Verdraaide feiten

Corinne Ellemeet pleitte voor behandeling op maat

08.03.2023, 17:09 (CET)

Met verkiezingen in aantocht wordt het politieke debat vaak wat scherper, wat de waarheid niet altijd ten goede komt. Dat nieuws oud en fout is, maakt sommigen online dan minder uit.

Verlies je het recht op een dure medische behandeling na je zeventigste? Daarvoor zou GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet pleiten, als een bericht dat de ronde doet op Facebook (hier en hier) te geloven is. Een geriater zou worden ingeschakeld om de patiënt over te halen geen zorg meer te accepteren. Is dit een correcte weergave van het voorstel?  

Beoordeling

De gedeelde foto schetst een verkeerd beeld van een al ouder voorstel van GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet. Zij wil standaard een geriater betrekken bij de keuze van behandeling voor oudere patiënten. Het voorstel is er niet op gericht om ouderen van nodige zorg te doen afzien. 

Feiten

De inhoud van deze claim is gebaseerd op een voorstel dat GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet al deed in februari 2019. Daarover berichtte EenVandaag. Maar haar voorstel is net anders dan hoe het wordt voorgesteld in de foto die nu online rondgaat. Ellemeet wil standaard geriaters betrekken bij het kiezen van de juiste zorg voor oudere patiënten.

Haar voorstel draait - naar eigen zeggen - om gezondheidswinst. Operaties kunnen voor ouderen erg belastend zijn. Een operatie is dus niet altijd in het voordeel van de patiënt. De argumentatie van Ellemeet is dat een geriater, als specialist, het best in staat is deze afweging mee te maken.

Het segment bij EenVandaag leidde tot onderbouwde en minder onderbouwde kritiek; ook online leidde haar voorstel tot niet altijd even genuanceerde uitlatingen. Twee dagen na de uitzending van EenVandaag gaf Ellemeet extra toelichting bij het algemeen overleg van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het onderwerp wordt besproken van hier tot hier.

Daarin stelt ze dat haar voorstel bedoeld is om de beste zorg voor oudere patiënten te verzekeren. Ook benadrukt ze dat de eindbeslissing altijd bij de patiënt zelf ligt; maar een geriater is bij uitstek in staat om een afweging tussen verschillende behandelingen voor een patiënt te maken. Verder stelt Ellemeet dat haar voorstel niet moet worden gezien als een poging tot bezuiniging; aangezien het nog niet duidelijk is of deze maatregel geld zou kosten dan wel opleveren. 

Heisa online

Ook na het algemeen overleg bleef het voorstel voer voor discussie. Voor- en tegenstanders kwamen met inhoudelijke argumenten; maar ook de ongenuanceerde beschuldigingen bleven komen. Dit leidde er weer toe dat anderen de verdediging van Ellemeet op zich te nemen. GroenLinks beantwoordt zelf een aantal vragen en misverstanden rond het onderwerp op hun website. 

Een woordvoerder van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks laat aan Deutsche Presse-Agentur (dpa) weten dat de gedeelde foto het voorstel van Ellemeet compleet fout voorstelt. GroenLinks wil volgens de woordvoerder enkel de zorg van en informatievoorziening aan de patiënt verbeteren. 

Ook wijst de woordvoerder erop dat het voorstel van februari 2019 gebaseerd was op een eerdere voorstel. Dit ging over een kwetsbaarheidstest voor 65-plussers voor een operatie en 'advanced care planning', indien blijkt dat de patiënt nog maar zes maanden te leven heeft. In het Leidse ziekenhuis LUMC deden ze dit op dat moment al. Dat voorstel werd toen positief onthaald.

Discussie en fake news

Dat een voorstel van een Tweede Kamerlid tot discussie leidt, is natuurlijk niet abnormaal, waarvan de inhoudelijke kritieken getuigen. Maar de manier waarop het initiatief van Ellemeet in de nu rondgaande foto wordt afgeschilderd, is feitelijk onwaar. GroenLinks wil geen recht op behandeling afnemen van ouderen en de functie van de geriater zou niet zijn om ouderen af te raden zorg te accepteren. 

Meer dan een jaar na de oorspronkelijke discussie schrijft AFP een factcheck over online posts die beweren dat GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver zou hebben gezegd dat het onnodig is om te opereren op ouderen. Dit blijkt onwaar, en de bron van dit valse gerucht ligt bij het voorstel van Ellemeet. 

(Stand van zaken: 07.03.2023)

Links

Facebookpost I & II (gearchiveerd hier en hier)

Corinne Ellemeet (gearchiveerd)

Artikel EenVandaag (gearchiveerd)

Opinie Joop I & II (gearchiveerd hier en hier)

Artikel GeenStijl I & II (gearchiveerd hier en hier)

Artikel NOS (gearchiveerd)

Artikel AD (gearchiveerd)

Kamerstuk algemeen overleg (gearchiveerd)

Opinie Volkskrant I & II (gearchiveerd hier en hier)

GroenLinks FAQ (gearchiveerd)

Beleidsnota Lachend Tachtig (gearchiveerd)

Artikel NRC I & II (gearchiveerd hier en hier)

Factcheck AFP (gearchiveerd)

Over dpa-factchecks

Deze factcheck is geschreven in het kader van het Third Party Fact Checking-programma van Facebook/Meta. Meer informatie over dit initiatief vindt u hier.

Uitleg van Facebook/Meta over de omgang met accounts die onjuiste informatie verspreiden, vindt u hier.

Inhoudelijke aan- of opmerkingen kan u sturen naar factcheck-netherlands@dpa.com met een link naar de desbetreffende Facebookpost. Gelieve hiervoor de juiste sjablonen te gebruiken. Richtlijnen voor bezwaren vindt u hier.