. Gelieve hiervoor de juiste sjablonen te gebruiken. Richtlijnen voor bezwaren vindt u hier.