Kraanwater veilig

Foto van Thaïse waterleiding uit 2016 doet weer de ronde

28.03.2023, 14:40 (CEST)

Kraanwater drinken, is het nu gezond of niet? In Nederland of België drink je het met een gerust gemoed, en daar verandert een smerige foto uit Thailand weinig aan.

Een foto van een smerige leiding zorgt voor onrust op sociale media en leidt tot conclusies dat kraanwater niet gezond zou zijn. Dat niemand water uit die leiding op de foto wil drinken, lijkt logisch. Maar hoe relevant is deze foto voor de staat van het leidingwater in Nederland of België, want sociale mediagebruikers uit beide landen delen het bericht? 

Beoordeling

Leidingwater in Nederland en België is veilig om te drinken. Een foto die dat in twijfel trekt is in 2016 genomen in Thailand en zegt dus niets over de situatie in Nederland of België.

Feiten

Een reverse image search naar de afbeelding leert al snel dat de foto niet recent en niets met Nederland te maken heeft. Deutsche Presse-Agentur (dpa) vond zo namelijk een Thais nieuwsbericht uit 2017 waar de foto ook in voorkomt.

In het nieuwsbericht wordt gesproken over een Facebookbericht uit april 2016 waarin de staat van de waterleiding in de Hua Takhe-markt in Bangkok wordt aangeklaagd. In de reacties op het bericht zijn gelijkaardige foto's terug te vinden. 

Metropolitan Waterworks Authority (MWA), het waterbedrijf van Bangkok, reageerde ook op de foto's en beloofde actie te ondernemen. Een Facebookbericht van enkele dagen later laat zien dat het bedrijf daadwerkelijk aan de slag ging. 

Dat verhinderde echter niet dat de foto's van de verontreinigde pijp snel een eigen leven begonnen te leiden op het internet, waardoor MWA een jaar later een bericht plaatste om te verduidelijken dat het om oude foto's ging en dat het probleem aangepakt werd. Nu duiken de foto's dus ook zonder context op in Nederland. 

Leidingwater in Nederland en België

De berichten op sociale media leggen de link tussen een waterleiding in Thailand en het drinken van kraanwater in Nederland of België. Dat is niet meteen gerechtvaardigd. Op de wereldranglijst van veilig drinkwater opgesteld door Yale University in 2020 staat Nederland op een gedeelde eerste plaats en België op een negentiende plaats. Thailand staat op de 99e plaats. 

Het drinkwater in België en Nederland moet voldoen aan Europese richtlijnen aangaande kwaliteit en veiligheid. In deze richtlijnen is duidelijk opgenomen welke waardes van bepaalde stoffen in het drinkwater niet mogen overschreden worden. Deze waardes worden dan ook regelmatig gecontroleerd. 

In Nederland zijn die richtlijnen opgenomen in het drinkwaterbesluit. Het jaarverslag over drinkwater in 2021 stelt dat de kwaliteit van het Nederlandse drinkwater goed was en in 99,9 procent van de metingen voldeed aan de eisen. Ook reageerden waterbedrijven snel en adequaat bij incidenten. 

In België is de levering van drinkwater verdeeld over Vlaanderen, Brussel en Wallonië. In Vlaanderen voldeed in 2021 99,5 procent van de metingen van drinkwater aan de vooropgelegde vereisten. Ook in Brussel en Wallonië is het drinkwater van goede kwaliteit en kan het met een gerust gemoed gedronken worden. 

(Stand van zaken: 28.03.2023)

Links

Facebookpost I, II en III (gearchiveerd hier, hier en hier)

Twitterbericht (gearchiveerd)

Reverse image search (gearchiveerd)

Thais Nieuwsbericht (gearchiveerd)

Originele Facebookpost (gearchiveerd)

Reacties op Facebookpost (gearchiveerd)

Facebookpost herstellingen (gearchiveerd)

Facebookpost MWA (gearchiveerd)

Hua Takhe-markt (gearchiveerd)

Metropolitan Waterworks Authority (gearchiveerd)

Wereldranglijst drinkwater (gearchiveerd)

Europese richtlijnen water (gearchiveerd)

Drinkwaterbesluit (gearchiveerd)

Drinkwaterkwaliteit 2021 Nederland (gearchiveerd)

Drinkwaterkwaliteit Vlaanderen, Brussel en Wallonië (gearchiveerd hier, hier en hier)

Over dpa-factchecks

Deze factcheck is geschreven in het kader van het Third Party Fact Checking-programma van Facebook/Meta. Meer informatie over dit initiatief vindt u hier.

Uitleg van Facebook/Meta over de omgang met accounts die onjuiste informatie verspreiden, vindt u hier.

Inhoudelijke aan- of opmerkingen kan u sturen naar factcheck-netherlands@dpa.com met een link naar de desbetreffende Facebookpost. Gelieve hiervoor de juiste sjablonen te gebruiken. Richtlijnen voor bezwaren vindt u hier.