Verzonnen toespraak

Hongarije blijft in de EU

10.01.2023, 15:03 (CET)

Volgt Hongarije het voorbeeld van het VK en verlaat het binnenkort de EU? Dat wordt online beweerd, maar het nieuws is volledig uit de duim gezogen.

De verhouding tussen de EU en lidstaat Hongarije is de laatste jaren nogal stroef. Nu zou de maat voor minister-president Orban vol zijn. In zijn nieuwjaarstoespraak zou hij hebben aangekondigd dat Hongarije de EU gaat verlaten. Komt er inderdaad een 'Huxit'?

Beoordeling

Dit is fout. Orban deed geen nieuwjaarstoespraak en het nieuws van een Hongaarse exit uit de EU is verzonnen.

Feiten

In de zogenaamde speech zou Orban de houding van de EU tegenover LGBTQ+-zaken bekritiseren en aanhalen als reden voor een Hongaarse exit. Alleen bestaat die toespraak niet.

Er was helemaal geen nieuwjaarstoespraak van het Hongaarse staatshoofd. Een korte video met een fotomontage van het afgelopen jaar werd gepubliceerd waarin Orban ook commentaar geeft. Daarin wordt echter geen melding gemaakt van een mogelijke exit uit de EU.

Op de officiële website van de Hongaarse overheid is evenmin enig spoor te vinden van een nieuwjaarstoespraak. Hetzelfde geldt voor de persoonlijke website van Viktor Orban.

In de Hongaarse media is nergens een spoor te vinden van het nieuws, dat toch een historische beslissing zou zijn. Daarenboven is persvrijheid in Hongarije beperkt. De meeste media brengen dan ook consistent en volledig verslag uit van alle toespraken en mededelingen van Orban. Kortom: het nieuws is verzonnen.

Het Duitstalige YouTubekanaal Leben in Ungarn, dat pro-overheid is, wijst op een mogelijke bron van het nepnieuws. Hetzelfde bericht wordt namelijk ook gedeeld op het Russische sociale mediaplatform VK en kan dus van oorsprong Russisch zijn. Verder geeft de presentator ook toe dat er geen legitieme bron voor het verhaal te vinden is.

(Stand van zaken: 10/1/2023)

Links

Facebookpost (gearchiveerd)

Orbans nieuwjaarsvideo (gearchiveerd, gearchiveerde video)

Officiële website Hongaarse overheid (gearchiveerd)

Persoonlijke website Orban (gearchiveerd)

Persvrijheid in Hongarije (gearchiveerd)

YouTubevideo Leben in Ungarn (gearchiveerd, gearchiveerde video)

Over dpa-factchecks

Deze factcheck is geschreven in het kader van het Third Party Fact Checking-programma van Facebook/Meta. Meer informatie over dit initiatief vindt u hier.

Uitleg van Facebook/Meta over de omgang met accounts die onjuiste informatie verspreiden, vindt u hier.

Inhoudelijke aan- of opmerkingen kan u sturen naar factcheck-netherlands@dpa.com met een link naar de desbetreffende Facebookpost. Gelieve hiervoor de juiste sjablonen te gebruiken. Richtlijnen voor bezwaren vindt u hier.