Wetsvoorstel uit Ontario

Canadese provinciepartij wil veiligheidszones voor LHBTI+

26.04.2023, 14:29 (CEST)

In Canada zou het kwetsen van een transgenderpersoon je volgens berichten online op een forse boete komen te staan. Maar een wetsvoorstel blijkt verkeerd geïnterpreteerd.

Een boete van 25.000 dollar. Dat is wat je door een nieuwe wet boven het hoofd zou hangen als je je in Canada "uitspreekt tegen de gevoelens van een transgender of deze kwetst". Dat beweren diverse mensen online tenminste. Een video van een aankondiging moet als bewijs dienen, maar daar wordt toch wat anders over de LHBTI+gemeenschap gezegd dan in het Nederlands wordt beweerd.

Beoordeling

Verschillende dingen zijn onjuist aan de Nederlandse claim. De video die wordt gedeeld gaat over een wetsvoorstel uit de provincie Ontario. Het is dus nog geen aangenomen wet en geldt ook niet voor heel Canada. Het voorstel gaat over het invoeren van een mogelijkheid om tijdelijke 'veiligheidszones' aan te wijzen, bij een reële bedreiging van de LHBTI+-gemeenschap. Alleen intimidatie en haatdragende taal binnen die zone van 100 meter zou strafbaar worden.

Feiten

De video die bij de berichten wordt gedeeld, toont een aankondiging van politicus Kristyn Wong-Tam op 4 april 2023 in de Canadese provincie Ontario. Wong-Tam is van de Ontariaanse tak van de politieke partij New Democratic Party (NDP).

Wong-Tam presenteert een wetsvoorstel dat door haar partij werd ingediend in het provinciaal parlement van Ontario. Het gaat dus niet om een beleid dat voor heel Canada zou gelden, wanneer het wordt aangenomen.

Wat staat er in het voorstel?

In het fragment van 30 seconden dat online wordt gedeeld, zegt Wong-Tam: "[Het voorstel] stelt de procureur-generaal in staat om veiligheidszones voor de 2SLGBTQI+ gemeenschap te realiseren en zo binnen honderd meter van het aangewezen pand elke homofobe of transfobische daad van intimidatie, bedreiging, belediging, protestverstoring en verspreiding van haatpropaganda naar het wetboek van strafrecht te verbieden". 2SLGBTQI+ is de term die de Canadese regering voor de regenbooggemeenschap aanhoudt.

Ook in het wetsvoorstel is deze uitleg terug te vinden. Het gaat hier dus niet om een algeheel verbod voor "iedereen" die "zich uitspreekt tegen de gevoelens van transgenders", zoals de Nederlandse bewering is. Het is in werkelijkheid veel meer toegespitst op een specifiek scenario. De dreigende boete van 25.000 Canadese dollar komt overeen met ongeveer 16.700 euro tegen de huidige wisselkoers.

De wet, als die wordt aangenomen, zou er alleen voor zorgen dat de procureur-generaal een plek voor een bepaalde tijd kan benoemen tot 'veiligheidszone'. Op dat moment geldt er een zone van honderd meter rondom dat adres, waarbinnen homofobe en transfobe intimidatie of bedreiging je op een straf kan komen te staan. Buiten die honderd meter geldt deze maatregel dus niet, hoewel geweld natuurlijk onder andere wetten nog altijd strafbaar kan zijn.

Een partijwoordvoerder van de Ontario NDP laat Deutsche Presse-Agentur (dpa) weten dat zo'n zone alleen uitgeroepen wordt bij reële en aantoonbare bedreigingen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij "een evenement of evenementenreeks waarbij er een serieuze bedreiging is geuit jegens de personen die zullen optreden". Hij voegt toe dat het voorstel een antwoord is op een toename van "extremistische protesten tegenover 2SLGBTQI+ en drag queens in de provincie".

Ook in Nederland zijn er dit voorjaar meerdere voorbeelden geweest van geweld tegenover deze gemeenschap.

Nog geen wet

Het voorstel van NDP is aangenomen in de eerste lezing in het parlement. Daarmee is het alleen nog geen wet. Het voorstel moet nog meer debatten en stemmingen doorstaan, voordat het officieel kan worden voorgedragen voor koninklijke bekrachtiging en het een wet wordt. Het hele plan kan dus in principe ook nog van tafel worden geveegd.

Andere veiligheidszones

De voorgestelde optie voor veiligheidszones voor de LHBTI+-gemeenschap zou geen primeur zijn in Ontario. Al eerder werden zulke zones voor een specifieke doelgroep opgetuigd.

In 2018 stelde de vorige regering van Ontario veilige zones in voor abortusklinieken. Dit betekent dat anti-abortusdemonstranten niet binnen vijftig meter van de kliniek mogen protesteren. Ook ziekenhuizen of apotheken die abortusdiensten aanbieden kunnen een veiligheidszone aanvragen en medewerkers van abortusklinieken zijn via deze wet beschermd.

In de stad Calgary (provincie Alberta) werd in maart ook een maatregel aangenomen om protesten bij bijvoorbeeld drag-evenementen te beperken. De protesten mogen plaatsvinden, verzekerde de burgemeester, maar niet binnen 100 meter van de ingang van het pand.

(Stand van zaken: 25.04.2023)

Links


Facebookpost I en II (gearchiveerd hier en hier) (video gearchiveerd)

Telegrambericht (gearchiveerd)

Video aankondiging 4 april (gearchiveerd) (video gearchiveerd)

Over Kristyn Wong-Tam (gearchiveerd)

Over Ontario NDP (gearchiveerd)

Het wetsvoorstel (gearchiveerd)

Over de Legislative Assembly of Ontario (gearchiveerd)

Over de term 2SLGBTQI+ (gearchiveerd)

Over de term LHBTI+ (gearchiveerd)

Geweldsincidenten Nederland (gearchiveerd)

Status wetsvoorstel (gearchiveerd)

Fases voor wetsvoorstel in Ontario (gearchiveerd)

Veiligheidszones abortusklinieken (gearchiveerd)

LHBTI-veiligheidszones Calgary (gearchiveerd)

Over dpa-factchecks

Deze factcheck is geschreven in het kader van het Third Party Fact Checking-programma van Facebook/Meta. Meer informatie over dit initiatief vindt u hier.

Uitleg van Facebook/Meta over de omgang met accounts die onjuiste informatie verspreiden, vindt u hier.

Inhoudelijke aan- of opmerkingen kan u sturen naar factcheck-netherlands@dpa.com met een link naar de desbetreffende Facebookpost. Gelieve hiervoor de juiste sjablonen te gebruiken. Richtlijnen voor bezwaren vindt u hier.